Arvamus - PETI_AD(2010)430779Arvamus
PETI_AD(2010)430779

ARVAMUS
Esitaja: petitsioonikomisjon
Saaja: siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
SOLVIT
(2009/2138(INI))
Arvamuse koostaja: Simon BUSUTTILl

29.1.2010

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: