10.7.2020
PECH_PR(2020)650373
NÁVRH SPRÁVY
o téme Viac rýb v moriach? Opatrenia na podporu obnovy populácií nad úrovňou maximálneho udržateľného výnosu (MSY) vrátane oblastí obnovy rýb a chránených morských oblastí
(2019/2162(INI))
Výbor pre rybárstvo
Spravodajkyňa: Caroline Roose

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 182kWORD 52k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia