Връщане към портала Europarl

Choisissez la langue de votre document :

     
PDF 207kWORD 57k

<Commission>{PETI}Комисия по петиции</Commission>

PETI_OJ(2019)293_1

<TitreType>ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД</TitreType>

Заседание

Понеделник, 11 ноември 2019 г., 15.00 – 18.30 ч.

Вторник, 12 ноември 2019 г., 9.00 – 12.30 ч. и 14.30 – 18.30 ч.

 

Брюксел

Зала PHS 1A002

 

в 15.00 ч.

 

 1. Приемане на проект на дневен ред (1) OJ– PE 643.015

 FdR 1191532

 

 1.  

Одобряване на протоколите от заседанието:

 •   2 – 3 октомври 2019 г.

PV– PE 641.374

FdR 1189933

+ annexes

 

 1. Съобщения на председателя

 

_________________________

()  Съгласно насоките на комисията за 2016 г. точките от раздел Б на проекта на дневен ред няма да бъдат обсъждани по време на настоящото заседание. Въпреки това всеки член на комисията по петиции (PETI) може да поиска преди края на заседанието определена точка от раздел Б да бъде оставена отворена за разглеждане; в този случай тя ще бъде включена автоматично в дневния ред на координаторите за вземане на решение относно по-нататъшното ѝ разглеждане по време на следващо заседание на координаторите.

 


 

В присъствието на представители на Европейската комисия

 

A. Петиции за обсъждане в комисия на основание на писмен отговор на Комисията или други получени документи

 

Финансови услуги

 

 1.  

Петиция № 0676/2016, внесена от E.S., с германско гражданство, относно твърдения за едностранна и недемократична парична политика, възприета от Европейската централна банка

и

Петиция № 0429/2017, внесена от Харалд Болзингер, с германско гражданство, относно съответствието на Европейската централна банка с Харта на основните права на Европейския съюз

(в присъствието на вносителя на петицията)

   CM–

   PE 615,346/REV.II

   FdR 1160720

   (13.08.2018)

   ECON Opinion

   (7.03.2018)

   LT ECB

   (22.06.2018)

 

 1.  

Петиция № 0161/2017, внесена от Алберто Аранс Сантандер, с испанско гражданство, относно банковите практики на ЕЦБ

(в присъствието на вносителя на петицията)

   CM– PE 612,107

   FdR 1136432

   (31.10.2017)

   ECON Opinion

   (11.10.2017)

   LT ECB

   (23.01.2018)

 

 1.  

Петиция № 0091/2013, внесена от Серж Грас, с френско гражданство, от името на Граждански съюз на данъкоплатците (Union Civique des Contribuables), относно прозрачността на ЕЦБ

   CM– PE 532,472

   FdR 1028540

   (31.03.2014)

   LT ECB

   (16.02.2018)

 

 

 1.  

Петиция № 1721/2014, внесена от Такис Хаджигеоргиу, с кипърско гражданство, относно изключително високите лихвени проценти, начислявани от банките в Кипър

   CM– PE 575,064/REV

   FdR 1150015

   (28.03.2018)

   ECON Opinion

   (18.05.2016)

 

 

Данъчно облагане

 

 1.  

Петиция № 0942/2018, внесена от Оливър Мърфи, с британско гражданство, от името на „Young European Federalists“, относно установяването на обща европейска фискална политика

   sir0942-18

 

 

 1.  

Петиция № 0645/2017, внесена от Марк Сметс, с белгийско гражданство, относно предполагаема незаконна конкуренция на белгийския пазар на вино и алкохолни напитки поради увеличение на акцизите

(в присъствието на вносителя на петицията)

   CM–

   PE 619,072/REV.II

   FdR 1188963

   (30.07.2019)

   ECON opinion

   (7.03.2018)

 

 

 1.  

Петиция № 1190/2018, внесена от Грегоар Серве, с френско гражданство, относно данъците върху вноса на електрически велосипеди от Китай

   CM– PE 638,830

   FdR 1185196

   (24.06.2019)

 

 

Околна среда

 

 1.  

Петиция № 0328/2016, внесена от Серж Льо Кео, с френско гражданство, от името на „Union Régionale Solidaires de Bretagne“, подкрепена от 12 подписа, относно излагането на селскостопанските работници на пестициди

(в присъствието на вносителя на петицията)

   CM–

   PE 597,363/REV.II

   FdR 1180105

   (22.02.2019)

   LT FR (20.06.2018)

   LT Commissioners

   (9.08.2019)

 

 

 1.  

Петиция № 0060/2017, внесена от H. T., с германско гражданство, подкрепена от два подписа, относно неприлагането от германските органи на Регламент (ЕО) № 1069/2009 по отношение на неотговарящо на изискванията съоръжение за биогаз в Швебиш Хал

   CM– PE 613,337/REV

   FdR 1187843

   (30.08.2019)

 

 

 1.  

Петиция № 0248/2019, внесена от Бенедето Рубети, с италианско гражданство, относно възражение срещу изграждането на инсталация за обезсоляване на водата, която да осигури самостоятелно водоснабдяване на остров Елба

   CM– PE 641,061

   FdR 1187910

   (30.08.2019)

 

 

 1.  

Петиция № 0076/2019, внесена от Мануела Джакомини, с италианско гражданство, от името на фондация за хуманно отношение към животните относно „ферми за кръв“ и серумен гонадотропин от бременна кобила (PMSG)

(в присъствието на вносителката на петицията)

 

   CM– PE 639,899

   FdR 1186757

   (24.07.2019)

* * *

 

 

Вторник 12 ноември 2019 г.

 

 

от 9.00 до 10.00 ч. (при закрити врати)

 

 1.  

Заседание на координаторите

 

 

* * *

 

в 10.00 ч.

 

 

*** Време за гласуване *** (електронно гласуване)

 

 1.  

Доклад относно годишния доклад за дейността на Европейския омбудсман през 2018 г.

2019/2134 (INI)

Докладчик: ЯР (PPE)

(краен срок за внасяне на изменения: 7.10.2019 г. / пленарна зала : декември 2019 г.)

- приемане на проект на доклад

 

    PR– PE 639.781

    FdR 1186177

 

    AM– PE 641.268

    FdR 1190743

 

*** Край на гласуването ***

 

от 10.15 до 12.30 ч.

 

 1.  

Изслушване относно

„Акт за спазване на данъчното законодателство във връзка със задгранични сметки (FATCA) и неговото извънтериториално въздействие върху гражданите на ЕС“

 

(Петиция  № 1088/2016 относно американския Акт за спазване на данъчното законодателство във връзка със задгранични сметки (FATCA) и извънтериториалното въздействие на американските закони в ЕС)

 

(вж. отделна програма)

 

Програма

 

 

 

 

CM– PE 607.954

   FdR 1175981

   (31.01.2019)

 

* * *

 

в 14.30 ч.

 

 1.  

Съобщения на председателя относно решенията, взети от координаторите

 

 

 

Околна среда

 

 1.  

Петиция № 1194/2017, внесена от Мария дел Кармен Варела Вело, с испанско гражданство, от името на Asociación Galega Cova Crea, относно проекта за медна мина в Тоуро, Галисия

(в присъствието на вносителката на петицията)

 

Петиция № 0174/2018, внесена от Исмаел Антонио Лопес Перес, с испанско гражданство, от името на „Asociación ambiental y cultural Petón do Lobo“, относно проект за мина в Тоуро, Ла Коруня

(в присъствието на вносителя на петицията)

 

Петиция № 0386/2018, внесена от Исабел Вила, с испанско гражданство, от името на „Plataforma Vecinal Mina Touro O Pino Non“ относно медната мина Тоуро в Галисия

(в присъствието на вносителката на петицията)

   CM– PE 626,745

   FdR 1160400

   (30.07.2018)

 

 

   CM– PE 626,869

   FdR 1160767

   (13.08.2018)

 

 

   CM– PE 632,702

   FdR 1172775

   (19.12.2018)

 

 

Социални въпроси – пол

 

 1.  

Петиция № 271/2019, внесена от Силвия Оняте Моя, с испанско гражданство, относно пенсии за преживял съпруг

(в присъствието на вносителката на петицията)

   sir0271-19

 

 

 

 

 1.  

Петиция № 1126/2018, внесена от J. U. N., с британско гражданство, относно директива за домашния тормоз и насилие

(в присъствието на вносителя на петицията)

   CM– PE 638,827

   FdR 1185681

   (24.06.2019)

 

 

Заетост – равни възможности и пол

 

 1.  

Петиция № 0189/2018, внесена от S. B. P., с испанско гражданство, от името на Европейската платформа за защита на потребителите и околната среда, относно разликата в заплащането на жените и мъжете

и

Петиция № 0240/2018, внесена от Антонио Луис Васкес Делгадо, с испанско гражданство, от името на „JUSAPOL“, относно мерките за насърчаване на равно заплащане за равен труд в ЕС

(в присъствието на вносителя на петицията)

   CM–PE 629,720

   FdR 1167917

   (31.10.2018)

   LT ES   (24.01.2019)

   CM–PE 632,696

   FdR 1172769

   (19.12.2018)

   LT ES   (15.03.2019)

 

 

Транспорт

 

 1.  

Петиция № 0998/2018, внесена от Алберто Чирио, с италианско гражданство, относно преразглеждане на инфраструктурния проект за изграждане на високоскоростната железопътна линия Торино – Лион

   CM– PE 638,551

   FdR 1182949

   (15.04.2019)

 

 1.  

Петиция № 1030/2018, внесена от Рафаела Скатолон, с италианско гражданство, относно отмяна на проект за високоскоростната железопътна линия Бреша – Верона

(в присъствието на вносителката на петицията)

   CM– PE 638,822

   FdR 1185188

   (24.06.2019)

 

 

 1.  

Петиция № 0659/2018, внесена от Самуел Мартин Соса, с испанско гражданство, от името на „Еколози в действие“, относно изграждането на високоскоростна линия между Марчена и Осуна в провинция Севиля (Испания)

(в присъствието на вносителя на петицията)

   CM– PE 638,535

   FdR 1182933

   (15.04.2019)

 

 1.  

Петиция № 0026/2018, внесена от Патрисио Осчлиес Серано, с испанско гражданство, от името на „Colectivo Emigrante“, относно железопътната линия между Канфранк и Олорон

   CM– PE 629,713

   FdR 1170047

   (31.10.2018)

 

 

 1.  

Петиция № 1205/2015, внесена от L. M., със словашко гражданство, относно модернизацията на словашката железопътна отсечка при Липтовски Микулаш

   CM–

   PE 587,753/REV.II

   FdR 1132197

   (31.07.2017)

   LT ENVI  (7.03.2017)

 

 

 1.  

Петиция № 0247/2019, внесена от Йоахим Шулц, с германско гражданство, относно четвъртия железопътен пакет

   CM– PE 641,206

   FdR 1188857

   (16.09.2019)

 

 

 1.  

Петиция № 0069/2019, внесена от Гюнай Мехмед, с българско гражданство, относно намаляване на дневната почивка за водачите на товарни превозни средства, предвидена в пакета за мобилност на ЕС

   CM– PE 641,198

   FdR 1188849

   (16.09.2019)

 

 1.  

Петиция № 0098/2019, внесена от С. М., с българско гражданство, от името на Стефи-Транс, подкрепена от 13 подписа, относно проверките за почивка, извършени от френските власти върху български превозвачи

и

Петиция № 0226/2019, внесена от S. L. K., с българско гражданство, от името на S.K.L. Транс, относно проверките за почивка, извършени от френските власти върху български превозвачи

   CM– PE 640,674

   FdR 1187877

   (30.08.2019)

 

 1.  

Петиция № 1447/2016, внесена от Анита Краусе, с германско гражданство, с молба за изменение на член 9, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 561/2006 за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт

(в присъствието на вносителката на петицията)

   CM– PE 609,440

   FdR 1132217

   (31.07.2017)

 

 

 1. Разни въпроси

 

 

 1. Дата и място на следващото заседание
 •    2.12.2019 г., 15.00 – 18.30 ч.
 •    3.12.2019 г., 9.00 – 12.30 ч. и 14.30 – 18.30 ч.

 

* * *

 

 

Б. Петиции, чието разглеждане се предлага да бъде прекратено въз основа на писмения отговор на Комисията или други получени документи

 

 1.  

Петиция № 1342/2011, внесена от Розмари Хенеке-Грамацки, с германско гражданство, от името на Орнитоложкото дружество за черни щъркели (Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra), относно нарушаването на Рамковата директива за водите, Директивата за екологичната отговорност и Конвенцията от Орхус в Сан Бернабе, Алхесирас (Кадис)

CM-PE 492,751/REV.III FdR 1187826

 

 1.  

Петиция № 0710/2017, внесена от R.B., с германско гражданство, относно защитата на потребителите по отношение на продажбата на алкохол

CM-PE 619,075 FdR 1147298

 

 1.  

Петиция № 0873/2017, внесена от U.N., с германско гражданство, относно забрана за публичната продажба на силни киселини

CM-PE 622,053/REV FdR 1187846

 

 1.  

Петиция № 0646/2018, внесена от Пиерпаоло Волпе, с италианско гражданство, относно злоупотребата с моряците в Италия

и

CM-PE 640,628 FdR 1187631

 

Петиция № 0755/2018, внесена от Мария Грация Белфиоре, с италианско гражданство, относно липсата на ефективна защита срещу злоупотребата със срочни договори за работници, наети като морски лица

 

 

 1.  

Петиция № 0777/2018, внесена от Леон Фернандо дел Канто Гонсалес, с испанско гражданство, от името на Agencia Comunicación y Género S.L., относно нуждата от мерки срещу тормоза, заплахите или клеветите на потребителите на цифрови портали и платформи

CM-PE 641,190 FdR 1188840

 

 1.  

Петиция № 0864/2018, внесена от Ектор Чиралт Ернандес, с испанско гражданство, относно премахването на бюрократичните пречки за сключване на брак между граждани на ЕС

CM-PE 641,191 FdR 1188842

 

 1.  

Петиция № 1119/2018, внесена от G.L., с италианско гражданство, от името на „Наука за демокрация“, относно финансирането от ЕС за изследвания на човешките гени

CM-PE 638,622 FdR 1183625

 

 1.  

Петиция № 1137/2018, внесена от W. G., с полско гражданство, от името на полската автомобилна асоциация (PZM) в Катовице, подкрепена от 12 подписа, относно таксите за задължителните периодични прегледи за проверка на техническата изправност на превозни средства

CM-PE 640,665 FdR 1187867

 

 1.  

Петиция № 1199/2018, внесена от C. J., с германско гражданство, относно предпазването на младежите в Германия от расистко и антисемитско съдържание

CM-PE 641,195 FdR 1188846

 

 1.  

Петиция № 0019/2019, внесена от Том Мурхед, с британско гражданство, относно ситуацията в Обединеното кралство, при която изборите за Европейски парламент не са проведени чрез всеобщо пряко избирателно право

CM-PE 640,667 FdR 1187870

 

 1.  

Петиция № 0103/2019, внесена от M.P.P., с испанско гражданство, от името на предприятието „Armadora Parleros“, относно проверката на мощността на двигателя на испанските риболовни кораби

CM-PE 640,675 FdR 1187878

 

 1.  

Петиция № 0145/2019, внесена от Исмаел Антонио Лопес Перес, с испанско гражданство, от името на екологичната асоциация „Petón do Lobo“, с искане за информация относно преразглеждането на заема, предоставен от ЕИБ на дружеството „Greenalia Biomass Power Curtis-Teixeiro “ (Ла Коруня, Галисия)

CM-PE 641,199 FdR 1188850

 

 1.  

Петиция № 0155/2019, внесена от Норберт Рот, с германско гражданство, относно признаването на пенсионни права

CM-PE 640,679 FdR 1187898

 

 1.  

Петиция № 0164/2019, внесена от D. K., с германско гражданство, относно системи за предупреждение при сблъсък за камиони и автомобили

CM-PE 640,680 FdR 1187899

 

 1.  

Петиция № 0171/2019, внесена от B. K., с германско гражданство, относно смъртност на насекоми, дължаща се на уличните светлини

CM-PE 640,682 FdR 1187901

 

 1.  

Петиция № 0191/2019, внесена от M.K., с германско гражданство, относно свидетелства за правоспособност за пилоти

CM-PE 641,200 FdR 1188851

 

 1.  

Петиция № 0211/2019, внесена от Валери Стойков, с българско гражданство, подкрепена от 14484 подписа, относно издаването на разрешителни за строеж по крайбрежието на Черно море в България, за които се твърди, че водят до застрашаване на защитени територии

CM-PE 641,056 FdR 1187905

 

 1.  

Петиция № 0212/2019, внесена от Жузе Карвалю, с португалско гражданство, относно признаването от страна на Португалия на международни удостоверения за развлекателни плавателни съдове, издадени в Нидерландия

CM-PE 641,201 FdR 1188852

 

 1.  

Петиция № 0218/2019, внесена от Кшищоф Гадомски, с полско гражданство, относно потребителските договори

CM-PE 641,057 FdR 1187906

 

 1.  

Петиция № 0235/2019, внесена от Руте Собрал, с португалско гражданство, относно предполагаема дискриминация на учители в Португалия

CM-PE 641,058 FdR 1187907

 

 1.  

Петиция № 0242/2019, внесена от Хосе Мануел Лаго Костас, с испанско гражданство, относно опазването на водоснабдяването на Сан Пайо де Навиа

CM-PE 641,060 FdR 1187909

 

 

 

o O o

Последно осъвременяване: 6 ноември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност