Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

     
PDF 185kWORD 56k

<Commission>{PETI}Udvalget for Andragender</Commission>

PETI_OJ(2019)293_1

<TitreType>FORSLAG TIL DAGSORDEN</TitreType>

Møde

Mandag den 11. november 2019 kl. 15.00-18.30

Tirsdag den 12. november 2019 kl. 9.00-12.30 og 14.30-18.30

 

Bruxelles

Mødeværelse PHS 1A002

 

 

 

 

Kl. 15.00

 

 1. Vedtagelse af dagsordenen([1]) OJ– PE 643.015

 FdR 1191532

 

 1.  

Godkendelse af protokollen fra mødet den:

 • 2. - 3. oktober 2019

PV– PE 641.374

FdR 1189933

+ bilag

 

 1. Meddelelser fra formanden

 

 


 

Med deltagelse af Kommissionen

 

A. Andragender, der behandles i udvalget på grundlag af Kommissionens skriftlige svar eller andre modtagne dokumenter

 

Finansielle tjenesteydelser

 

 1.  

Andragende nr. 0676/2016 af E. S., tysk statsborger, om den påståede ensidige og udemokratiske monetære politik, som Den Europæiske Centralbank har vedtaget

og

Andragende nr. 0429/2017 af Harald Bolsinger, tysk statsborger, om Den Europæiske Centralbanks overholdelse af EU's charter om grundlæggende rettigheder

(med deltagelse af andrageren)

  CM–

  PE 615,346/REV.II

  FdR 1160720

  (13.08.2018)

  Udtalelse ECON

  (7.03.2018)

  Skrivelse ECB

  (22.06.2018)

 

 1.  

Andragende nr. 0161/2017 af Alberto Arranz Santander, spansk statsborger, om ECB's bankpraksis

(med deltagelse af andrageren)

  CM– PE 612,107

  FdR 1136432

  (31.10.2017)

  Udtalelse ECON

  (11.10.2017)

  Skrivelse ECB

  (23.01.2018)

 

 1.  

Andragende nr. 0091/2013 af Serge Grass, fransk statsborger, for Union Civique des Contribuables, om ECB's gennemsigtighed

  CM– PE 532,472

  FdR 1028540

  (31.03.2014)

  Skrivelse ECB

  (16.02.2018)

 

 

 1.  

Andragende nr. 1721/2014 af Takis Hadjigeorgiou, cypriotisk statsborger, om de uhyre høje rentesatser, som opkræves af banker i Cypern

  CM– PE 575,064/REV

  FdR 1150015

  (28.03.2018)

  Udtalelse ECON

  (18.05.2016)

 

 

Beskatning

 

 1.  

Andragende nr. 0942/2018 af Oliver Murphy, britisk statsborger, for "Young European Federalists", om en fælles europæisk finanspolitik

  sir0942-18

 

 

 1.  

Andragende nr. 0645/2017 af Marc Smets, belgisk statsborger, om påstået ulovlig konkurrence på det belgiske marked for vin og alkoholholdige drikkevarer som følge af forhøjelsen af punktafgifterne

(med deltagelse af andrageren)

  CM–

  PE 619,072/REV.II

  FdR 1188963

  (30.07.2019)

  Udtalelse ECON

  (7.03.2018)

 

 

 1.  

Andragende nr. 1190/2018 af Gregoire Servet, fransk statsborger, om afgifter på import af eBikes fra Kina

  CM– PE 638,830

  FdR 1185196

  (24.06.2019)

 

 

Miljø

 

 1.  

Andragende nr. 0328/2016 af Serge Le Quéau, fransk statsborger, for "Union Régionale Solidaires de Bretagne", med 12 underskrivere, om landarbejderes eksponering for pesticider

(med deltagelse af andrageren)

  CM–

  PE 597,363/REV.II

  FdR 1180105

  (22.02.2019)

  Skrivelse FR
  (20.06.2018)

  Skrivelse kommissærer

  (9.08.2019)

 

 

 1.  

Andragende nr. 0060/2017 af H.T., tysk statsborger, og to medunderskrivere, om tyske myndigheders afvisning af fuldbyrdelse af forordning 1069/2009 i forbindelse med et ikkeforskriftsmæssigt biogasanlæg i Schwäbisch Hall

  CM– PE 613,337/REV

  FdR 1187843

  (30.08.2019)

 

 

 1.  

Andragende nr. 0248/2019 af Benedetto Rubetti, italiensk statsborger, om indsigelse mod opførelsen af et afsaltningsanlæg for at forsyne øen Elba med en selvstændig vandforsyning

  CM– PE 641,061

  FdR 1187910

  (30.08.2019)

 

 

 1.  

Andragende nr. 0076/2019 af Manuela Giacomini, italiensk statsborger, for Animal Welfare Foundation, om blodfarme og hormonet "pregnant mare's serum gonadotropin (PMSG)"

(med deltagelse af andrageren)

 

  CM– PE 639,899

  FdR 1186757

  (24.07.2019)

 

 

* * *

 

 


 

 

Tirsdag den 12. november 2019

 

 

Kl. 9.00-10.00 (for lukkede døre)

 

 1.  

Koordinatormøde

 

 

* * *

 

 

Kl. 10.00

 

 

*** Afstemning *** (elektronisk afstemning)

 

 1.  

Betænkning om årsberetningen om Den Europæiske Ombudsmands virksomhed i 2018

2019/2134 (INI)

Ordfører: JAHR (EPP)

(frist for ændringsforslag: 7.10.2019 / plenarmøde: december 2019)

- vedtagelse af udkast til betænkning

 

  PR– PE 639.781

  FdR 1186177

 

  AM– PE 641.268

  FdR 1190743

 

 

*** Afstemning afsluttet ***

 

 

Kl. 10.15-12.30

 

 1.  

Høring om

"FATCA og dens ekstraterritoriale virkninger for EU-borgere"

 

(andragende nr. 1088/2016 om den amerikanske Foreign Account Tax

Compliance Act's (FATCA) påståede overtrædelse af EU-rettigheder og de ekstraterritoriale virkninger af de

amerikanske love i EU

 

(se særskilt program)

 

Program

 

 

 

 

CM– PE 607.954

  FdR 1175981

  (31.01.2019)

 

 

 

* * *

 

 

 

 

Kl. 14.30

 

 1.  

Meddelelser fra formanden om koordinatorernes afgørelser

 

 

 

Miljø

 

 1.  

Andragende nr. 1194/2017 af Maria del Carmen Varela Velo, spansk statsborger, for Asociación Galega Cova Crea, om kobbermineprojektet i Touro Galicia

(med deltagelse af andrageren)

 

Andragende nr. 0174/2018 af Ismael Antonio López Pérez, spansk statsborger, for "Asociación ambiental y cultural Petón do Lobo" om mineprojektet i Touro, La Coruña

(med deltagelse af en andrager)

 

Andragende nr. 0386/2018 af Isabel Vila, spansk statsborger, for "Plataforma Vecinal Mina O Pino Non" om Touro-kobberminen i Galicien

(med deltagelse af en andrager)

  CM– PE 626,745

  FdR 1160400

  (30.07.2018)

 

 

  CM– PE 626,869

  FdR 1160767

  (13.08.2018)

 

 

  CM– PE 632,702

  FdR 1172775

  (19.12.2018)

 

 

Sociale anliggender - Ligestilling

 

 1.  

Andragende nr. 271/2019 af Silvia Oñate Moya, spansk statsborger, om enkepensioner

(med deltagelse af andrageren)

  sir0271-19

 

 

 

 

 1.  

Andragende nr. 1126/2018 af J. U. N., britisk statsborger, om et direktiv om mishandling og vold i hjemmet

(med deltagelse af andrageren)

  CM– PE 638,827

  FdR 1185681

  (24.06.2019)

 

 

Beskæftigelse – Lige muligheder og ligestilling

 

 1.  

Andragende nr. 0189/2018 af S. B. P, spansk statsborger, på vegne af den europæiske forbruger- og miljøplatform, om den kønsbestemte lønforskel

og

Andragende nr. 0240/2018 af Antonio Luiz Vázquez Delgado, spansk statsborger, for "JUSAPOL" om foranstaltninger til fremme af retten til lige løn for lige arbejde i EU

(med deltagelse af andrageren)

  CM–PE 629,720

  FdR 1167917

  (31.10.2018)

  Skrivelse ES
  (24.01.2019)

  CM–PE 632,696

  FdR 1172769

  (19.12.2018)

  Skrivelse ES
  (15.03.2019)

 

 

Transport

 

 1.  

Andragende nr. 0998/2018 af Alberto Cirio, italiensk statsborger, om en gennemgang af højhastighedsjernbaneinfrastrukturprojektet Torino-Lyon

  CM– PE 638,551

  FdR 1182949

  (15.04.2019)

 

 1.  

Andragende nr. 1030/2018 af Raffaella Scattolon, italiensk statsborger, om aflysning af højhastighedsjernbaneprojektet Brescia-Verona

(med deltagelse af andrageren)

  CM– PE 638,822

  FdR 1185188

  (24.06.2019)

 

 

 1.  

Andragende nr. 0659/2018 af Samuel Martín-Sosa, spansk statsborger, for Ecologistas en Acción, om anlæggelsen af en højhastighedslinje mellem Marchena og Osuna i provinsen Sevilla (Spanien)

(med deltagelse af andrageren)

  CM– PE 638,535

  FdR 1182933

  (15.04.2019)

 

 1.  

Andragende nr. 0026/2018 af Patricio Oschlies Serrano, spansk statsborger, for "Colectivo Emigrante", om jernbanelinjen mellem Canfranc og Oloron

  CM– PE 629,713

  FdR 1170047

  (31.10.2018)

 

 

 1.  

Andragende nr. 1205/2015 by L.M., slovakisk statsborger, om modernisering af den slovakiske jernbanestrækning ved Liptovský Mikuláš

  CM–

  PE 587,753/REV.II

  FdR 1132197

  (31.07.2017)

  Skrivelse ENVI
  (7.03.2017)

 

 

 1.  

Andragende nr. 0247/2019 af Joachim Schulz, tysk statsborger, om den fjerde jernbanepakke

  CM– PE 641,206

  FdR 1188857

  (16.09.2019)

 

 

 1.  

Andragende nr. 0069/2019 af Gyunay Mehmed, bulgarsk statsborger, om den reducerede daglige hviletid for lastbilchauffører i mobilitetspakken

  CM– PE 641,198

  FdR 1188849

  (16.09.2019)

 

 1.  

Andragende nr. 0098/2019 af S. M., bulgarsk statsborger, for "Stefi-Trans", og 13 medunderskrivere, om de franske myndigheders kontrol af bulgarske transportvirksomheders overholdelse af hvileperioder

og

Andragende nr. 0226/2019 af S. L. K., bulgarsk statsborger, for S.K.L.-Trans, om de franske myndigheders kontrol af en bulgarsk transportvirksomheds overholdelse af hvileperioder

  CM– PE 640,674

  FdR 1187877

  (30.08.2019)

 

 1.  

Andragende nr. 1447/2016 af Anita Krauße, tysk statsborger, med en anmodning om at ændre artikel 9, stk. 2, i forordning (EF) nr. 561/2006 om harmonisering af visse sociale bestemmelser inden for vejtransport

(med deltagelse af andrageren)

  CM– PE 609,440

  FdR 1132217

  (31.07.2017)

 

 

 1. Diverse sager

 

 

 1. Tid og sted for næste møde

 

 • 2.12.2019, kl. 15.00-18.30
 • 3.12.2019, kl. 9.00-12.30 og kl. 14.30-18.30

 

* * *

 

 

B. Andragender, hvis behandling foreslås afsluttet i lyset af Kommissionens skriftlige svar eller andre modtagne dokumenter

 

 1.  

Andragende nr. 1342/2011 af Rosmarie Hennecke-Gramatzki, tysk statsborger, for Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra (ornitologiforeningen for den sorte stork), om overtrædelser af vandrammedirektivet, miljøansvarsdirektivet og Århuskonventionen i San Bernabé, Algeciras (Cádiz)

CM-PE 492,751/REV.III FdR 1187826

 

 1.  

Andragende nr. 0710/2017 af R.B., tysk statsborger, om forbrugerbeskyttelse i forbindelse med salg af alkohol

CM-PE 619,075 FdR 1147298

 

 1.  

Andragende nr. 0873/2017 af U.N., tysk statsborger, om forbud mod salg af stærke syrer til offentligheden

CM-PE 622,053/REV FdR 1187846

 

 1.  

Andragende nr. 0646/2018 af Pierpaolo Volpe, italiensk statsborger, om misbrug af søfarende i Italien

og

CM-PE 640,628 FdR 1187631

 

Andragende nr. 0755/2018 af Maria Grazia Belfiore, italiensk statsborger, om mangel på effektiv beskyttelse mod misbrug af tidsbegrænsede kontrakter for søfolk

 

 

 1.  

Andragende nr. 0777/2018 af León Fernando del Canto González, spansk statsborger, for Agencia Comunicación y Género S.L., om behovet for foranstaltninger mod mobning, trusler eller bagvaskelse af brugere af digitale portaler og platforme

CM-PE 641,190 FdR 1188840

 

 1.  

Andragende nr. 0864/2018 af Héctor Chiralt Hernández, spansk statsborger, om afskaffelse af de bureaukratiske hindringer for indgåelse af ægteskab mellem EU-borgere

CM-PE 641,191 FdR 1188842

 

 1.  

Andragende nr. 1119/2018 af G.L., italiensk statsborger, for "Science for Democracy", om EU-finansiering af humangenetisk forskning

CM-PE 638,622 FdR 1183625

 

 1.  

Andragende nr. 1137/2018 af W. G., polsk statsborger, på vegne af den polske bilsammenslutning (PZM) i Katowice, og 12 medunderskrivere, om gebyrer for obligatoriske periodiske syn af køretøjer

CM-PE 640,665 FdR 1187867

 

 1.  

Andragende nr. 1199/2018 af C.J., tysk statsborger, om beskyttelse af tyske unge mod racistisk og antisemitisk indhold

CM-PE 641,195 FdR 1188846

 

 1.  

Andragende nr. 0019/2019 af Tom Muirhead, britisk statsborger, om situationen i Det Forenede Kongerige, hvor medlemmerne af Europa-Parlamentet angiveligt ikke vælges ved almindelige direkte valg

CM-PE 640,667 FdR 1187870

 

 1.  

Andragende nr. 0103/2019 af M.P.P., spansk statsborger, på vegne af virksomheden "Armadora Parleros", om kontrol af spanske fiskerfartøjers maskineffekt

CM-PE 640,675 FdR 1187878

 

 1.  

Andragende nr. 0145/2019 af Ismael Antonio López Pérez, spansk statsborger, på vegne af miljøforeningen "Petón de Lobo", med anmodning om oplysninger om en gennemgang af det lån, som EIB har bevilget virksomheden Greenalia Biomass Power Curtis-Teixeiro (La Coruña, Galicien)

CM-PE 641,199 FdR 1188850

 

 1.  

Andragende nr. 0155/2019 af Norbert Roth, tysk statsborger, om anerkendelse af pensionsrettigheder

CM-PE 640,679 FdR 1187898

 

 1.  

Andragende nr. 0164/2019 af D.K., tysk statsborger, om systemer til advarsel mod frontal kollision til lastbiler og biler

CM-PE 640,680 FdR 1187899

 

 1.  

Andragende nr. 0171/2019 af B. K., tysk statsborger, om insektdød som følge af gadebelysning

CM-PE 640,682 FdR 1187901

 

 1.  

Andragende nr. 0191/2019 af M.K., tysk statsborger, om pilotcertifikater

CM-PE 641,200 FdR 1188851

 

 1.  

Andragende nr. 0211/2019 af Valeri Stoikov, bulgarsk statsborger, og 14 484 medunderskrivere, om udstedelse af byggetilladelser til opførelse af bygninger langs Bulgariens Sortehavskyst, som angiveligt bringer beskyttede områder i fare

CM-PE 641,056 FdR 1187905

 

 1.  

Andragende nr. 0212/2019 af José Carvalho, portugisisk statsborger, om Portugals anerkendelse af internationale certifikater for fritidsfartøjer, der er udstedt i Nederlandene

CM-PE 641,201 FdR 1188852

 

 1.  

Andragende nr. 0218/2019 af Krzysztof Gadomski, polsk statsborger, om forbrugeraftaler

CM-PE 641,057 FdR 1187906

 

 1.  

Andragende nr. 0235/2019 af Rute Sobral, portugisisk statsborger, om påstået forskelsbehandling af lærere i Portugal

CM-PE 641,058 FdR 1187907

 

 1.  

Andragende nr. 0242/2019 af José Manuel Lago Costas, spansk statsborger, om beskyttelse af San Paio de Navia-vandforsyningen

CM-PE 641,060 FdR 1187909

 

 

 

o O o

 

[1] I overensstemmelse med udvalgets retningslinjer fra 2016 ville punkterne i afsnit B i forslaget til dagsordenen ikke blive behandlet på dette møde. Alle medlemmer af PETI-udvalget kunne imidlertid inden mødets afslutning anmode om, at behandlingen af et punkt i afsnit B fortsattes. Det ville derefter automatisk blive opført på koordinatorernes dagsorden, så der kunne træffes afgørelse om den videre behandling på et kommende koordinatormøde.

 

Seneste opdatering: 5. november 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik