Arvamus - PETI_AD(2010)430779Arvamus
PETI_AD(2010)430779

  ARVAMUS
  Esitaja: petitsioonikomisjon
  Saaja: siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
  SOLVIT
  (2009/2138(INI))
  Arvamuse koostaja: Simon BUSUTTILl

  29.1.2010

  Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: