Nuomonė - PETI_AD(2010)430779Nuomonė
PETI_AD(2010)430779

NUOMONĖ
Peticijų komiteto
pateikta Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetui
dėl vidaus rinkos problemų sprendimo tinklo (SOLVIT)
(2009/2138(INI))
Nuomonės referentas: Simon BUSUTTILl

29.1.2010

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: