Powrót na stronę Europarl

Choisissez la langue de votre document :

     
PDF 200kWORD 56k

<Commission>{PETI}Komisja Petycji</Commission>

PETI_OJ(2019)293_1

<TitreType>PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO</TitreType>

Posiedzenie

Poniedziałek 11 listopada 2019 r. w godz.15.00–18.30

Wtorek, 12 listopada 2019 r. w godz. 9.00–12.30 i 14.30–18.30

 

Bruksela

Sala PHS 1A002

 

O godz. 15.00

 

 1. Przyjęcie projektu porządku dziennego (1) OJ– PE 643.015

 FdR 1191532

 

 1.  

Zatwierdzenie protokołu posiedzenia w dniach:

 •   2–3 października 2019 r.

PV– PE 641.374

FdR 1189933

+ załączniki

 

 1. Komunikaty przewodniczącej

 

_________________________

()  Zgodnie z wytycznymi komisji na rok 2016 punkty sekcji B projektu porządku dziennego nie będą omawiane podczas obecnego posiedzenia. Każdy członek komisji PETI może jednak zwrócić się przed końcem posiedzenia o niezamykanie danego punktu sekcji B; w ten sposób zostanie on automatycznie włączony do porządku obrad posiedzenia koordynatorów, którzy w trakcie swojego kolejnego posiedzenia podejmą decyzję o dalszym postępowaniu z tym punktem.

 


 

W obecności Komisji Europejskiej

 

A. Petycje podlegające dyskusji w komisji na podstawie pisemnej odpowiedzi Komisji Europejskiej lub innych otrzymanych dokumentów

 

Usługi finansowe

 

 1.  

Petycja nr 0676/2016, którą złożył E.S. (Niemcy), w sprawie rzekomo jednostronnej i niedemokratycznej polityki pieniężnej przyjętej przez Europejski Bank Centralny

oraz

Petycja nr 0429/2017, którą złożył Harald Bolsinger (Niemcy), w sprawie przestrzegania przez Europejski Bank Centralny Karty praw podstawowych UE

(w obecności składającego petycję)

   CM–

   PE 615,346/REV.II

   FdR 1160720

   (13.08.2018)

   ECON Opinion

   (7.03.2018)

   LT ECB

   (22.06.2018)

 

 1.  

Petycja nr 0161/2017, którą złożył Alberto Arranz Santander (Hiszpania), w sprawie praktyk bankowych EBC

(w obecności składającego petycję)

   CM– PE 612,107

   FdR 1136432

   (31.10.2017)

   ECON Opinion

   (11.10.2017)

   LT ECB

   (23.01.2018)

 

 1.  

Petycja 0091/2013, którą złożył Serge Grass (Francja), w imieniu Union Civique des Contribuables, w sprawie przejrzystości EBC

   CM– PE 532,472

   FdR 1028540

   (31.03.2014)

   LT ECB

   (16.02.2018)

 

 

 1.  

Petycja nr 1721/2014, którą złożył Takis Hadjigeorgiou (Cypr), w sprawie wysokich stóp procentowych stosowanych przez banki na Cyprze

   CM– PE 575,064/REV

   FdR 1150015

   (28.03.2018)

   ECON Opinion

   (18.05.2016)

 

 

Opodatkowanie

 

 1.  

Petycja 0942/2018, którą złożył Oliver Murphy (Zjednoczone Królestwo), w imieniu „Młodych Europejskich Federalistów”, w sprawie ustanowienia wspólnej europejskiej polityki budżetowej

   sir0942-18

 

 

 1.  

Petycja nr 0645/2017, którą złożył Marc Smets (Belgia), w sprawie zaistniałego rzekomo zjawiska nieuczciwej konkurencji na belgijskim rynku wina i napojów alkoholowych z powodu podwyższenia akcyzy

(w obecności składającego petycję)

   CM–

   PE 619,072/REV.II

   FdR 1188963

   (30.07.2019)

   ECON opinion

   (7.03.2018)

 

 

 1.  

Petycja nr 1190/2018, którą złożył Gregoire Servet (Francja), w sprawie podatków związanych z przywozem rowerów elektrycznych z Chin

   CM– PE 638,830

   FdR 1185196

   (24.06.2019)

 

 

Środowisko

 

 1.  

Petycja nr 0328/2016, którą złożył Serge Le Quéau (Francja), w imieniu Union Régionale Solidaires de Bretagne, z 12 podpisami, w sprawie narażenia pracowników rolnych na kontakt z pestycydami

(w obecności składającego petycję)

   CM–

   PE 597,363/REV.II

   FdR 1180105

   (22.02.2019)

   LT FR (20.06.2018)

   LT Commissioners

   (9.08.2019)

 

 

 1.  

Petycja nr 0060/2017, którą złożył H. T. (Niemcy), z dwoma podpisami, w sprawie nieegzekwowania przez władze niemieckie rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 w odniesieniu do niespełniającej wymogów budowy biogazowni w Schwäbisch Hall

   CM– PE 613,337/REV

   FdR 1187843

   (30.08.2019)

 

 

 1.  

Petycja nr 0248/2019, którą złożył Benedetto Rubetti (Włochy), w sprawie sprzeciwu wobec budowy zakładu odsalania wody w celu zapewnienia niezależnego zaopatrzenia w wodę na wyspie Elba

   CM– PE 641,061

   FdR 1187910

   (30.08.2019)

 

 

 1.  

Petycja nr 0076/2019, którą złożyła Manuela Giacomini (Włochy), w imieniu fundacji Animal Welfare Foundation, w sprawie farm krwi i gonadotropiny surowicy źrebnej klaczy (PMSG)

(w obecności składającej petycję)

 

   CM– PE 639,899

   FdR 1186757

   (24.07.2019)

 

 

* * *


 

 

Wtorek 12 listopada 2019 r.

 

 

w godz. 9.00–10.00 (przy drzwiach zamkniętych)

 

 1.  

Posiedzenie koordynatorów

 

 

* * *

 

 

O godz. 10.00

 

 

*** Głosowanie *** (głosowanie elektroniczne)

 

 1.  

Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego z działalności Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2018 r.

2019/2134 (INI)

Sprawozdawca: JAHR  (PPE)

(termin składania poprawek: 7.10.2019 / sesja plenarna: grudzień 2019 r.)

- przyjęcie projektu sprawozdania

 

    PR– PE 639.781

    FdR 1186177

 

    AM– PE 641.268

    FdR 1190743

 

 

***Koniec głosowania***

 

 

W godz. 10.15–12.30

 

 1.  

Wysłuchanie na temat

„FATCA i jej eksterytorialne skutki dla obywateli UE”

 

(Petycja nr 1088/2016 w sprawie ustawy Stanów Zjednoczonych o wypełnianiu obowiązków podatkowych w stosunku do rachunków posiadanych za granicą (FATCA) oraz eksterytorialnych skutków ustaw Stanów Zjednoczonych w UE)

 

(zob. odrębny program)

 

Program

 

 

 

 

CM– PE 607.954

   FdR 1175981

   (31.01.2019)

 

 

 

* * *

 

 

 

 

O godz. 14.30

 

 1.  

Komunikaty przewodniczącej w sprawie decyzji koordynatorów

 

 

 

Środowisko

 

 1.  

Petycja nr 1194/2017, którą złożyła Maria del Carmen Varela Velo (Hiszpania), w imieniu Asociación Galega Cova Crea, w sprawie kopalni miedzi w Touro w Galicii

(w obecności składającej petycję)

 

Petycja nr 0174/2018, którą złożył Ismael Antonio López Pérez (Hiszpania), w imieniu Asociación ambiental y cultural Petón do Lobo, w sprawie przedsięwzięcia wydobywczego w Touro, La Coruña

(w obecności jednego ze składających petycję)

 

Petycja nr 0386/2018, którą złożyła Isabel Vila (Hiszpania), w imieniu Plataforma Vecinal Mina Touro O Pino Non, w sprawie kopalni miedzi Touro w Galicji

(w obecności jednego ze składających petycję)

   CM– PE 626,745

   FdR 1160400

   (30.07.2018)

 

 

   CM– PE 626,869

   FdR 1160767

   (13.08.2018)

 

 

   CM– PE 632,702

   FdR 1172775

   (19.12.2018)

 

 

Sprawy społeczne –  równości kobiet i mężczyzn

 

 1.  

Petycja nr 271/2019, którą złożyła Silvia Oñate Moya (Hiszpania), w sprawie rent wdowich

(w obecności składającej petycję)

   sir0271-19

 

 

 

 

 1.  

Petycja nr 1126/2018, którą złożył J.U.N. (Zjednoczone Królestwo), w sprawie dyrektywy o przemocy domowej

(w obecności składającego petycję)

   CM– PE 638,827

   FdR 1185681

   (24.06.2019)

 

 

Zatrudnienie – równość szans i równouprawnienie płci

 

 1.  

Petycja nr 0189/2018, którą złożyła S. B. P. (Hiszpania), w imieniu Europejskiej Platformy na rzecz Konsumentów i Środowiska, w sprawie zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć

oraz

Petycja nr 0240/2018, którą złożył Antonio Luiz Vázquez Delgado (Hiszpania), w imieniu JUSAPOL, w sprawie środków propagowania prawa do równego wynagrodzenia za pracę o równej wartości w UE

(w obecności składającego petycję)

   CM–PE 629,720

   FdR 1167917

   (31.10.2018)

   LT ES   (24.01.2019)

   CM–PE 632,696

   FdR 1172769

   (19.12.2018)

   LT ES   (15.03.2019)

 

 

Transport

 

 1.  

Petycja nr 0998/2018, którą złożył Alberto Cirio (Włochy), w sprawie przeglądu projektu infrastruktury linii szybkiej kolei Turyn–Lyon

   CM– PE 638,551

   FdR 1182949

   (15.04.2019)

 

 1.  

Petycja nr 1030/2018, którą złożyła Raffaella Scattolon (Włochy), w sprawie rezygnacji z projektu kolei dużych prędkości Brescia – Werona

(w obecności składającej petycję)

   CM– PE 638,822

   FdR 1185188

   (24.06.2019)

 

 

 1.  

Petycja nr 0659/2018, którą złożył Samuel Martín-Sosa (Hiszpania), w imieniu stowarzyszenia „Ekolodzy w akcji”, w sprawie budowy linii kolei dużych prędkości między Marcheną a Osuną w prowincji Sewilla (Hiszpania)

(w obecności składającego petycję)

   CM– PE 638,535

   FdR 1182933

   (15.04.2019)

 

 1.  

Petycja nr 0026/2018, którą złożył Patricio Oschlies Serrano (Hiszpania), w imieniu Colectivo Emigrante, w sprawie linii kolejowej łączącej miejscowości Canfranc i Oloron

   CM– PE 629,713

   FdR 1170047

   (31.10.2018)

 

 

 1.  

Petycja nr 1205/2015, którą złożył L.M. (Słowacja), w sprawie modernizacji słowackiego odcinka kolejowego w Liptowskim Mikulaszu

   CM–

   PE 587,753/REV.II

   FdR 1132197

   (31.07.2017)

   LT ENVI  (7.03.2017)

 

 

 1.  

Petycja nr 0247/2019, którą złożył Joachim Schulz (Niemcy), w sprawie czwartego pakietu kolejowego

   CM– PE 641,206

   FdR 1188857

   (16.09.2019)

 

 

 1.  

Petycja nr 0069/2019, którą złożył Gyunay Mehmed (Bułgaria), w sprawie ograniczenia czasu dziennego odpoczynku dla kierowców pojazdów ciężarowych zapewnionego w ramach pakietu na rzecz mobilności

   CM– PE 641,198

   FdR 1188849

   (16.09.2019)

 

 1.  

Petycja nr 0098/2019, którą złożył S.M. (Bułgaria), w imieniu Stefi-Trans, z 13 podpisami, w sprawie kontroli okresów odpoczynku przeprowadzanych przez władze francuskie w odniesieniu do bułgarskiego przewoźnika

oraz

Petycja nr 0226/2019, którą złożył S.L.K. (Bułgaria), w imieniu S.K.L. Trans, w sprawie kontroli okresów odpoczynku przeprowadzanych przez władze francuskie w odniesieniu do bułgarskiego przewoźnika

   CM– PE 640,674

   FdR 1187877

   (30.08.2019)

 

 1.  

Petycja nr 1447/2016, którą złożyła Anita Krauße (Niemcy), w sprawie wniosku o zmianę art. 9 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 561/2006 w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego

(w obecności składającej petycję)

   CM– PE 609,440

   FdR 1132217

   (31.07.2017)

 

 

 1. Sprawy różne

 

 

 1. Termin i miejsce następnego posiedzenia
 •    2 grudnia 2019 r. w godz. 15.00–18.30
 •    3 grudnia 2019 r. w godz. 9.00–12.30 i 14.30–18.30

 

* * *

 

 

B. Petycje, których rozpatrywanie proponuje się zakończyć w świetle odpowiedzi pisemnej Komisji Europejskiej lub innych otrzymanych dokumentów

 

 1.  

Petycja 1342/2011, którą złożyła Rosmarie Hennecke-Gramatzki (Niemcy), w imieniu towarzystwa ornitologicznego „Czarny Bocian” (Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra), w sprawie naruszania ramowej dyrektywy wodnej, dyrektywy w sprawie odpowiedzialności za środowisko oraz konwencji z Aarhus w San Bernabé, Algeciras (Kadyks)

CM-PE 492,751/REV.III FdR 1187826

 

 1.  

Petycja nr 0710/2017, którą złożył R.B. (Niemcy), w sprawie ochrony konsumentów w odniesieniu do sprzedaży alkoholu

CM-PE 619,075 FdR 1147298

 

 1.  

Petycja nr 0873/2017, którą złożył U.N. (Niemcy), w sprawie zakazu sprzedaży mocnych kwasów osobom prywatnym

CM-PE 622,053/REV FdR 1187846

 

 1.  

Petycja nr 0646/2018, którą złożył Pierpaolo Volpe (Włochy), w sprawie nadużyć w odniesieniu do marynarzy we Włoszech

oraz

CM-PE 640,628 FdR 1187631

 

Petycja nr 0755/2018, którą złożyła Maria Grazia Belfiore (Włochy), w sprawie braku skutecznej ochrony przed nadużywaniem umów o pracę na czas określony w odniesieniu do pracowników zatrudnionych jako marynarze

 

 

 1.  

Petycja nr 0777/2018, którą złożył Leon Fernando del Canto González (Hiszpania), w imieniu Agencia Comunicación y Género S.L., w sprawie potrzeby podjęcia środków przeciwko nękaniu, zastraszaniu lub szkalowaniu użytkowników portali i platform cyfrowych

CM-PE 641,190 FdR 1188840

 

 1.  

Petycja nr 0864/2018, którą złożył Héctor Chiralt Hernández (Hiszpania), w sprawie wyeliminowania przeszkód biurokratycznych dla zawarcia związku małżeńskiego między obywatelami UE

CM-PE 641,191 FdR 1188842

 

 1.  

Petycja nr 1119/2018, którą złożył G.L. (Włochy), w imieniu Science for Democracy, w sprawie finansowania przez UE badań genetycznych człowieka

CM-PE 638,622 FdR 1183625

 

 1.  

Petycja nr 1137/2018, którą złożył W. G. (Polska), w imieniu Polskiego Związku Motorowego (PZM) w Katowicach, z 12 podpisami, w sprawie wysokości opłat za obowiązkowe okresowe badania techniczne pojazdów

CM-PE 640,665 FdR 1187867

 

 1.  

Petycja nr 1199/2018, którą złożyła C.J. (Niemcy), w sprawie ochrony niemieckiej młodzieży przed treściami rasistowskimi i antysemickimi

CM-PE 641,195 FdR 1188846

 

 1.  

Petycja nr 0019/2019, którą złożył Tom Muirhead (Zjednoczone Królestwo), w sprawie sytuacji w Zjednoczonym Królestwie, gdzie wybory do Parlamentu Europejskiego rzekomo nie są przeprowadzane w ramach bezpośrednich wyborów powszechnych

CM-PE 640,667 FdR 1187870

 

 1.  

Petycja nr 0103/2019, którą złożył M.P.P. (Hiszpania), w imieniu przedsiębiorstwa „Armadora Parleros”, w sprawie weryfikacji mocy silników hiszpańskich statków rybackich

CM-PE 640,675 FdR 1187878

 

 1.  

Petycja nr 0145/2019, którą złożył Ismael Antonio López Pérez (Hiszpania), w imieniu stowarzyszenia ochrony środowiska „Petón do Lobo”, w sprawie uzyskania informacji o przeglądzie pożyczki udzielonej przez EBI przedsiębiorstwu Greenalia Biomass Power Curtis-Teixeiro (A Coruña, Galicja)

CM-PE 641,199 FdR 1188850

 

 1.  

Petycja nr 0155/2019, którą złożył Norbert Roth (Niemcy), w sprawie przyznawania uprawnień emerytalnych

CM-PE 640,679 FdR 1187898

 

 1.  

Petycja nr 0164/2019, którą złożył D.K. (Niemcy), w sprawie systemów ostrzegania przed zderzeniem czołowym w samochodach ciężarowych i osobowych

CM-PE 640,680 FdR 1187899

 

 1.  

Petycja nr 0171/2019, którą złożył B.K. (Niemcy), w sprawie śmiertelności owadów spowodowanej oświetleniem ulicznym

CM-PE 640,682 FdR 1187901

 

 1.  

Petycja nr 0191/2019, którą złożył M.K. (Niemcy), w sprawie licencji pilota

CM-PE 641,200 FdR 1188851

 

 1.  

Petycja nr 0211/2019, którą złożył Valeri Stoikov (Bułgaria), z 14484 podpisami, w sprawie wydawania pozwoleń na budowę na bułgarskim wybrzeżu Morza Czarnego, co rzekomo zagraża terenom chronionym

CM-PE 641,056 FdR 1187905

 

 1.  

Petycja nr 0212/2019 którą złożył José Carvalho (Portugalia), w sprawie uznawania przez Portugalię międzynarodowych certyfikatów dla rekreacyjnych jednostek pływających

CM-PE 641,201 FdR 1188852

 

 1.  

Petycja nr 0218/2019, którą złożył Krzysztof Gadomski (Polska), w sprawie umów konsumenckich

CM-PE 641,057 FdR 1187906

 

 1.  

Petycja nr 0235/2019, którą złożyła Rute Sobral (Portugalia), w sprawie zarzutu dyskryminacji nauczycieli w Portugalii

CM-PE 641,058 FdR 1187907

 

 1.  

Petycja nr 0242/2019, którą złożył José Manuel Lago Costas (Hiszpania), w sprawie ochrony zaopatrzenia w wodę w San Paio de Navia

CM-PE 641,060 FdR 1187909

 

 

 

o O o

Ostatnia aktualizacja: 7 listopada 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności