Udtalelse - PETI_AD(2010)430779Udtalelse
PETI_AD(2010)430779

UDTALELSE
fra Udvalget for Andragender
til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
om SOLVIT
(2009/2138(INI))
Ordfører: Simon BUSUTTILl

29.1.2010

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: