Tagasi Europarli portaali

Choisissez la langue de votre document :

     
PDF 190kWORD 62k

<Commission>{PETI}Petitsioonikomisjon</Commission>

PETI_OJ(2019)292_1

<TitreType>PÄEVAKORRA PROJEKT</TitreType>

Koosolek

Kolmapäev, 2. oktoober 2019 kell 9.00–12.30 ja 14.30–18.30

ja neljapäev, 3. oktoober 2019 kell 9.00–12.30

 

Brüssel

Ruum ASP A3E-2

 

Kell 9.00–10.00 (kinnine koosolek)

 

 1.  

Koordinaatorite koosolek

 

* * *

 

Kell 10.00

 

 1. Päevakorra projekti kinnitamine (1) OJ– PE 641.304

 FdR 1189501

 

 1.  

Koosoleku protokolli kinnitamine:

 •  4. ja 5. september 2019

PV– PE 1188173

FdR 641.087

+ lisad

 

_________________________

()  Vastavalt petitsioonikomisjoni 2016. aasta suunistele ei arutata sellel koosolekul päevakorra projekti B-osa punkte. Petitsioonikomisjoni liikmed võivad siiski enne koosoleku lõppu taotleda mõne B-osa päevakorrapunkti lahtiseks jätmist. See punkt lisatakse siis automaatselt koordinaatorite päevakorda, et mõnel koordinaatorite järgmisel koosolekul selle edasise käsitlemise üle otsustada.


 

 

 1. Juhataja teadaanded

 

 

 

Raport

 

 1.  

Raport Euroopa Ombudsmani 2018. aasta tegevust käsitleva aastaaruande kohta

Raportöör: JAHR (PPE)

(2019/xxxx(INI))

(muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 7. oktoober 2019 / hääletus: 12. november 2019 / täiskogu: detsember 2019)

– raporti projekti läbivaatamine

 PR– PE 1186177

 FdR 639.781

 

 

 

 

Euroopa Komisjoni osavõtul

 

A. Petitsioonid, mida arutatakse petitsioonikomisjonis Euroopa Komisjoni kirjaliku vastuse või muude saadud dokumentide alusel

 

Keskkond

 

 1.  

Petitsioon nr 0672/2018, mille on esitanud Rumeenia kodanik Dan Chitu Rudeni prügila õhusaaste kohta Rumeenias Bukarestis

ja

Petitsioon nr 0673/2018, mille on esitanud Rumeenia kodanik Catalin Mateescu ühenduse STOP Polluarii Provenite De La Gropa Iridex – Chiajna – Rudeni nimel Rudeni prügila õhusaaste kohta Rumeenias Bukarestis

ja

Petitsioon nr 0674/2018, mille on esitanud Rumeenia kodanik A.P. Rudeni prügila õhusaaste kohta Rumeenias Bukarestis

ja

Petitsioon nr 1039/2018, mille on esitanud Rumeenia kodanik Valentina Cucu Bukaresti (Rumeenia) Rudeni prügila õhusaaste kohta

ja

Petitsioon nr 0156/2018, mille on esitanud Rumeenia kodanik A. U. tugeva saaste kohta Põhja-Bukarestis (Rumeenia)

 CM– PE 636,176

 FdR 1181276

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CM– PE 638,672

 FdR 1184070

 

 sir0156-19

 

 1.  

Petitsioon nr 0581/2016, mille on esitanud Rumeenia kodanik C. M. väidetavate rikkumiste kohta seoses ohtlike meditsiinijäätmete kogumise ja põletamisega Rumeenia territooriumil

 

 CM–

 PE 599,546/REV.II

 FdR 1152762

 

 LT RO

 

 

 

 1.  

Petitsioon nr 1078/2018, mille on esitanud Bulgaaria kodanik Velichka Velichkova, koos 182 allkirjaga keskkonnaseaduste rikkumise kohta seoses Bulgaarias Mezdra omavalitsuses Tsarevetsi külas asuva biogaasi tehasega

 

Petitsioon nr 1091/2018, mille on esitanud Bulgaaria kodanik Galina Tosheva, koos 595 allkirjaga taotluse kohta Bulgaarias Trudis asuva biomassitehase tegevuse lõpetamiseks

 

Petitsioon nr 1105/2018, mille on esitanud Bulgaaria kodanik Kremena Petrova ühenduse „Nova Zagora tahab hingata“ („Нова Загора иска да диша“) nimel koos 1176 allkirjaga Bulgaarias Nova Zagoras asuva biogaasi tootmistehase kohta

(petitsiooni esitaja osavõtul)

 sir1078-18

 

 

 

 sir1091-18

 

 

 

 sir1105-18

 

 

 

 

 1.  

Petitsioon nr 1099/2018, mille on esitanud Poola kodanik Józef Drzazgowski, koos 531 allkirjaga, keskkonnakatastroofi kohta, mis on põhjustatud kivisöe pealmaakaevandamisest Wielkopolska idaosas

 CM– PE 639,894

 FdR 1186752

 

 

 

 1.  

Petitsioon nr 0059/2017, mille on esitanud Hispaania kodanik Ismael Antonio López Pérez ühingu Asociación ambiental y cultural Petón do Lobo nimel Galicias asuva Lousame volframikaevanduse kohta

(petitsiooni esitaja osavõtul)

 

 CM– PE 615,341/REV

 FdR 1160362

 

 

 

* * *

 

 

 

Kell 14.30

 

 1.  

Juhataja teadaanded koordinaatorite otsuste kohta

 

 

 

Loomade heaolu

 

 1.  

Petitsioon nr 0545/2015, mille on esitanud Saksamaa kodanik Dieter Soβna tapaloomade veo kohta

 

Petitsioon nr 0629/2016, mille on esitanud Saksamaa kodanik York Difturth loomade heaolu sihtasutuse Animal Welfare Foundation (registreeritud ühing) nimel määruse nr 1/2005 (mis käsitleb loomade kaitset vedamise ajal) väidetava rikkumise kohta teatud liikmesriikide poolt

 

Petitsioon nr 1068/2017, mille on esitanud Itaalia kodanik A. B. elusloomade maanteeveo kohta

 

Petitsioon nr 1141/2017, mille on esitanud Saksamaa kodanik Bernd Hefenbrock loomade kaitsmise kohta kolmandate riikide kaudu vedamisel ning loomade kaitset vedamise ajal käsitleva Euroopa Liidu Kohtu otsuse väidetava täitmisele mittepööramise kohta

 

Petitsioon nr 1188/2017, mille on esitanud Saksa kodanik P. S. loomade veo kohta

 

Petitsioon nr 1231/2017, mille on esitanud Itaalia kodanik G. G. organisatsiooni Animal Welfare Foundation nimel koos nelja allkirjaga elusloomade ekspordi kohta EList kolmandatesse riikidesse

(petitsiooni esitaja osavõtul)

 

Petitsioon nr 0011/2018, mille on esitanud Saksamaa kodanik Maren Bestmann-Auchter loomakaitseseaduste rikkumise kohta tapaloomade veol kolmandates riikides

 

Petitsioon nr 0149/2018, mille on esitanud Saksamaa kodanik K. S. elusloomade veo kohta ELis ja väljaspool

 

Petitsioon nr 0412/2018, mille on esitanud Saksamaa kodanik I. B. loomade veo ja loomakaubanduse kohta ELis

 

Petitsioon nr 1064/2018, mille on esitanud Saksamaa kodanik U. P. (koos kolme allkirjaga) ELi kariloomade tapmiseks kolmandatesse riikidesse vedamise kohta

 

Petitsioon nr 0256/2019, mille on esitanud Saksamaa kodanik T. K. elusloomade veo keelustamise kohta ELi liikmesriikides ja kolmandates riikides

 

 CM– PE 584,042

 FdR 1096627

 

 CM– PE 604,569

 FdR 1128339

 

 

 

 sir1068-17

 

 

 CM– PE 622,346/REV

 FdR 1179277

 

 

 

 sir1188-17

 

 CM– PE 625,288/REV

 FdR 1183525

 

 

 

 sir0011-18

 

 

 

 CM– PE 626,865/REV

 FdR 1175868

 

 CM– PE 632,705

 FdR 1177371

 

 CM– PE 638,824

 FdR 1185190

 

 

 sir0256-19

 

 

 

 1.  

Petitsioon nr 1344/2012, mille on esitanud Itaalia kodanik Roberta Fornasari vivisektsiooni keelustamise kohta ELis

(petitsiooni esitaja osavõtul)

 

Petitsioon nr 1581/2013, mille on esitanud Prantsuse kodanik Daniele Beucler loomkatsete keelustamise kohta

 

Petitsioon nr 0947/2017, mille on esitanud Ühendkuningriigi kodanik Julia Baines ühenduse People for the Ethical Treatment of Animals nimel koos 109 802 allkirjaga kemikaalimääruse REACH hindamise kohta õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programmi raames ja loomkatsete keelustamise kohta seoses kemikaalimäärusega REACH

(petitsiooni esitaja osavõtul)

 CM– PE 535,892/REV

 FdR 1067562

 

 

 sir1581-13

 

 CM– PE 622,337

 FdR 1154925

 

 ...ENVI arvamus

 

 

 

 1.  

Petitsioon nr 0439/2012, mille on esitanud Itaalia kodanik Andrea Rutigliano Küprose Vabariigi kohta, kes pole rakendanud loodusliku linnustiku kaitset käsitlevat direktiivi nr 2009/147/EÜ

 CM–

 PE 500,693/REV.VII

 FdR 1184678

 

 

 

 

 

Brexit – kodanike õigused

 

 1.  

Arvamuste vahetus Euroopa Parlamendi Brexiti juhtrühmaga

 

 

 

 1.  

Petitsioon nr 0307/2017, mille on esitanud Ühendkuningriigi kodanik Fiona Godfrey ühenduse „British in Europe“ nimel Ühendkuningriigi kodanike õiguste tagamise kohta 27 ELi liikmesriigis ja 27 ELi liikmesriigi kodanike õiguste tagamise kohta Ühendkuningriigis Brexiti järel

(petitsiooni esitaja osavõtul)

ja

Petitsioon nr 0470/2017, mille on esitanud Hispaania kodanik Ignacio Romero-Romero ühenduse Españoles en Reino Unido - Surviving Brexit nimel koos 6139 allkirjaga kõigi Ühendkuningriigis elavate ELi kodanike ja ELis elavate Briti kodanike õiguste tagamise kohta pärast Brexitit

ja

Petitsioon nr 0627/2018, mille on esitanud Belgia kodanik Anthony Valcke ühenduse „EU Rights Clinic“ nimel kodanike õiguste kaitse kohta seoses Brexitiga

(petitsiooni esitaja osavõtul)

ja

Petitsioon nr 0926/2018, mille on esitanud Belgia kodanik Anthony Valcke ühenduse EU Rights Clinic ja registreerimata rändajate teemalise rahvusvahelise koostöö platvormi (PICUM) nimel Ühendkuningriigis elavate ELi kodanike püsielanikuks registreerimise programmi ELi õigusaktidele vastavuse kohta

 

Petitsioon nr 0097/2019, mille on esitanud Ühendkuningriigi kodanik Ian Stock ELi kodakondsusest tulenevate õiguste tunnustamise kohta Ühendkuningriigi kodanike puhul pärast Brexitit

(petitsiooni esitaja osavõtul)

 

Petitsioon nr 826/2019, mille on esitanud Ühendkuningriigi kodanik Lucy Nabijou organisatsiooni Haringey Welcome nimel rändajate ja pagulaste põhiõiguste kaitsmise kohta pärast Brexitit

(petitsiooni esitaja osavõtul)

 

 sir0307-17

 

 

 

 

 sir0470-17

 

 

 

 

 sir0627-18

 

 

 

 

 CM– PE 640,661

 FdR 1187862

 

 

 

 

 sir0097-19

 

 

 

 sir0826-19

 

 

 

 

 

 1.  

Petitsioon nr 1211/2017, mille on esitanud Belgia kodanik Anthony Valcke ühenduse EU Rights Clinic and Crossroads Göteborg nimel Rootsi suutmatuse kohta järgida ELi õigusakte seoses ELi kodanikele ja nende pereliikmetele antava isikukoodiga (personnummer)

ja

Petitsioon nr 0923/2018, mille on esitanud Belgia kodanik Anthony Valcke ühenduse „EU Rights Clinic“ nimel direktiivi 2004/38/EÜ rakendamise kohta Rootsis

 

Petitsioon nr 0925/2018, mille on esitanud Belgia kodanik Anthony Valcke ühenduse „EU Rights Clinic“ nimel direktiivi nr 2004/38/EÜ rakendamise kohta Prantsusmaal

 

Petitsioon nr 0927/2018, mille on esitanud Belgia kodanik Anthony Valcke ühenduse EU Rights Clinic nimel direktiivi 2004/38/EÜ rakendamise kohta Belgias

(petitsiooni esitaja osavõtul)

 

 CM– PE 464,858/REV

 FdR 1179831

 

 

 

 

 CM– PE 608,119

 FdR 1179835

 

 

 sir0925-18

 

 

 

 CM– PE 638,815

 FdR 1185181

 

 

 

 

 1.  

Petitsioon nr 0801/2016, mille on esitanud Ühendkuningriigi kodanik David Neville-Smith Ühendkuningriigi referendumi tagajärgede kohta, mis puudutavad Euroopa Liidust lahkumist

(petitsiooni esitaja osavõtul)

 sir0801-16

 

 

 

 1.  

Petitsioon nr 830/2019, mille on esitanud Ühendkuningriigi kodanik V. B. Ühendkuningriigi ELi tasandi kohtumistelt ennetähtaegse kõrvalejäämise kohta

 

 sir0830-19

 

 

* * *

 

 

Neljapäev, 3. oktoober 2019

 

Kell 9.00

 

 

Siseturg

 

 1.  

Petitsioon nr 0007/2018, mille on esitanud Saksamaa kodanik Andre Kauper elektripirnide ja muude ELis müüdavate majapidamiskaupade taotluslikult lühikese kasutusea kohta

 

 CM– PE 626,861

 FdR 1160755

 

 

 

 1.  

Petitsioon nr 1122/2018, mille on esitanud Itaalia kodanik F. C. Itaalia liikluseeskirja muudatuste kohta seoses välismaal registreeritud sõidukite kasutamisega

ja

Petitsioon nr 1159/2018, mille on esitanud Rumeenia kodanik Iulian Sergiu Gheorghe Itaalia liikluseeskirja muudatuste kohta seoses välismaal registreeritud sõidukite kasutamisega

 CM– PE 639,729

 FdR 1185851

 

 CM– PE 638,726

 FdR 1184687

 

 

 

Tööstus ja ettevõtlus

 

 1.  

Petitsioon nr 1256/2017, mille on esitanud Hispaania kodanik Ramón Marcos Fernández Hispaania autoremonditööstuse keskliidu (CONEPA) nimel sõidukite parandamiseks ja hoolduseks vajalikele tehnilistele andmetele juurdepääsu õiguse kohta

 CM– PE 622,350

 FdR 1154938

 (30.05.2018)

 

 

 

 1.  

Petitsioon nr 1155/2018, mille on esitanud Poola kodanik J.R. sõiduki heitkoguste kontrolli puudumise kohta Poolas

 CM– PE 640,634

 FdR 1187638

 

 

 

Sotsiaalküsimused

 

 1.  

Petitsioon nr 1116/2018, mille on esitanud Hispaania kodanik Antonio Escobar Flórez ametiühingu SITCPLA (Sindicato independiente de Tripulantes de Cabina de Pasajeros – salongipersonali sõltumatu ametiühing) nimel Ryanairi poolse õiguse rikkumise kohta ELis

(petitsiooni esitaja osavõtul)

 CM– PE 638,676

 FdR 1184074

 

 

 

Maksustamine

 

 1.  

Petitsioon nr 0393/2013, mille on esitanud Briti kodanik F. T. koos 750 allkirjaga uute Hispaania õigusaktide kohta, millega muudetakse kohustuslikuks aruandlus välismaal asuvate varade ja õiguste kohta

 

Petitsioon nr 0478/2013, mille on esitanud Prantsusmaa kodanik Patrick Le Cam Hispaania maksundusalaste õigusaktide kohta

 

Petitsioon nr 0566/2013, mille on esitanud Belgia kodanik Anthony Valcke ühenduste EU Rights Clinic ja Abusos Urbanísticos NO nimel uute Hispaania õigusaktide kohta, millega muudetakse kohustuslikuks aruandlus välismaal asuvate varade ja õiguste kohta

(petitsiooni esitaja osavõtul)

 

Petitsioon nr 0738/2015, mille on esitanud Hispaania kodanik M. L. M. välisvarade ja pensionite deklareerimise kohta maksuhalduritele

 CM–

 PE 528,224/REV.VII

 FdR 1187626

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CM– PE 584,061

 FdR 1096646

 

 

 

Teadusuuringud ja innovatsioon

 

 1.  

Petitsioon nr 0869/2018, mille on esitanud Madalmaade kodanik J. S. viimasel ajal tehtud edusammude kohta platsentaga seotud teadusuuringutes

 CM– PE 636,370/REV

 FdR 1187860

 

 

 

 1.  

Petitsioon nr 0204/2019, mille on esitanud Madalmaade kodanik Evelien Van den Brink müalgilise entsefalomüeliidi biomeditsiiniliste uuringute rahastamise taotluse kohta

(petitsiooni esitaja osavõtul)

 

 CM– PE 640,684

 FdR 1187903

 

 

 

Puudega inimesed

 

 1.  

Petitsioon nr 0371/2018, mille on esitanud Hispaania kodanik J. G. Hispaania puudega laste tavakoolidesse lõimimise ühingu (APICO) nimel erivajadustega laste kaasava hariduse kohta

 

Petitsioon nr 2582/2013, mille on esitanud Hispaania kodanik Albano De Alonso Paz puuetega laste väidetava diskrimineerimise kohta Hispaania ametiasutuste poolt

 CM– PE 631,856

 FdR 1170991

 

 

 CM– PE 551,835

 FdR 1053002

 

 

 

 

 

 1. Muud küsimused

 

 

 

 1. Järgmise koosoleku toimumise aeg ja koht
 •  11. november 2019 kell 15.00–18.30
 •  12. november 2019 kell 9.00–12.30 ja 14.30–18.30

 

 

* * *

 

 

B. Petitsioonid, mille kohta tehakse Euroopa Komisjoni kirjaliku vastuse või muude saadud dokumentide põhjal ettepanek käsitlemine lõpetada

 

 

 1.  

Petitsioon nr 0371/2006, mille on esitanud Hispaania kodanik José Francisco Fernández Gatón ühenduse Plataforma Filón Verde nimel Castilla y Leóni uutest kaevandamisprojektidest ühenduse tähtsusega aladele tuleneva ohu kohta

ja

Petitsioon nr 0388/2006, mille on esitanud Hispaania kodanik E.M.G.M. pealmaakaevandamise mittevastavuse kohta direktiividele 92/43/EÜ ja 97/11/EÜ ühenduse tähtsusega alal „Alto Sil“

ja

CM-PE 386.452/REV.VIII FdR 1185797

 

Petitsioon nr 0175/2007, mille on esitanud Hispaania kodanik Manuel Rodríguez Barrero kaevandus- ja terasetootmisettevõtja pealmaakaevanduse vastu Villablinos (Léon)

 

 

 

 1.  

Petitsioon nr 1606/2010, mille on esitanud Hispaania kodanik Francisco Padrino Pérez väidetavate Hispaania valitsuse murtud lubaduste kohta seoses investeerimisega fotogalvaanilisse energiasse

CM-PE 485,956/REV.III FdR 1184675

 

 

Petitsioon nr 0454/2011, mille on esitanud Hispaania kodanik Guzzardo Baldassare Hispaania elektrituru väidetava moonutamise kohta

 

 

 

Petitsioon nr 0172/2013, mille on esitanud Hispaania kodanik Eduard Rabal Vidal taastuvenergiasektori kohta Hispaanias

 

 

 

Petitsioon nr 0430/2013, mille on esitanud Hispaania kodanik Jorge Barredo Unión Española Fotovoltaica nimel koos 14 allkirjaga taastuvenergia raamistiku kohta Hispaanias

 

 

 

Petitsioon nr 0709/2013, mille on esitanud Hispaania kodanikud Miguel Ruperez Marco ja Elena Caminero Muñoz ühenduse Dulcinea Solar 61 ja 62 nimel koos kahe allkirjaga taastuvate energiaallikate raamistiku kohta Hispaanias

 

 

 

Petitsioon nr 1264/2013, mille on esitanud Hispaania kodanik Alejandro Fernandes Lorenzo veebisaidil change.org algatatud kampaania nimel taastuvenergia maksu kohta

 

 

 

Petitsioon nr 1481/2013, mille on esitanud Hispaania kodanik Piet Holtrop Hispaania valitsuse tegevuse kohta, mis on vastuolus direktiiviga 2009/28/EÜ

 

 

 

Petitsioon nr 1552/2013, mille on esitanud Hispaania kodanik O. S. päikesepaneelide kasutamise kohta Hispaanias

 

 

 

Petitsioon nr 2229/2013, mille on esitanud Hispaania kodanik Maria Jesus Caubilla Mallen alternatiivenergia kasutamise eest tasu võtmise katse kohta Hispaanias

 

 

 

Petitsioon nr 2378/2013, mille on esitanud Ühendkuningriigi kodanik John Parsons päikeseenergia maksustamise kohta

 

 

 

Petitsioon nr 2617/2013, mille on esitanud Ühendkuningriigi kodanik John Porro taastuvenergiat käsitleva Hispaania seaduse tagasiulatuva kohaldamise kohta

 

 

 

Petitsioon nr 1887/2014, mille on esitanud Hispaania kodanik A. M. J. päikeseenergia maksustamise kohta

 

 

 

Petitsioon nr 2520/2014, mille on esitanud Hispaania kodanik Miguel Angel Martínez Aroca taastuvenergia tootjate ja investorite riikliku ühenduse Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables (ANPIER) nimel fotogalvaanika sektori olukorra ja Hispaania valitsuse tehtud seadusemuudatuste seaduslikkuse kohta

 

 

 

Petitsioon nr 0384/2015, mille on esitanud Hispaania kodanik F. A. päikeseenergia tootmist käsitlevate maksustamiseeskirjade kohta

 

 

 

Petitsioon nr 0395/2015, mille on esitanud Saksamaa kodanik J.S. Hispaanias päikeseenergiast toodetud elektri õigusliku sisendmakse vähendamise kohta

 

 

 

Petitsioon nr 1228/2015, mille on esitanud Hispaania kodanik Yaiza Garcia Rodriguez energia omatarbimisele kehtestatud uue maksu kohta

 

 

 

 1.  

Petitsioon nr 0270/2016, mille on esitanud Bulgaaria kodanik Stoyan Kanev koos 337 allkirjaga vajaduse kohta sulgeda Bulgaarias Besaparski Ridove kaitsealal asuv kivimurd, mis põhjustab kahju keskkonnale ja inimeste tervisele

CM-PE 595,545/REV FdR 1185168

 

 1.  

Petitsioon nr 1399/2016, mille on esitanud Bulgaaria kodanik Emil Stankov enda ja lisaks 83 allakirjutanu nimel haldus- ja menetlusnormide oletatavate rikkumiste kohta Elin Pelin – Septemvri raudteelõigu kaasajastamisprojekti raames Bulgaarias

CM-PE 608,128/REV.II FdR 1185799

 

 1.  

Petitsioon nr 1490/2016, mille on esitanud Itaalia kodanik G.D.L. lennuki kaptenite tööaja ja kohustuslike puhkenõuete kohta

CM-PE 610,626 FdR 1134102

 

 1.  

Petitsioon nr 1124/2017, mille on esitanud Saksamaa kodanik Markus Michael Uetz töökohal benseeniga kokkupuutumise hindamise kohta Baden-Württembergi piirkondlike omavalitsuste poolt

CM-PE 626,851/REV FdR 1186722

 

 1.  

Petitsioon nr 0291/2018, mille on esitanud Hispaania kodanik A. N. M. koos kolme allkirjaga soolise hinnapõhise diskrimineerimise kohta

CM-PE 629,741 FdR 1170762

 

 1.  

Petitsioon nr 0498/2018, mille on esitanud Saksamaa kodanik Florian Bosse ELi määruse kohta, mis käsitleks kogu ELi hõlmavat postiteenust

CM-PE 639,712 FdR 1185818

 

 1.  

Petitsioon nr 0556/2018, mille on esitanud Prantsusmaa kodanik Philippe Garcia traalpüügi keelustamise kohta kolme meremiili ulatuses Atlandi ookeani kirderannikust ilma erandite tegemise võimaluseta

CM-PE 638,805 FdR 1185171

 

 1.  

Petitsioon nr 0589/2018, mille on esitanud Hispaania kodanik M. I. N. V reoveekäitlusjaama kohta Tenerifel Cabo Llanos

CM-PE 639,713 FdR 1186011.0

 

 1.  

Petitsioon nr 0592/2018, mille on esitanud Austria kodanik M. K. lapse elatismaksete kohta

CM-PE 639,886 FdR 1186724

 

 1.  

Petitsioon nr 0600/2018, mille on esitanud Itaalia kodanik Nicolò De Bigontina pistikupesade ühtlustamise kohta Itaalias

CM-PE 638,808 FdR 1185174

 

 1.  

Petitsioon nr 0608/2018, mille on esitanud Hispaania kodanik F. M. R. ühenduse Plataforma Ciudadana „Salvemos Meca y Sus Comarcas“ nimel hiiglasliku seafarmi ja biometaani tehase ehitamise kohta Hispaanias Ayora vallas (Valencia provints) ja selle ümbruses

CM-PE 639,714 FdR 1185820

 

 1.  

Petitsioon nr 0631/2018, mille on esitanud India kodanik Sreeram Kumar direktiivi 2004/38/EÜ rakendamise kohta Norras

CM-PE 638,809 FdR 1185175

 

 1.  

Petitsioon nr 0690/2018, mille on esitanud Rumeenia kodanik Lucian Sauleanu ühenduse „Craiova taassünni eest“ nimel Bulgaarias asuva Kozloduy tuumaelektrijaama tegevusaja kavandatud pikendamise kohta

CM-PE 639,715 FdR 1185832

 

 1.  

Petitsioon nr 0737/2018, mille on esitanud Saksamaa kodanik Boris Stein Saksamaa ja Prantsusmaa vahelise topeltmaksustamise vältimise lepingu väidetava rikkumise kohta

CM-PE 638,810 FdR 1185176

 

 1.  

Petitsioon nr 0752/2018, mille on esitanud Taani kodanik M. P. Taani viisa või humanitaarsetel kaalutlustel antava elamisloa väljastamise kohta petitsiooni esitaja Venezuela kodanikust abikaasale

CM-PE 639,716 FdR 1185833

 

 1.  

Petitsioon nr 0776/2018, mille on esitanud Prantsusmaa kodanik W.Z. ELi isikut tõendavate dokumentide vastuvõtmisest keeldumise kohta vanuse tõendamiseks Ühendkuningriigi pubides ja baarides

CM-PE 639,717 FdR 1185834

 

 1.  

Petitsioon nr 0778/2018, mille on esitanud Saksamaa kodanik M.B. õiguse kohta veele, mis on põhiõigus

CM-PE 639,718 FdR 1185837

 

 1.  

Petitsioon nr 0837/2018, mille on esitanud Saksamaa kodanik Markus Baumgarth õhusõidukite põhjustatud õhusaaste kohta

CM-PE 639,887 FdR 1186725

 

 1.  

Petitsioon nr 0838/2018, mille on esitanud Saksamaa kodanik Klaus Samer elektrisõidukite võrgust voolu võtmiseks vajalikuga varustamise kohta

CM-PE 638,811 FdR 1185177

 

 1.  

Petitsioon nr 0842/2018, mille on esitanud Itaalia kodanik Carmelo Potenza sundvõõrandamist käsitlevate Itaalia seaduste kohta

CM-PE 639,720 FdR 1185842

 

 1.  

Petitsioon nr 0871/2018, mille on esitanud Saksamaa kodanik R. M. ELi mittekuuluvatesse riikidesse saadetavates isikuandmete kaitse päringutes kasutatava suhtluskeele kohta

CM-PE 639,721 FdR 1185843

 

 1.  

Petitsioon nr 0899/2018, mille on esitanud Ühendkuningriigi kodanik Elieen Collier rühmituse Brampton A14 Campaign Group (BCG) nimel ÜRO/ELi kestliku arengu põhimõtete ning ELi keskkonna-, tervishoiu- ja transpordialaste õigusaktide rikkumise kohta maantee A14 ehitamisel Ühendkuningriigis

CM-PE 638,814 FdR 1185180

 

 1.  

Petitsioon nr 0930/2018, mille on esitanud Hispaania kodanik J. M. G. S. frankistliku režiimi ajal vangistatute ühenduse nimel kuritegude kohta, mille pani toime Antonio González Pacheco Franco diktatuuri ajal

CM-PE 638,816 FdR 1185182

 

 1.  

Petitsioon nr 0943/2018, mille on esitanud Saksamaa kodanik M. J. Saksamaal ja teistes ELi liikmesriikides õhusaaste vastu võitlemiseks võetud meetmete tõlgendamise ja kohaldamise kohta

CM-PE 639,723 FdR 1185845

 

 1.  

Petitsioon nr 0945/2018, mille on esitanud Saksamaa kodanik Tomt Lenz elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmeid (elektroonikaromusid) käsitleva direktiivi 2012/19/EL kohta

CM-PE 639,725 FdR 1185847

 

 1.  

Petitsioon nr 0947/2018, mille on esitanud Portugali kodanik J. S. mitteosamakseliste rahaliste erihüvitiste kohta ELis

CM-PE 639,889 FdR 1186746

 

 1.  

Petitsioon nr 0991/2018, mille on esitanud Ühendkuningriigi kodanik G. K. Euroopa Liidu rahaliste vahendite kasutamise kohta Ungari projektides, mille puhul on tõendeid korruptsiooni kohta

CM-PE 638,819 FdR 1185185

 

 1.  

Petitsioon nr 0992/2018, mille on esitanud Portugali kodanik E. C. Portugali kindlustusfirmade keeldumise kohta imporditud kasutatud autode kindlustamisest

CM-PE 639,726 FdR 1185848

 

 1.  

Petitsioon nr 1024/2018, mille on esitanud Prantsusmaa kodanik M. P. Air Corsica lennupiletihindade kohta

CM-PE 638,821 FdR 1185187

 

 1.  

Petitsioon nr 1110/2018, mille on esitanud Itaalia kodanik Giulio Petrilli õiguse kohta saada hüvitist alusetu kinnipidamise eest Itaalias

CM-PE 638,826 FdR 1185192

 

 1.  

Petitsioon nr 1132/2018, mille on esitanud Madalmaade kodanik Mathias Ritchi piirialatöötajate kohustuse kohta sõlmida tervisekindlustusleping kahes liikmesriigis

CM-PE 639,731 FdR 1185853

 

 1.  

Petitsioon nr 1145/2018, mille on esitanud Saksamaa kodanik Alfred Scheffelmann mitteärilistel eesmärkidel toimuva alkoholi tootmise maksuvabastuse kohta

CM-PE 638,828 FdR 1185194

 

 1.  

Petitsioon nr 1173/2018, mille on esitanud Itaalia kodanik Adolfo Pablo Lapi vajaduse kohta pakkuda homoseksuaalsetele noorukitele psühholoogilist tuge

CM-PE 639,732 FdR 1185854

 

 1.  

Petitsioon nr 1207/2018, mille on esitanud Itaalia kodanik M-M-M. C. tehnilise pedagoogi (ITP – insegnante tecnico pratico) diplomiga õpetajate olukorra kohta Itaalias

CM-PE 638,831 FdR 1185197

 

 1.  

Petitsioon nr 0017/2019, mille on esitanud Itaalia kodanik Paolo Chirichella uue Itaalia õigusakti kohta, milles käsitletakse tervisevaldkonna tehnilisi kutsealasid

CM-PE 639,733 FdR 1185873

 

 1.  

Petitsioon nr 0026/2019, mille on esitanud Hispaania kodanik Ivan Hontoria Traveria oma õiguse kohta elada Saksamaal

CM-PE 639,734 FdR 1185874

 

 1.  

Petitsioon nr 0067/2019, mille on esitanud Portugali kodanik Nuno Pereira finantsabi andmise kohta 2017. aasta tulekahjudest mõjutatud inimestele Portugalis

CM-PE 639,898 FdR 1186756

 

 1.  

Petitsioon nr 0117/2019, mille on esitanud Itaalia kodanik A. G. R. tööinspektori kutsekvalifikatsiooni tunnustamise kohta Itaalias

CM-PE 638,834 FdR 1185200

 

 1.  

Petitsioon nr 0124/2019, mille on esitanud Hispaania kodanik R. L. P. liikumise „Ei Pracerese reoveepuhastusjaama laiendamisele“ nimel Euroopa direktiivide rikkumise kohta seoses Pontevedra suudmeala uute puhastusprojektidega Hispaanias Galicias

CM-PE 639,903 FdR 1186762

 

 1.  

Petitsioon nr 0136/2019, mille on esitanud Rumeenia kodanik D. S. ettevõtte T.S.I. SRL nimel ELi riigihankealaste õigusaktide nõuete väidetava rikkumise kohta Rumeenia ametiasutuste poolt

CM-PE 639,905 FdR 1186764

 

 1.  

Petitsioon nr 0144/2019, mille on esitanud Hispaania kodanik J. M. M. A. veebiplatvormi „SOS barrios canarios“ nimel eakate inimeste tervishoiu ja sotsiaalhoolekande ebapiisavate teenuste kohta Hispaanias Kanaari saartel

CM-PE 639,906 FdR 1186765

 

 1.  

Petitsioon nr 0178/2019, mille on esitanud Hispaania kodanik E. d. l. C. M. Hispaania avaliku teenistuse ajutiste töötajate diskrimineerimise kohta

CM-PE 639,907 FdR 1186766

 

 1.  

Petitsioon nr 0245/2019, mille on esitanud Saksamaa kodanik Bernd Fritz autorehvide turvise kohta

CM-PE 639,908 FdR 1186767

 

 

*******

Viimane päevakajastamine: 7. november 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika