Uz Europarl portālu

Choisissez la langue de votre document :

     
PDF 200kWORD 55k

<Commission>{PETI}Lūgumrakstu komiteja</Commission>

PETI_OJ(2019)293_1

<TitreType>DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS</TitreType>

Sanāksme

Pirmdien, 2019. gada 11. novembrī, plkst. 15.00–18.30

Otrdien, 2019. gada 12. novembrī, plkst. 9.00–12.30 un plkst. 14.30–18.30

 

Briselē

Telpa PHS 1A002

 

Plkst. 15.00

 

 1. Darba kārtības projekta pieņemšana (1) OJ– PE 643.015

 FdR 1191532

 

 1.  

Protokolu apstiprināšana sanāksmēm, kas notika:

 •   2019. gada 2. un 3. oktobrī

PV– PE 641.374

FdR 1189933

+ pielikumi

 

 1. Sanāksmes vadītāja paziņojumi

 

_________________________

()  Saskaņā ar komitejas 2016. gada pamatnostādnēm darba kārtības B daļas punktus šīs sanāksmes laikā neapspriedīs. Ikviens Lūgumrakstu komitejas loceklis pirms sanāksmes beigām tomēr var lūgt, lai kādu no B daļas punktiem iekļauj starp punktiem, kuru izskatīšana jāturpina, tad to automātiski iekļaus to koordinatoru darba kārtības jautājumu vidū, par kuriem nākamajā koordinatoru sanāksmē jāpieņem lēmums.

 


 

Klātesot Eiropas Komisijas pārstāvjiem

 

A. Pamatojoties uz Komisijas rakstisko atbildi vai citiem saņemtiem dokumentiem komitejā apspriežamie lūgumraksti

 

Finanšu pakalpojumi

 

 1.  

Lūgumraksts Nr. 0676/2016, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais E. S., par iespējami vienpusēju un nedemokrātisku monetāro politiku, ko pieņēmusi Eiropas Centrālā banka

kā arī

Lūgumraksts Nr. 0429/2017, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Harald Bolsinger, par Eiropas Centrālās bankas atbilstību ES Pamattiesību hartai

(klātesot lūgumraksta iesniedzējam)

   CM–

   PE 615,346/REV.II

   FdR 1160720

   (13.08.2018)

   ECON komitejas atzinums

   (7.03.2018)

   LT ECB

   (22.06.2018)

 

 1.  

Lūgumraksts Nr. 0161/2017, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais Alberto Arranz Santander, par ECB banku praksi

(klātesot lūgumraksta iesniedzējam)

   CM– PE 612,107

   FdR 1136432

   (31.10.2017)

   ECON komitejas atzinums

   (11.10.2017)

   LT ECB

   (23.01.2018)

 

 1.  

Lūgumraksts Nr. 0091/2013, ko “Union Civique des Contribuables” vārdā iesniedza Francijas valstspiederīgais Serge Grass, par ECB pārredzamību

   CM– PE 532,472

   FdR 1028540

   (31.03.2014)

   LT ECB

   (16.02.2018)

 

 

 1.  

Lūgumraksts Nr. 1721/2014, ko iesniedza Kipras valstspiederīgais Takis Hadjigeorgiou, par Kipras banku piemērotajām ārkārtīgi augstajām procentu likmēm

   CM– PE 575,064/REV

   FdR 1150015

   (28.03.2018)

   ECON komitejas atzinums

   (18.05.2016)

 

 

Nodokļi

 

 1.  

Lūgumraksts Nr. 0942/2018, ko „Young European Federalists” vārdā iesniedza Apvienotās Karalistes valstspiederīgais Oliver Murphy, par kopējas Eiropas fiskālās politikas izveidi

   sir0942-18

 

 

 1.  

Lūgumraksts Nr. 0645/2017, ko iesniedza Beļģijas valstspiederīgais Marc Smets, par iespējamu nelikumīgu konkurenci Beļģijas vīna un alkoholisko dzērienu tirgū akcīzes nodokļa palielināšanas dēļ

(klātesot lūgumraksta iesniedzējam)

   CM–

   PE 619,072/REV.II

   FdR 1188963

   (30.07.2019)

   ECON komitejas atzinums

   (7.03.2018)

 

 

 1.  

Lūgumraksts Nr. 1190/2018, ko iesniedza Francijas valstspiederīgais Gregoire Servet, par nodokli, ar ko tiek aplikts elektrisko velosipēdu imports no Ķīnas

   CM– PE 638,830

   FdR 1185196

   (24.06.2019)

 

 

Vide

 

 1.  

Lūgumraksts Nr. 0328/2016, ko „Union Régionale Solidaires de Bretagne” vārdā iesniedza Francijas valstspiederīgais Serge Le Quéau un kam pievienoti 12 paraksti, par pesticīdu ietekmi uz lauksaimniecībā nodarbinātām personām

(klātesot lūgumraksta iesniedzējam)

   CM–

   PE 597,363/REV.II

   FdR 1180105

   (22.02.2019)

   LT FR (20.06.2018)

   LT komisāri

   (9.08.2019)

 

 

 1.  

Lūgumraksts Nr. 0060/2017, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais H. T. un kam pievienoti divi paraksti, par to, ka Vācijas iestādes nav īstenojušas Regulu (EK) 1069/2009 saistībā ar neatbilstošu biogāzes iekārtu Schwäbisch Hall

   CM– PE 613,337/REV

   FdR 1187843

   (30.08.2019)

 

 

 1.  

Lūgumraksts Nr. 0248/2019, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Benedetto Rubeti, iebilstot pret to, ka Elbas salā tiek būvēta atsāļošanas rūpnīca, lai nodrošinātu tur neatkarīgu ūdensapgādi

   CM– PE 641,061

   FdR 1187910

   (30.08.2019)

 

 

 1.  

Lūgumraksts Nr. 0076/2019, ko Dzīvnieku labturības fonda vārdā iesniedza Itālijas valstspiederīgā Manuela Giacomini, par asins fermām un grūsnu ķēvju serumu gonadotropīnu (PMSG)

(klātesot lūgumraksta iesniedzējam)

 

   CM– PE 639,899

   FdR 1186757

   (24.07.2019)

 

 

* * *

 

 


 

 

Otrdien, 2019. gada 12. novembrī

 

 

no plkst. 9.00–10.00 (aiz slēgtām durvīm)

 

 1.  

Koordinatoru sanāksme

 

 

* * *

 

 

Plkst. 10.00

 

 

*** Balsošanas laiks*** (elektroniskā balsošana)

 

 1.  

Ziņojums par gada ziņojumu par Eiropas Ombuda darbību 2018. gadā

2019/2134 (INI)

Ziņotājs: JAHR (PPE)

(grozījumu iesniegšanas termiņš: 07.10.2019. / plenārsēde: 2019. gada decembrī)

– ziņojuma projekta pieņemšana

 

    PR– PE 639.781

    FdR 1186177

 

    AM– PE 641.268

    FdR 1190743

 

 

Balsošanas beigas ***

 

 

no plkst. 10.15–12.30

 

 1.  

Uzklausīšana par tematu

“FATCA un tā eksteritoriālā ietekme uz ES pilsoņiem”

 

(lūgumraksts Nr. 1088/2016 par ASV Ārvalstu konta nodokļa atbilstības akta (FATCA) iespējamo ES tiesību pārkāpumu un ASV tiesību aktu ekstrateritoriālo ietekmi ES)

 

(sk. atsevišķu programmu)

 

Programma

 

 

 

 

CM– PE 607.954

   FdR 1175981

   (31.01.2019)

 

 

 

* * *

 

 

 

 

Plkst. 14.30

 

 1.  

Sanāksmes vadītāja paziņojumi par koordinatoru lēmumiem

 

 

 

Vide

 

 1.  

Lūgumraksts Nr. 1194/2017, ko "Asociación Galega Cova Crea" vārdā iesniedza Spānijas valstspiederīgā Maria del Carmen Varela Velo, par vara raktuves projektu Touro, Galisijā

(klātesot lūgumraksta iesniedzējam)

 

Lūgumraksts Nr. 0174/2018, ko “Asociación ambiental y cultural Petón do Lobo” vārdā iesniedza Spānijas valstspiederīgais Ismael Antonio López Pérez, par ieguves projektu Touro, Akoruņā

(klātesot lūgumraksta iesniedzējam)

 

Lūgumraksts Nr. 0386/2018, ko „Plataforma Vecināla Minina Touro O’Pino non” vārdā iesniedza Spānijas valstspiederīgā Isabel Vila, par vara raktuves projektu Touro, Galisijā

(klātesot lūgumraksta iesniedzējam)

   CM– PE 626,745

   FdR 1160400

   (30.07.2018)

 

 

   CM– PE 626,869

   FdR 1160767

   (13.08.2018)

 

 

   CM– PE 632,702

   FdR 1172775

   (19.12.2018)

 

 

Sociālās lietas — Dzimums

 

 1.  

Lūgumraksts Nr. 271/2019, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgā Silvia Oñate Moya, par atraitnes pensiju

(klātesot lūgumraksta iesniedzējam)

   sir0271-19

 

 

 

 

 1.  

Lūgumraksts Nr. 1126/2018, ko iesniedza Apvienotās Karalistes valstspiederīgā J. U. N., par direktīvu par vardarbību ģimenē

(klātesot lūgumraksta iesniedzējam)

   CM– PE 638,827

   FdR 1185681

   (24.06.2019)

 

 

Nodarbinātība – vienlīdzīgas iespējas un dzimums

 

 1.  

Lūgumraksts Nr. 0189/2018, ko Eiropas patērētāju un vides platformas vārdā iesniedza Spānijas valstspiederīgā S. B. P. par vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirību

kā arī

Lūgumraksts Nr. 0240/2018, ko “JUSAPOL” vārdā iesniedza Spānijas valstspiederīgais Antonio Luiz Vázquez Delgado, par pasākumiem, kas paredzēti, lai veicinātu vīriešu un sieviešu tiesību, ka par vienādu vai vienādi vērtīgu darbu saņem vienādu darba samaksu, ievērošanu ES

(klātesot lūgumraksta iesniedzējam)

   CM–PE 629,720

   FdR 1167917

   (31.10.2018)

   LT ES   (24.01.2019)

   CM–PE 632,696

   FdR 1172769

   (19.12.2018)

   LT ES   (15.03.2019)

 

 

Transports

 

 1.  

Lūgumraksts Nr. 0998/2018, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Alberto Cirio, par Turīnas un Lionas ātrgaitas dzelzceļa līnijas infrastruktūras projekta pārskatīšanu

   CM– PE 638,551

   FdR 1182949

   (15.04.2019)

 

 1.  

Lūgumraksts Nr. 1030/2018, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgā Raffaella Scattolon, par Brešas-Veronas ātrgaitas dzelzceļa projekta atcelšanu

(klātesot lūgumraksta iesniedzējam)

   CM– PE 638,822

   FdR 1185188

   (24.06.2019)

 

 

 1.  

Lūgumraksts Nr. 0659/2018, ko organizācijas „Ecologists in Action“ vārdā iesniedza Spānijas valstspiederīgais Samuel Martín-Sosa, par ātrgaitas līnijas būvniecību starp Marčenu un Osunu Seviļas provincē (Spānija)

(klātesot lūgumraksta iesniedzējam)

   CM– PE 638,535

   FdR 1182933

   (15.04.2019)

 

 1.  

Lūgumraksts Nr. 0026/2018, ko „Colectivo Emigrantes” vārdā iesniedza Spānijas valstspiederīgais Patricio Oschlies Serrano, par dzelzceļa līniju starp Kanfranku un Oloronu

   CM– PE 629,713

   FdR 1170047

   (31.10.2018)

 

 

 1.  

Lūgumraksts Nr. 1205/2015, ko iesniedza Slovākijas valstspiederīgais L. M., par Slovākijas dzelzceļa posma modernizāciju Liptovski Mikulāšā (Liptovský Mikuláš)

   CM–

   PE 587,753/REV.II

   FdR 1132197

   (31.07.2017)

   LT ENVI  (7.03.2017)

 

 

 1.  

Lūgumraksts Nr. 0247/2019, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Joachim Schulz, par ceturto dzelzceļa tiesību aktu paketi

   CM– PE 641,206

   FdR 1188857

   (16.09.2019)

 

 

 1.  

Lūgumraksts Nr. 0069/2019, ko iesniedza Bulgārijas valstspiederīgais Gyunay Mehmed, par mobilitātes paketē paredzēto kravas automobiļu vadītāju saīsināto ikdienas atpūtas laikposmu

   CM– PE 641,198

   FdR 1188849

   (16.09.2019)

 

 1.  

Lūgumraksts Nr. 0098/2019, ko “Stefi-Trans” vārdā iesniedza Bulgārijas valstspiederīgais S.M. un kam pievienoti 13 paraksti, par Francijas iestāžu veikto kontroli attiecībā uz Bulgārijas pārvadātāju

kā arī

Lūgumraksts Nr. 0226/2019, ko “S.K.L. Trans” vārdā iesniedza Bulgārijas valstspiederīgais S.L.K., par Francijas iestāžu veikto kontroli attiecībā uz kāda pārvadātāja no Bulgārijas nakšņošanu pārvadājuma laikā

   CM– PE 640,674

   FdR 1187877

   (30.08.2019)

 

 1.  

Lūgumraksts Nr. 1447/2016, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgā Anita Krauße, par prasību grozīt 9. panta 2. punktu Regulā (EK) Nr. 561/2006, ar ko paredz dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu saistībā ar autotransportu

(klātesot lūgumraksta iesniedzējam)

   CM– PE 609,440

   FdR 1132217

   (31.07.2017)

 

 

 1. Dažādi jautājumi

 

 

 1. Nākamās sanāksmes datums un vieta
 •    2019. gada 2. decembrī plkst. 15.00–18.30
 •    2019. gada 3. decembrī plkst. 9.00–12.30 un plkst. 14.30–18.30

 

* * *

 

 

B. Lūgumraksti, kurus ierosināts slēgt, ņemot vērā Komisijas rakstisko atbildi vai citus saņemtos dokumentus

 

 1.  

Lūgumraksts Nr. 1342/2011, ko Melnā stārķa ornitologu biedrības (Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra) vārdā iesniedza Vācijas valstspiederīgā Rosmarie Hennecke-Gramatzki, par Ūdens pamatdirektīvas, Direktīvas par atbildību vides jomā un Orhūsas konvencijas pārkāpumiem San Bernabé, Alhesirasā (Kadisa)

CM-PE 492,751/REV.III FdR 1187826

 

 1.  

 Lūgumraksts Nr. 0710/2017, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais R. B., par patērētāju aizsardzību saistībā ar alkohola tirdzniecību

CM-PE 619,075 FdR 1147298

 

 1.  

Lūgumraksts Nr. 0873/2017, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais U. N., par aizliegumu pārdot koncentrētas skābes iedzīvotājiem

CM-PE 622,053/REV FdR 1187846

 

 1.  

Lūgumraksts Nr. 0646/2018, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Pierpaolo Volpe, par jūrnieku ļaunprātīgu izmantošanu Itālijā

kā arī

CM-PE 640,628 FdR 1187631

 

Lūgumraksts Nr. 0755/2018, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgā Maria Grazia Belfiore, par efektīvas aizsardzības trūkumu pret jūrnieku terminētu līgumu ļaunprātīgu izmantošanu

 

 

 1.  

Lūgumraksts Nr. 0777/2018, ko “Agencia Comunicación y Género S.L.” vārdā iesniedza Spānijas valstspiederīgais León Fernando del Canto González, par nepieciešamību veikt pasākumus pret digitālo portālu un platformu lietotāju iebiedēšanu, draudēšanu viņiem vai neslavas celšanu

CM-PE 641,190 FdR 1188840

 

 1.  

Lūgumraksts Nr. 0864/2018, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais Héctor Chiralt Hernández, par birokrātisko šķēršļu novēršanu laulību noslēgšanai starp ES iedzīvotājiem

CM-PE 641,191 FdR 1188842

 

 1.  

Lūgumraksts Nr. 1119/2018, ko “Science for Democracy” vārdā iesniedza Itālijas valstspiederīgais G. L., par ES finansējumu cilvēka ģenētiskajai izpētei

CM-PE 638,622 FdR 1183625

 

 1.  

Lūgumraksts Nr. 1137/2018, ko Katovicē esošās Polijas Automobiļu asociācijas (PZM) vārdā iesniedza Polijas valstspiederīgais W. G. un kam pievienoti 12 paraksti, par maksu par transportlīdzekļu obligātajām periodiskajām tehniskajām pārbaudēm

CM-PE 640,665 FdR 1187867

 

 1.  

Lūgumraksts Nr. 1199/2018, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgā C. J., par Vācijas jauniešu pasargāšanu no rasistiska un antisemītiska satura

CM-PE 641,195 FdR 1188846

 

 1.  

Lūgumraksts Nr. 0019/2019, ko iesniedza Apvienotās Karalistes valstspiederīgais Tom Muirhead, par situāciju Apvienotajā Karalistē, kur Eiropas Parlamenta vēlēšanas, iespējams, netiks rīkotas tiešās vispārējās vēlēšanās

CM-PE 640,667 FdR 1187870

 

 1.  

Lūgumraksts Nr. 0103/2019, ko uzņēmuma „Armaora Parleros” vārdā iesniedza Spānijas valstspiederīgais M. P. P., par Spānijas zvejas kuģu dzinēja jaudas pārbaudi

CM-PE 640,675 FdR 1187878

 

 1.  

Lūgumraksts Nr. 0145/2019, ko vides apvienības “Petón do Lobo” vārdā iesniedza Spānijas valstspiederīgais Ismael Antonio López Pérez, pieprasot informāciju par EIB piešķirtā aizdevuma uzņēmumam Greenate Biomass Power Curtis-Tieixeiro (Akoruņa, Galisija) pārskatīšanu

CM-PE 641,199 FdR 1188850

 

 1.  

Lūgumraksts Nr. 0155/2019, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Norbert Roth, par pensijas tiesību atzīšanu

CM-PE 640,679 FdR 1187898

 

 1.  

Lūgumraksts Nr. 0164/2019, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais D. K., par frontālas sadursmes brīdinājuma sistēmām kravas automobiļiem un vieglajiem automobiļiem

CM-PE 640,680 FdR 1187899

 

 1.  

Lūgumraksts Nr. 0171/2019, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais B. K., par ielu apgaismojuma izraisīto kukaiņu mirstību

CM-PE 640,682 FdR 1187901

 

 1.  

Lūgumraksts Nr. 0191/2019, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais M. K., par pilota apliecībām

CM-PE 641,200 FdR 1188851

 

 1.  

Lūgumraksts Nr. 0211/2019, ko iesniedza Bulgārijas valstspiederīgais Valeri Stoikov un kam pievienoti 14 484 paraksti, par būvatļauju izsniegšanu būvdarbiem Melnās jūras piekrastē Bulgārijā, kas, iespējams, apdraud aizsargājamās teritorijas

CM-PE 641,056 FdR 1187905

 

 1.  

Lūgumraksts Nr. 0212/2019, ko iesniedza Portugāles valstspiederīgais José Carvalho, par atpūtas kuģiem Nīderlandē izsniegtu starptautisko sertifikātu atzīšanu Portugālē

CM-PE 641,201 FdR 1188852

 

 1.  

Lūgumraksts Nr. 0218/2019, ko iesniedza Polijas valstspiederīgais Krzysztof Gadomski, par patērētāju līgumiem

CM-PE 641,057 FdR 1187906

 

 1.  

Lūgumraksts Nr. 0235/2019, ko iesniedza Portugāles valstspiederīgā Rute Sobral, par iespējamu diskrimināciju attiecībā uz skolotājiem Portugālē

CM-PE 641,058 FdR 1187907

 

 1.  

Lūgumraksts Nr. 0242/2019, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais José Manuel Lago Costas, par San Paio de Navia ūdensapgādes aizsardzību

CM-PE 641,060 FdR 1187909

 

 

 

o O o

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 6. novembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika