Darbotvarkės projektas - PEGA_OJ(2023)05-08_1Darbotvarkės projektas
PEGA_OJ(2023)05-08_1

PEGA_OJ(2023)05-08_1

 

 

Tyrimo komitetas programos „Pegasus“ ir lygiaverčių šnipinėjimo programų naudojimui tirti

 

PEGA(2023)0508_1

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Posėdis

2023 m. gegužės 8 d., pirmadienis, 19.00–21.00 val.

Salė: WEISS (N1.3)

1. Darbotvarkės tvirtinimas

2. Pirmininko pranešimai

*** Balsavimas ***

3. Su programos „Pegasus“ ir lygiaverčių šnipinėjimo programų naudojimu susijusių galimų pažeidimų ir netinkamo administravimo taikant Sąjungos teisę tyrimas

PEGA/9/10558

 2022/2077(INI) 

 

  Pranešimo projekto tvirtinimas

  Pakeitimų pateikimo terminas: 2023 m. sausio 26 d. 12.00 val.

4. Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rekomendacijos dėl su programos „Pegasus“ ir lygiaverčių šnipinėjimo programų naudojimu susijusių galimų pažeidimų ir netinkamo administravimo taikant Sąjungos teisę tyrimo

PEGA/9/11041

 2023/2500(RSP) 

 

Pranešėja:

 

Sophia in 't Veld (RENEW)

RD – PE740.554v01-00
AM – PE742.485v01-00
AM – PE742.486v01-00

Atsakingas komitetas:

 

PEGA

 

 

  Priėmimas

  Pakeitimų pateikimo terminas: 2023 m. vasario 10 d. 18.00 val.

*** Balsavimo pabaiga ***

5. Kiti klausimai

Atnaujinta: 2023 m. gegužės 3 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika