Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

11.11.2019
PETI_AM(2019)641268
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
1 - 98
Σχέδιο έκθεσης
Peter Jahr
(PE639.781v01-00)
Δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή - ετήσια έκθεση 2018
(2019/2134(INI))

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους:
PDF 316kWORD 105k
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου