Становище - PETI_AD(2010)430779Становище
PETI_AD(2010)430779

  СТАНОВИЩЕ
  на комисията по петиции
  на вниманието на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите
  относно SOLVIT
  (2009/2138(INI))
  Докладчик по становище: Simon BUSUTTILl

  29.1.2010

  Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: