Udtalelse - PETI_AD(2010)430779Udtalelse
PETI_AD(2010)430779

  UDTALELSE
  fra Udvalget for Andragender
  til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
  om SOLVIT
  (2009/2138(INI))
  Ordfører: Simon BUSUTTILl

  29.1.2010

  Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: