Go back to the Europarl portal

Choisissez la langue de votre document :

     
PDF 203kWORD 54k

<Commission>{PETI}Kumitat għall-Petizzjonijiet</Commission>

PETI_OJ(2019)293_1

<TitreType>ABBOZZ TA' AĠENDA</TitreType>

Laqgħa

It-Tnejn 11 ta' Novembru 2019, 15.00 - 18.30

it-Tlieta, 12 ta' Novembru 2019, 9.00 - 12.30 u 14.30 - 18.30

 

Brussell

Sala PHS 1A002

 

fit-15.00

 

 1. Adozzjoni tal-abbozz ta' aġenda (1) OJ– PE 643.015

 FdR 1191532

 

 1.  

Approvazzjoni tal-minuti tal-laqgħa ta':

 •   it-2 u t-3 ta' Ottubru 2019

PV– PE 641.374

FdR 1189933

+ l-annessi

 

 1. Avviżi tal-President

 

_________________________

()  F'konformità mal-Linji Gwida 2016 tal-kumitat, il-punti fit-taqsima B tal-abbozz ta' aġenda mhumiex se jiġu diskussi waqt din il-laqgħa. Madankollu, qabel tmiem il-laqgħa, kwalunkwe Membru tal-Kumitat PETI jista' jitlob li punt fit-taqsima B jinżamm miftuħ; il-punt imbagħad jiġi awtomatikament inkluż fl-aġenda tal-Koordinaturi għal deċiżjoni dwar it-trattament ulterjuri tiegħu f'laqgħa sussegwenti tal-Koordinaturi.

 


 

Fil-preżenza tal-Kummissjoni Ewropea

 

A. Petizzjonijiet għad-diskussjoni fil-Kumitat abbażi tar-risposta bil-miktub tal-Kummissjoni jew dokumenti oħra li waslu

 

Servizzi Finanzjarji

 

 1.  

Petizzjoni 0676/2016, imressqa minn E. S., ta' ċittadinanza Ġermaniża, dwar il-politika monetarja allegatament unilaterali u mhux demokratika adottata mill-Bank Ċentrali Ewropew

u

Petizzjoni 0429/2017, imressqa minn Harald Bolsinger, ta' ċittadinanza Ġermaniża, dwar il-konformità tal-Bank Ċentrali Ewropew mal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE

(fil-preżenza tal-petizzjonant)

   CM–

   PE 615,346/REV.II

   FdR 1160720

   (13.08.2018)

   Opinjoni tal-Kumitat ECON

   (7.03.2018)

   LT BĊE

   (22.06.2018)

 

 1.  

Petizzjoni 0161/2017, imressqa minn Alberto Arranz Santander, ta' ċittadinanza Spanjola, dwar il-prattiki bankarji tal-BĊE

(fil-preżenza tal-petizzjonant)

   CM– PE 612,107

   FdR 1136432

   (31.10.2017)

   Opinjoni tal-Kumitat ECON

   (11.10.2017)

   LT BĊE

   (23.01.2018)

 

 1.  

Petizzjoni 0091/2013, imressqa minn Serge Grass, ta' ċittadinanza Franċiża, f'isem l-"Union Civique des Contribuables", dwar it-trasparenza tal-BĊE

   CM– PE 532,472

   FdR 1028540

   (31.03.2014)

   LT BĊE

   (16.02.2018)

 

 

 1.  

Petizzjoni 1721/2014, imressqa minn Takis Hadjigeorgiou, ta' ċittadinanza Ċiprijotta, dwar ir-rati ta' imgħax għoljin ħafna imposti mill-banek f'Ċipru

   CM– PE 575,064/REV

   FdR 1150015

   (28.03.2018)

   Opinjoni tal-Kumitat ECON

   (18.05.2016)

 

 

Tassazzjoni

 

 1.  

Petizzjoni 0942/2018, imressqa minn Oliver Murphy, ta' ċittadinanza Brittanika, f'isem "Federalisti Żgħażagħ Ewropej", dwar l-istabbiliment ta' politika fiskali Ewropea komuni

   sir0942-18

 

 

 1.  

Petizzjoni 0645/2017, imressqa minn Marc Smets, ta' ċittadinanza Belġjana, dwar l-allegata kompetizzjoni illegali fis-suq Belġjan tal-inbid u x-xorb alkoħoliku minħabba ż-żieda fid-dazju tas-sisa

(fil-preżenza tal-petizzjonant)

   CM–

   PE 619,072/REV.II

   FdR 1188963

   (30.07.2019)

   Opinjoni tal-Kumitat ECON

   (7.03.2018)

 

 

 1.  

Petizzjoni 1190/2018, imressqa minn Gregoire Servet, ta' ċittadinanza Franċiża, dwar it-taxxi fuq l-importazzjonijiet ta' roti elettriċi miċ-Ċina

   CM– PE 638,830

   FdR 1185196

   (24.06.2019)

 

 

Ambjent

 

 1.  

Petizzjoni 0328/2016, imressqa minn Serge Le Quéau, ta' ċittadinanza Franċiża, f'isem "Union Régionale Solidaires de Bretagne", bi 12-il firma, dwar l-espożizzjoni tal-ħaddiema agrikoli għall-pestiċidi

(fil-preżenza tal-petizzjonant)

   CM–

   PE 597,363/REV.II

   FdR 1180105

   (22.02.2019)

   LT FR (20.06.2018)

   LT Kummissarji

   (9.08.2019)

 

 

 1.  

Petizzjoni 0060/2017, imressqa minn H. T., ta' ċittadinanza Ġermaniża, b'żewġ firem, dwar in-nuqqas ta' infurzar mill-awtoritajiet Ġermaniżi tar-Regolament 1069/2009 fir-rigward tal-istallazzjoni tal-bijogass mhux konformi fi Schwäbisch Hall

   CM– PE 613,337/REV

   FdR 1187843

   (30.08.2019)

 

 

 1.  

Petizzjoni 0248/2019, imressqa minn Benedetto Rubetti, ta' ċittadinanza Taljana, li fiha joġġezzjona għall-bini ta' impjant tad-desalinizzazzjoni li jipprovdi lill-gżira ta' Elba provvista tal-ilma indipendenti

   CM– PE 641,061

   FdR 1187910

   (30.08.2019)

 

 

 1.  

Petizzjoni 0076/2019, imressqa minn Manuela Giacomini, ta' ċittadinanza Taljana, f'isem l-"Animal Welfare Foundation", dwar l-Azjendi tal-Biedja tad-Demm u l-Gonadotropina Serika tad-Debba Tqila (PMSG)

(fil-preżenza tal-petizzjonant)

 

   CM– PE 639,899

   FdR 1186757

   (24.07.2019)

 

 

* * *

 

 


 

 

It-Tlieta, 12 ta' Novembru 2019

 

 

mid-9.00 sal-10.00 (bil-magħluq)

 

 1.  

Laqgħa tal-koordinaturi

 

 

* * *

 

 

fl-10.00

 

 

*** Ħin għall-votazzjoni *** (votazzjoni elettronika)

 

 1.  

Rapport dwar ir-rapport Annwali dwar l-attivitajiet tal-Ombudsman Ewropew fl-2018

2019/2134 (INI)

Rapporteur : JAHR (PPE)

(skadenza għall-emendi: 7.10.2019 / plenarja: Diċembru 2019)

adozzjoni ta' abbozz ta' rapport

 

    PR– PE 639.781

    FdR 1186177

 

    AM– PE 641.268

    FdR 1190743

 

 

*** Għeluq tal-votazzjoni ***

 

 

Mill-10:15 san-12:30

 

 1.  

Smigħ dwar

"FATCA u l-impatt extraterritorjali tiegħu fuq iċ-ċittadini tal-UE"

 

(petizzjoni 1088/2016 dwar l-allegat ksur tad-drittijiet tal-UE tal-Att dwar il-Konformità Fiskali tal-Kontijiet Barranin (FATCA) tal-Istati Uniti u l-effetti extraterritorjali tal-liġijiet tal-Istati Uniti fl-UE

 

(ara l-programm separat)

 

Programm

 

 

 

 

CM– PE 607.954

   FdR 1175981

   (31.01.2019)

 

 

 

* * *

 

 

 

 

fis-14.30

 

 1.  

Avviżi tal-President dwar id-deċiżjonijiet meħuda mill-Koordinaturi

 

 

 

Ambjent

 

 1.  

Petizzjoni 1194/2017, imressqa minn Maria del Carmen Varela Velo, ta' ċittadinanza Spanjola, f'isem l-"Asociación Galega Cova Crea", dwar il-proġett tal-minjiera tar-ram f'Touro, il-Galicia

(fil-preżenza tal-petizzjonant)

 

Petizzjoni 0174/2018, imressqa minn Ismael Antonio López Pérez, ta' ċittadinanza Spanjola, f'isem l-"Asociación ambiental y cultural Petón do Lobo", dwar il-proġett tal-minjiera f'Touro, il-Galicia

(fil-preżenza ta' petizzjonant)

 

Petizzjoni 0386/2018, imressqa minn Isabel Vila, ta' ċittadinanza Spanjola, f'isem il-"Plataforma Vecinal Mina Touro O Pino Non" dwar il-minjiera tar-ram f'Touro, il-Galicia

(fil-preżenza tal-petizzjonant)

   CM– PE 626,745

   FdR 1160400

   (30.07.2018)

 

 

   CM– PE 626,869

   FdR 1160767

   (13.08.2018)

 

 

   CM– PE 632,702

   FdR 1172775

   (19.12.2018)

 

 

Affarijiet Soċjali – L-Ugwaljanza bejn is-Sessi

 

 1.  

Petizzjoni 271/2019, imressqa minn Silvia Oñate Moya, ta' ċittadinanza Spanjola, dwar il-pensjonijiet tar-romol

(fil-preżenza tal-petizzjonant)

   sir0271-19

 

 

 

 

 1.  

Petizzjoni 1126/2018, imressqa minn J. U. N., ta' ċittadinanza Brittanika, dwar direttiva dwar l-abbuż domestiku u l-vjolenza domestika

(fil-preżenza tal-petizzjonant)

   CM– PE 638,827

   FdR 1185681

   (24.06.2019)

 

 

Impjiegi – Opportunitajiet Indaqs u ugwalanza bejn is-sessi

 

 1.  

Petizzjoni 0189/2018 imressqa minn S. B. P, ta' ċittadinanza Spanjola, f'isem il-Pjattaforma Ewropea għall-Konsumaturi u l-Ambjent, dwar id-differenza bejn il-pagi tal-irġiel u tan-nisa

kif ukoll

Petizzjoni 0240/2018, imressqa minn Antonio Luiz Vázquez Delgado, ta' ċittadinanza Spanjola, f'isem il-"JUSAPOL", dwar il-miżuri biex jiġi promoss id-dritt tal-paga ugwali għal xogħol ugwali fl-UE

(fil-preżenza tal-petizzjonant)

   CM–PE 629,720

   FdR 1167917

   (31.10.2018)

   LT ES   (24.01.2019)

   CM–PE 632,696

   FdR 1172769

   (19.12.2018)

   LT ES   (15.03.2019)

 

 

Trasport

 

 1.  

Petizzjoni 0998/2018, imressqa minn Alberto Cirio, ta' ċittadinanza Taljana, dwar ir-rieżami tal-proġett tal-infrastruttura tal-linja ferrovjarja bejn Turin u Lyon b'Veloċità Għolja

   CM– PE 638,551

   FdR 1182949

   (15.04.2019)

 

 1.  

Petizzjoni 1030/2018, imressqa minn Raffaella Scattolon, ta' ċittadinanza Taljana, dwar it-tħassir tal-proġett tal-linja ferrovjarja b'veloċità għolja bejn Brescia u Verona

(fil-preżenza tal-petizzjonant)

   CM– PE 638,822

   FdR 1185188

   (24.06.2019)

 

 

 1.  

Petizzjoni 0659/2018, imressqa minn Samuel Martín-Sosa, ta' ċittadinanza Spanjola, f'isem "Ecologists in Action", dwar il-kostruzzjoni ta' linja b'veloċità għolja bejn Marchena u Osuna fil-provinċja ta' Sivilja (Spanja)

(fil-preżenza tal-petizzjonant)

   CM– PE 638,535

   FdR 1182933

   (15.04.2019)

 

 1.  

Petizzjoni 0026/2018, imressqa minn Patricio Oschlies Serrano, ta' ċittadinanza Spanjola, f'isem "Colectivo Emigrante", dwar il-linja ferrovjarja bejn Canfranc u Oloron

   CM– PE 629,713

   FdR 1170047

   (31.10.2018)

 

 

 1.  

Petizzjoni 1205/2015, imressqa minn L.M., ta' ċittadinanza Slovakka, dwar il-modernizzazzjoni tas-sezzjoni tal-passaġġ bil-ferrovija Slovakk f'Liptovský Mikuláš

   CM–

   PE 587,753/REV.II

   FdR 1132197

   (31.07.2017)

   LT ENVI  (7.03.2017)

 

 

 1.  

Petizzjoni 0247/2019, imressqa minn Joachim Schulz, ta' ċittadinanza Ġermaniża, dwar ir-raba' pakkett ferrovjarju

   CM– PE 641,206

   FdR 1188857

   (16.09.2019)

 

 

 1.  

Petizzjoni 0069/2019, imressqa minn Gyunay Mehmed, ta' ċittadinanza Bulgara, dwar il-perjodu mnaqqas ta' mistrieħ ta' kuljum għas-sewwieqa tat-trakkijiet ipprovdut mill-Pakkett ta' Mobilità

   CM– PE 641,198

   FdR 1188849

   (16.09.2019)

 

 1.  

Petizzjoni 0098/2019, imressqa minn S. M., ta' ċittadinanza Bulgara, f'isem "Stefi-Trans", bi 13-il firma, dwar il-kontrolli ta' mistrieħ imwettqa mill-awtoritajiet Franċiżi fuq it-trasportaturi Bulgari

kif ukoll

Petizzjoni 0226/2019, imressqa minn S. L. K., ta' ċittadinanza Bulgara, f'isem l-"S.K.L. Trans", dwar il-kontrolli ta' mistrieħ imwettqa mill-awtoritajiet Franċiżi fuq it-trasportaturi Buglari

   CM– PE 640,674

   FdR 1187877

   (30.08.2019)

 

 1.  

Petizzjoni 1447/2016, imressqa minn Anita Krauße, ta' ċittadinanza Ġermaniża, b'talba għall-emenda tal-Artikolu 9(2) tar-Regolament 561/2006 dwar l-armonizzazzjoni ta' ċerta leġiżlazzjoni soċjali li għandha x'taqsam mat-trasport bit-triq

(fil-preżenza tal-petizzjonant)

   CM– PE 609,440

   FdR 1132217

   (31.07.2017)

 

 

 1. Kwistjonijiet varji

 

 

 1. Data u post tal-laqgħa li jmiss
 •    2.12.2019 , 15.00 - 18.30
 •    3.12.2019 ,  9.00 - 12.30 u 14.30 - 18.30

 

* * *

 

 

B. Petizzjonijiet li qed jiġi propost li jingħalqu fid-dawl tat-tweġiba bil-miktub tal-Kummissjoni jew dokumenti oħra li waslu

 

 1.  

Petizzjoni 1342/2011, imressqa minn Rosmarie Hennecke-Gramatzki, ta' ċittadinanza Ġermaniża, f'isem "Black Stork Ornithological Collective" (Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra), dwar ksur tad-Direttiva Qafas dwar l-Ilma, id-Direttiva ta' responsabbiltà ambjentali u l-Konvenzjoni ta' Aarhus f'San Bernabé, Algeciras (Cádiz)

CM-PE 492,751/REV.III FdR 1187826

 

 1.  

Petizzjoni 0710/2017, imressqa minn R.B., ta' ċittadinanza Ġermaniża, dwar il-protezzjoni tal-konsumatur b'rabta mal-bejgħ tal-alkoħol

CM-PE 619,075 FdR 1147298

 

 1.  

Petizzjoni 0873/2017, imressqa minn U.N., ta' ċittadinanza Ġermaniża, dwar projbizzjoni tal-bejgħ ta' aċidi qawwija lill-pubbliku

CM-PE 622,053/REV FdR 1187846

 

 1.  

Petizzjoni 0646/2018, imressqa minn Pierpaolo Volpe, ta' ċittadinanza Taljana, dwar l-abbuż tal-baħħara fl-Italja

u

CM-PE 640,628 FdR 1187631

 

Petizzjoni 0755/2018, imressqa minn Maria Grazia Belfiore, ta' ċittadinanza Taljana, dwar in-nuqqas ta' protezzjoni effettiva kontra l-abbuż ta' kuntratti għal terminu fiss għal ħaddiema impjegati bħala baħħara

 

 

 1.  

Petizzjoni 0777/2018, imressqa minn León Fernando del Canto González, ta' ċittadinanza Spanjola, f'isem "Agencia Comunicación y Género S.L.", dwar il-ħtieġa li jittieħdu miżuri kontra l-bullying, it-theddid jew il-malafama tal-utenti ta' portali u tal-pjattaformi diġitali

CM-PE 641,190 FdR 1188840

 

 1.  

Petizzjoni 0864/2018, imressqa minn Héctor Chiralt Hernández, ta' ċittadinanza Spanjola, dwar l-eliminazzjoni tal-ostakoli burokratiċi biex jiġi ċċelebrat iż-żwieġ bejn ċittadini tal-UE

CM-PE 641,191 FdR 1188842

 

 1.  

Petizzjoni 1119/2018, imressqa minn G.L., ta' ċittadinanza Taljana, f'isem ix-"Xjenza għad-Demokrazija", dwar il-finanzjament tal-UE għar-riċerka ġenetika tal-bniedem

CM-PE 638,622 FdR 1183625

 

 1.  

Petizzjoni 1137/2018G, imressqa minn W.G., ta' ċittadinanza Pollakka, f'isem l-Assoċjazzjoni Pollakka tal-Karozzi (PZM) f'Katowice, bi 12-il firma, dwar tariffi għall-ispezzjonijiet tekniċi perjodiċi obbligatorji tal-vetturi

CM-PE 640,665 FdR 1187867

 

 1.  

Petizzjoni 1199/2018, imressqa minn C.J., ta' ċittadinanza Ġermaniża, dwar il-protezzjoni taż-żgħażagħ Ġermaniżi minn kontenut razzist u anti-Semitiku

CM-PE 641,195 FdR 1188846

 

 1.  

Petizzjoni 0019/2019, imressqa minn Tom Muirhead, ta' ċittadinanza Brittanika, dwar is-sitwazzjoni tar-Renju Unit fejn l-elezzjonijiet għall-Parlament Ewropew allegatament ma jitwettqux b'vot universali dirett

CM-PE 640,667 FdR 1187870

 

 1.  

Petizzjoni 0103/2019, imressqa minn M.P.P, ta' ċittadinanza Spanjola, f'isem l-impriża "Armadora Parleros", dwar il-verifika tal-potenza tal-magna tal-bastimenti tas-sajd Spanjoli

CM-PE 640,675 FdR 1187878

 

 1.  

Petizzjoni 0145/2019, imressqa minn Ismael Antonio López Pérez, ta' ċittadinanza Spanjola, f'isem l-Assoċjazzjoni Ambjentali "Petón do Lobo", li fiha tintalab informazzjoni dwar rieżami tas-self mogħti mill-BEI lill-kumpanija Greenlia Biomass Power Curtis-Teixeiro (La Coruña, Galicia)

CM-PE 641,199 FdR 1188850

 

 1.  

Petizzjoni 0155/2019, imressqa minn Norbert Roth, ta' ċittadinanza Ġermaniża, dwar ir-rikonoxximent tal-intitolamenti tal-pensjoni

CM-PE 640,679 FdR 1187898

 

 1.  

Petizzjoni 0164/2019, imressqa minn D.K., ta' ċittadinanza Ġermaniża, dwar sistemi ta' twissija ta' ħabta frontali għat-trakkijiet u l-karozzi

CM-PE 640,680 FdR 1187899

 

 1.  

Petizzjoni 0171/2019, imressqa minn B.K., ta' ċittadinanza Ġermaniża, dwar il-mortalità tal-insetti minħabba d-dwal tat-toroq

CM-PE 640,682 FdR 1187901

 

 1.  

Petizzjoni 0191/2019, imressqa minn M.K., ta' ċittadinanza Ġermaniża, dwar il-liċenzji tal-bdoti

CM-PE 641,200 FdR 1188851

 

 1.  

Petizzjoni 0211/2019, imressqa minn Valeri Stoikov, ta' ċittadinanza Bulgara, b'14484 firma, dwar il-ħruġ ta' permessi tal-bini għal xogħlijiet ta' kostruzzjoni tul il-kosta tal-Baħar l-Iswed tal-Bulgarija li allegatament jipperikolaw żoni protetti

CM-PE 641,056 FdR 1187905

 

 1.  

Petizzjoni 0212/2019, imressqa minn José Carvalho, ta' ċittadinanza Portugiża, dwar ir-rikonoxximent mill-Portugall ta' ċertifikati internazzjonali għal opri tal-baħar għar-rikreazzjoni maħruġin fin-Netherlands

CM-PE 641,201 FdR 1188852

 

 1.  

Petizzjoni 0218/2019, imressqa minn Krzysztof Gadomski, ta' ċittadinanza Pollakka, dwar kuntratti konklużi mill-konsumaturi

CM-PE 641,057 FdR 1187906

 

 1.  

Petizzjoni 0235/2019, imressqa minn Rute Sobral, ta' ċittadinanza Portugiża, dwar l-allegata diskriminazzjoni tal-għalliema fil-Portugall

CM-PE 641,058 FdR 1187907

 

 1.  

Petizzjoni 0242/2019, imressqa minn José Manuel Lago Costas, ta' ċittadinanza Spanjola, dwar il-protezzjoni tal-provvista tal-ilma ta' San Paio de Navia

CM-PE 641,060 FdR 1187909

 

 

 

o O o

Aġġornata l-aħħar: 6 ta' Novembru 2019Avviż legali - Politika tal-privatezza