Tagasi Europarli portaali

Choisissez la langue de votre document :

     
PDF 181kWORD 54k

<Commission>{PETI}Petitsioonikomisjon</Commission>

PETI_OJ(2019)293_1

<TitreType>PÄEVAKORRA PROJEKT</TitreType>

Koosolek

Esmaspäev, 11. november 2019 kell 15.00–18.30

Teisipäev, 12. november 2019 kell 9.00–12.30 ja 14.30–18.30

 

Brüssel

Ruum: PHS 1A002

 

Kell 15.00

 

 1. Päevakorra projekti kinnitamine (1) OJ– PE 643.015

 FdR 1191532

 

 1.  

Koosoleku protokolli kinnitamine

 •   2.–3. oktoober 2019

PV– PE 641.374

FdR 1189933

+ annexes

 

 1. Juhataja teadaanded

 

_________________________

()  Vastavalt petitsioonikomisjoni 2016. aasta suunistele ei arutata sellel koosolekul päevakorra projekti B-osa punkte. Petitsioonikomisjoni liikmed võivad siiski enne koosoleku lõppu taotleda mõne B-osa päevakorrapunkti lahtiseks jätmist. See punkt lisatakse siis automaatselt koordinaatorite päevakorda, et mõnel järgmisel koosolekul selle edasise käsitlemise üle otsustada.

 


 

Euroopa Komisjoni osavõtul

 

A. Petitsioonid, mida arutatakse petitsioonikomisjonis Euroopa Komisjoni kirjaliku vastuse või muude saadud dokumentide alusel

 

Finantsteenused

 

 1.  

Petitsioon nr 0676/2016, mille on esitanud Saksamaa kodanik E. S. Euroopa Keskpanga vastu võetud väidetavalt ühepoolse ja ebademokraatliku rahapoliitika kohta,

ning

petitsioon nr 0429/2017, mille on esitanud Saksamaa kodanik Harald Bolsinger ELi põhiõiguste harta nõuete täitmise kohta Euroopa Keskpanga poolt

(petitsiooni esitaja osavõtul)

   CM–

   PE 615,346/REV.II

   FdR 1160720

   (13.08.2018)

   ECON Opinion

   (7.03.2018)

   LT ECB

   (22.06.2018)

 

 1.  

Petitsioon nr 0161/2017, mille on esitanud Hispaania kodanik Alberto Arranz Santander EKP pangandustavade kohta

(petitsiooni esitaja osavõtul)

   CM– PE 612,107

   FdR 1136432

   (31.10.2017)

   ECON Opinion

   (11.10.2017)

   LT ECB

   (23.01.2018)

 

 1.  

Petitsioon nr 0091/2013, mille on esitanud Prantsusmaa kodanik Serge Grass ühenduse Union Civique des Contribuables nimel EKP läbipaistvuse kohta

   CM– PE 532,472

   FdR 1028540

   (31.03.2014)

   LT ECB

   (16.02.2018)

 

 

 1.  

Petitsioon nr 1721/2014, mille on esitanud Küprose kodanik Takis Hadjigeorgiou Küprose pankade küsitavate äärmiselt kõrgete intressimäärade kohta

   CM– PE 575,064/REV

   FdR 1150015

   (28.03.2018)

   ECON Opinion

   (18.05.2016)

 

 

Maksustamine

 

 1.  

Petitsioon nr 0942/2018, mille on esitanud Ühendkuningriigi kodanik Oliver Murphy Euroopa noorte föderalistide organisatsiooni nimel Euroopa ühise fiskaalpoliitika loomise kohta

   sir0942-18

 

 

 1.  

Petitsioon nr 0645/2017, mille on esitanud Belgia kodanik Marc Smets aktsiisi suurenemisest tingitud väidetava ebaseadusliku konkurentsi kohta Belgia veini- ja alkohoolsete jookide turul

(petitsiooni esitaja osavõtul)

   CM–

   PE 619,072/REV.II

   FdR 1188963

   (30.07.2019)

   ECON opinion

   (7.03.2018)

 

 

 1.  

Petitsioon nr 1190/2018, mille on esitanud Prantsusmaa kodanik Gregoire Servet Hiinast imporditavate elektrijalgrataste maksustamise kohta

   CM– PE 638,830

   FdR 1185196

   (24.06.2019)

 

 

Keskkond

 

 1.  

Petitsioon nr 0328/2016, mille on esitanud Prantsusmaa kodanik Serge Le Quéau koos 12 allkirjaga põllumajandustöötajate kokkupuute kohta pestitsiididega

(petitsiooni esitaja osavõtul)

   CM–

   PE 597,363/REV.II

   FdR 1180105

   (22.02.2019)

   LT FR (20.06.2018)

   LT Commissioners

   (9.08.2019)

 

 

 1.  

Petitsioon nr 0060/2017, mille on esitanud Saksamaa kodanik H. T. koos kahe allkirjaga määruse nr 1069/2009 mittejõustamise kohta Saksa ametiasutuste poolt seoses Schwäbisch Hallis asuva nõuetele mittevastava biogaasitehasega

   CM– PE 613,337/REV

   FdR 1187843

   (30.08.2019)

 

 

 1.  

Petitsioon nr 0248/2019, mille on esitanud Itaalia kodanik Benedetto Rubetti ja milles väljendatakse vastuseisu veemagestamistehase ehitamisele Elba saare sõltumatu veevarustatuse tagamiseks

   CM– PE 641,061

   FdR 1187910

   (30.08.2019)

 

 

 1.  

Petitsioon nr 0076/2019, mille on esitanud Itaalia kodanik Manuela Giacomini loomade heaolu sihtasutuse Animal Welfare Foundation nimel verefarmide ja tiine mära seerum-gonadotropiini (PMSG) kohta

(petitsiooni esitaja osavõtul)

 

   CM– PE 639,899

   FdR 1186757

   (24.07.2019)

 

 

* * *

 

 


 

 

Teisipäev, 12. november 2019

 

 

Kell 9.00–10.00 (kinnine koosolek)

 

 1.  

Koordinaatorite koosolek

 

 

* * *

 

 

Kell 10.00

 

 

*** Hääletus*** (elektrooniline hääletus)

 

 1.  

Raport Euroopa Ombudsmani 2018. aasta tegevust käsitleva aastaaruande kohta

2019/2134 (INI)

Raportöör: JAHR (PPE)

(muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 7.10.2019 / täiskogu: detsember 2019)

– raporti projekti vastuvõtmine

 

    PR– PE 639.781

    FdR 1186177

 

    AM– PE 641.268

    FdR 1190743

 

 

*** Hääletuse lõpp ***

 

 

Kell 10.30−12.30

 

 1.  

Kuulamine teemal

„FATCA ja selle ekstraterritoriaalse mõju kohta ELi kodanikele“

 

(petitsioon nr 1088/2016 USA välismaiste kontode maksukuulekuse seaduse (FATCA) poolse väidetava ELi õiguste rikkumise ja USA seaduste ekstraterritoriaalsete mõjude kohta ELis

 

(vt eraldi kava)

 

Kava

 

 

 

 

CM– PE 607.954

   FdR 1175981

   (31.01.2019)

 

 

 

* * *

 

 

 

 

Kell 14.30

 

 1.  

Juhataja teadaanded koordinaatorite otsuste kohta

 

 

 

Keskkond

 

 1.  

Petitsioon nr 1194/2017, mille on esitanud Hispaania kodanik Maria del Carmen Varela Velo ühenduse Asociación Galega Cova Crea nimel vasekaevanduse projekti kohta Galicias Touros

(petitsiooni esitaja osavõtul)

 

Petitsioon nr 0174/2018, mille on esitanud Hispaania kodanik Ismael Antonio López Pérez ühenduse Asociación ambiental y cultural Petón do Lobo nimel kaevandamisprojekti kohta Tourus La Coruñas

(ühe petitsiooni esitaja osavõtul)

 

Petitsioon nr 0386/2018, mille on esitanud Hispaania kodanik Isabel Vila ühenduse Plataforma Vecinal Mina Touro O Pino Non nimel Tuoro vasekaevanduse kohta Galicias

(ühe petitsiooni esitaja osavõtul)

   CM– PE 626,745

   FdR 1160400

   (30.07.2018)

 

 

   CM– PE 626,869

   FdR 1160767

   (13.08.2018)

 

 

   CM– PE 632,702

   FdR 1172775

   (19.12.2018)

 

 

Sotsiaalküsimused – sooküsimus

 

 1.  

Petitsioon nr 271/2019, mille on esitanud Hispaania kodanik Silvia Oñate Moya lesepensioni kohta

(petitsiooni esitaja osavõtul)

   sir0271-19

 

 

 

 

 1.  

Petitsioon nr 1126/2018, mille on esitanud Ühendkuningriigi kodanik J. U. N. koduvägivalda ja vägivalda käsitleva direktiivi kohta

(petitsiooni esitaja osavõtul)

   CM– PE 638,827

   FdR 1185681

   (24.06.2019)

 

 

Tööhõive – võrdsed võimalused ja sooline võrdõiguslikkus

 

 1.  

Petitsioon nr 0189/2018, mille on esitanud Hispaania kodanik S. B. P organisatsiooni Tarbijate ja Keskkonna Euroopa Platvorm nimel soolise palgalõhe kohta,

ning

petitsioon nr 0240/2018, mille on esitanud Hispaania kodanik Antonio Luiz Vázquez Delgado ühenduse JUSAPOL nimel meetmete kohta, millega edendatakse ELis õigust saada võrdse töö eest võrdset tasu

(petitsiooni esitaja osavõtul)

   CM–PE 629,720

   FdR 1167917

   (31.10.2018)

   LT ES   (24.01.2019)

   CM–PE 632,696

   FdR 1172769

   (19.12.2018)

   LT ES   (15.03.2019)

 

 

Transport

 

 1.  

Petitsioon nr 0998/2018, mille on esitanud Itaalia kodanik Alberto Cirio Torino-Lyoni kiirraudteeliini taristuprojekti läbivaatamise kohta

   CM– PE 638,551

   FdR 1182949

   (15.04.2019)

 

 1.  

Petitsioon nr 1030/2018, mille on esitanud Itaalia kodanik Raffaella Scatoon Brescia–Verona kiirraudtee projekti tühistamise kohta

(petitsiooni esitaja osavõtul)

   CM– PE 638,822

   FdR 1185188

   (24.06.2019)

 

 

 1.  

Petitsioon nr 0659/2018, mille on esitanud Hispaania kodanik Samuel Martín-Sosa ühenduse Ecologists in Action nimel Marchena ja Osuna vahelise kiirraudteeliini ehitamise kohta Hispaanias Sevilla provintsis

(petitsiooni esitaja osavõtul)

   CM– PE 638,535

   FdR 1182933

   (15.04.2019)

 

 1.  

Petitsioon nr 0026/2018, mille on esitanud Hispaania kodanik Patricio Oschlies Serrano ühenduse Colectivo Emigrante nimel Canfranci ja Oloroni vahelise raudteeliini kohta

   CM– PE 629,713

   FdR 1170047

   (31.10.2018)

 

 

 1.  

Petitsioon nr 1205/2015, mille on esitanud Slovakkia kodanik L. M. Slovakkia raudtee Liptovský Mikuláši linnas asuva lõigu ajakohastamise kohta

   CM–

   PE 587.753/REV.II

   FdR 1132197

   (31.07.2017)

   LT ENVI  (7.03.2017)

 

 

 1.  

Petitsioon nr 0247/2019, mille on esitanud Saksamaa kodanik Joachim Schulz neljanda raudteepaketi kohta

   CM– PE 641,206

   FdR 1188857

   (16.09.2019)

 

 

 1.  

Petitsioon nr 0069/2019, mille on esitanud Bulgaaria kodanik Gyunay Mehmed liikuvuspaketis ette nähtud veoautojuhtide lühendatud igapäevase puhkeaja kohta

   CM– PE 641,198

   FdR 1188849

   (16.09.2019)

 

 1.  

Petitsioon nr 0098/2019, mille on esitanud Bulgaaria kodanik S. M. ettevõtte Stefi-Trans nimel koos 13 allkirjaga Prantsusmaa ametiasutuste poolt Bulgaaria veoettevõtja suhtes tehtava puhkeaegade kontrolli kohta,

ning

petitsioon nr 0226/2019, mille on esitanud Bulgaaria kodanik S. L. K. ettevõtte S.K.L. Trans nimel Prantsusmaa ametiasutuste poolt Bulgaaria veoettevõtja suhtes tehtava puhkeaegade kontrolli kohta

   CM– PE 640,674

   FdR 1187877

   (30.08.2019)

 

 1.  

Petitsioon nr 1447/2016, mille on esitanud Saksamaa kodanik Anita Krauße palvega muuta määruse (EÜ) nr 561/2006 (mis käsitleb teatavate autovedusid käsitlevate sotsiaalõigusnormide ühtlustamist) artikli 9 lõiget 2

(petitsiooni esitaja osavõtul)

   CM– PE 609,440

   FdR 1132217

   (31.07.2017)

 

 

 1. Muud küsimused

 

 

 1. Järgmise koosoleku toimumise aeg ja koht
 •    2. detsember 2019 kell 15.00–18.30
 •    3. detsember 2019 kell 9.00–12.30 ja 14.30–18.30

 

* * *

 

 

B. Petitsioonid, mille kohta tehakse Euroopa Komisjoni kirjaliku vastuse või muude saadud dokumentide põhjal ettepanek käsitlemine lõpetada

 

 1.  

Petitsioon nr 1342/2011, mille on esitanud Saksamaa kodanik Rosmarie Hennecke-Gramatzki organisatsiooni Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra (must-toonekure ornitoloogiaselts) nimel veepoliitika raamdirektiivi, keskkonnavastutuse direktiivi ja Århusi konventsiooni rikkumise kohta San Bernabés, Algecirases (Cádiz)

CM-PE 492,751/REV.III FdR 1187826

 

 1.  

Petitsioon nr 0710/2017, mille on esitanud Saksamaa kodanik R. B. seoses tarbijakaitsega alkoholimüügi puhul

CM-PE 619,075 FdR 1147298

 

 1.  

Petitsioon nr 0873/2017, mille on esitanud Saksamaa kodanik U.N. tugevate hapete üldsusele müümise keelustamise kohta

CM-PE 622,053/REV FdR 1187846

 

 1.  

Petitsioon nr 0646/2018, mille on esitanud Itaalia kodanik Pierpaolo Volpe meremeeste väärkohtlemise kohta Itaalias,

ning

CM-PE 640,628 FdR 1187631

 

petitsioon nr 0755/2018, mille on esitanud Itaalia kodanik Maria Grazia Belfiore selle kohta, et meremeestel puudub tõhus kaitse tähtajaliste töölepingute kuritarvitamise eest

 

 

 1.  

Petitsioon nr  0777/2018, mille on esitanud Hispaania kodanik León Fernando del Canto González ettevõtte Agencia Comunicación y Género S.L. nimel vajaduse kohta võidelda digitaalsete portaalide ja platvormide kasutajate kiusamise, ähvarduste või laimamise vastu

CM-PE 641,190 FdR 1188840

 

 1.  

Petitsioon nr 0864/2018, mille on esitanud Hispaania kodanik Héctor Chiralt Hernández bürokraatlike takistuste eemaldamise kohta ELi kodanike vahelise abielu sõlmimisel

CM-PE 641,191 FdR 1188842

 

 1.  

Petitsioon nr 1119/2018, mille on esitanud Itaalia kodanik G. L. organisatsiooni Science for Democracy nimel ELi rahaliste vahendite eraldamise kohta teadusuuringuteks inimeste geneetika valdkonnas

CM-PE 638,622 FdR 1183625

 

 1.  

Petitsioon nr 1137/2018, mille on esitanud Poola kodanik W. G. Poola autotööstusliidu (PZM) nimel Katowices koos 12 allkirjaga sõidukite kohustusliku korralise tehnilise ülevaatuse tasude kohta

CM-PE 640,665 FdR 1187867

 

 1.  

Petitsioon nr 1199/2018, mille on esitanud Saksamaa kodanik C. J., et kaitsta Saksamaa noori rassistlike ja antisemiitlike materjalide eest

CM-PE 641,195 FdR 1188846

 

 1.  

Petitsioon nr 0019/2019, mille on esitanud Ühendkuningriigi kodanik Tom Muirhead olukorra kohta Ühendkuningriigis, kus Euroopa Parlamendi valimised ei toimu väidetavalt otseste ja üldiste valimiste kaudu

CM-PE 640,667 FdR 1187870

 

 1.  

Petitsioon nr 0103/2019, mille on esitanud Hispaania kodanik M. P. P äriühingu Armadora Parlero nimel Hispaania kalalaevade mootorivõimsuse kontrollimise kohta

CM-PE 640,675 FdR 1187878

 

 1.  

Petitsioon nr 0145/2019, mille on esitanud Hispaania kodanik Ismael Antonio López Pérez keskkonnaühenduse Petón do Lobo nimel teabe saamiseks Euroopa Investeerimispanga poolt äriühingule Greenalia Biomass Power Curtis-Teixeiro (La Coruña, Galiitsia) antud laenu läbivaatamise kohta

CM-PE 641,199 FdR 1188850

 

 1.  

Petitsioon nr 0155/2019, mille on esitanud Saksamaa kodanik Norbert Roth pensioniõiguste tunnustamise kohta

CM-PE 640,679 FdR 1187898

 

 1.  

Petitsioon nr 0164/2019, mille on esitanud Saksamaa kodanik D. K. veo- ja sõiduautode laupkokkupõrke hoiatussüsteemide kohta

CM-PE 640,680 FdR 1187899

 

 1.  

Petitsioon nr 0171/2019, mille on esitanud Saksamaa kodanik B. K. tänavavalgustusest tingitud putukate suremuse kohta

CM-PE 640,682 FdR 1187901

 

 1.  

Petitsioon nr 0191/2019, mille on esitanud Saksamaa kodanik M. K. piloodilubade kohta

CM-PE 641,200 FdR 1188851

 

 1.  

Petitsioon nr 0211/2019, mille on esitanud Bulgaaria kodanik Valeri Stoikov koos 14 484 allkirjaga ehitiste jaoks ehituslubade väljaandmise kohta Bulgaaria Musta mere rannikul, mis väidetavalt ohustab kaitsealasid

CM-PE 641,056 FdR 1187905

 

 1.  

Petitsioon nr 0212/2019, mille on esitanud Portugali kodanik José Carvalho Madalmaades väljastatud väikelaevade rahvusvaheliste tunnistuste tunnustamise kohta Portugalis

CM-PE 641,201 FdR 1188852

 

 1.  

Petitsioon nr 0218/2019, mille on esitanud Poola kodanik Krzysztof Gadomski tarbijalepingute kohta

CM-PE 641,057 FdR 1187906

 

 1.  

Petitsioon nr 0235/2019, mille on esitanud Portugali kodanik Rute Sobral õpetajate väidetava diskrimineerimise kohta Portugalis

CM-PE 641,058 FdR 1187907

 

 1.  

Petitsioon nr 0242/2019, mille on esitanud Hispaania kodanik José Manuel Lago Costas San Paio de Navia veevarustuse kaitse kohta

CM-PE 641,060 FdR 1187909

 

 

 

o O o

Viimane päevakajastamine: 7. november 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika