Atzinums - PETI_AD(2010)430779Atzinums
PETI_AD(2010)430779

  ATZINUMS
  Sniegusi Lūgumrakstu komiteja
  Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejai
  par SOLVIT
  (2009/2138(INI))
  Atzinumu sagatavoja: Simon BUSUTTILl

  29.1.2010

  Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: