Stanovisko - PETI_AD(2010)430779Stanovisko
PETI_AD(2010)430779

STANOVISKO
Petičního výboru
pro Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
k síti SOLVIT
(2009/2138(INI))
Navrhovatel: Simon BUSUTTILl

29.1.2010

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: