Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

4.2.2019
PETI_CM(2017)607954
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
Θέμα: Αναφορά αριθ. 1088/2016, του J. R., γαλλικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενη παραβίαση των δικαιωμάτων της ΕΕ από τον νόμο των Ηνωμένων Πολιτειών περί φορολογικής συμμόρφωσης αλλοδαπών λογαριασμών (FATCA), και οι εξωεδαφικές επιπτώσεις των νόμων των ΗΠΑ στην ΕΕ

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους:
PDF 150kWORD 54k
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου