Atzinums - PETI_AD(2010)430779Atzinums
PETI_AD(2010)430779

ATZINUMS
Sniegusi Lūgumrakstu komiteja
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejai
par SOLVIT
(2009/2138(INI))
Atzinumu sagatavoja: Simon BUSUTTILl

29.1.2010

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: