Nuomonė - PETI_AD(2010)430779Nuomonė
PETI_AD(2010)430779

  NUOMONĖ
  Peticijų komiteto
  pateikta Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetui
  dėl vidaus rinkos problemų sprendimo tinklo (SOLVIT)
  (2009/2138(INI))
  Nuomonės referentas: Simon BUSUTTILl

  29.1.2010

  Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: