Go back to the Europarl portal

Choisissez la langue de votre document :

     
PDF 193kWORD 52k

<Commission>{PETI}Kumitat għall-Petizzjonijiet</Commission>

PETI_OJ(2019)294_1

<TitreType>ABBOZZ TA' AĠENDA</TitreType>

Laqgħa

It-Tnejn, 2 ta' Diċembru 2019, 15.00 – 18.30

It-Tlieta, 3 ta' Diċembru 2019, 09.00 – 12.30 u 14.30 – 18.30

 

Brussell

Sala   JAN 4Q1

 

fit-15.00

 

 1. Adozzjoni tal-abbozz ta' aġenda (1) OJ– PE 643.016

 FdR 1191533

 

 1.  

Approvazzjoni tal-minuti tal-laqgħa ta':

 •   ebda

 

 

 1. Avviżi tal-President

 

 

 

_________________________

()  F'konformità mal-Linji Gwida 2016 tal-kumitat, il-punti fit-taqsima B tal-abbozz ta' aġenda mhumiex se jiġu diskussi waqt din il-laqgħa. Madankollu, qabel tmiem il-laqgħa, kwalunkwe Membru tal-Kumitat PETI jista' jitlob li punt fit-taqsima B jinżamm miftuħ; il-punt imbagħad jiġi awtomatikament inkluż fl-aġenda tal-Koordinaturi għal deċiżjoni dwar it-trattament ulterjuri tiegħu f'laqgħa sussegwenti tal-Koordinaturi.


 

Fil-preżenza tal-Kummissjoni Ewropea

 

A. Petizzjonijiet għad-diskussjoni fil-Kumitat abbażi tar-risposta bil-miktub tal-Kummissjoni jew dokumenti oħra li waslu

 

Impjiegi

 

 1.  

Petizzjoni 0759/2015, imressqa minn Jose Ramón Gil Bento, ta' ċittadinanza Spanjola, f'isem CCOO, dwar il-ħinijiet kummerċjali.

   sir +  EUROFOUND

   opinion (1.06.2016)

             +(15.07.2016)

 

 1.  

Petizzjoni 0364/2018, imressqa minn A.M.F., ta' ċittadinanza Taljana, dwar eks impjegati tal-programmi ta' taħriġ vokazzjonali Sqallin li tħallew mingħajr impjieg

(fil-preżenza tal-petizzjonant)

   CM– PE 638,529

   FdR 1182925

   (15.04.2019)

 

 

Suq intern

 

 1.  

Petizzjoni 0547/2018, imressqa minn M.L., ta' ċittadinanza Ġermaniża, dwar problemi bl-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar l-Istazzjonar ta' Ħaddiema

 

   CM– PE 638,530/REV

   FdR 1187856

   (30.08.2019)

 

 

Ambjent

 

 1.  

Petizzjoni 0661/2018, imressqa minn Matias Eduardo Diaz Crescitelli, ta' ċittadinanza Taljana, dwar l-allegat ksur tal-liġi ambjentali tal-UE minn industrija li tagħmel ħsara lis-saħħa f'Borgo Val di Taro (PR), l-Italja

(fil-preżenza tal-petizzjonant)

   CM– PE 638,536

   FdR 1182934

   (15.04.2019)

 

 1.  

Petizzjoni 0527/2018, imressqa minn Dimitar Vasiliev, ta' ċittadinanza Bulgara, dwar l-impatt tal-awtostrada Struma fuq Wied Kresna u r-reġjun, il-Bulgarija

(fil-preżenza tal-petizzjonant)

   CM– PE 636,165

   FdR 1177925

   (22.02.2019)

 

 1.  

Petizzjoni 0238/2019, imressqa minn J. L. P., ta' ċittadinanza Daniża, dwar il-ksur allegat tad-Direttiva tal-UE dwar il-Ħabitats

(fil-preżenza tal-petizzjonant)

   CM– PE 641,059

   FdR 1187908

   (30.08.2019)

 

 1.  

Petizzjoni 0255/2019, imressqa minn I. R. S., ta' ċittadinanza Spanjola, f'isem il-Grupp tax-Xellug Magħqud tal-Cantabria, dwar irregolaritajiet possibbli fir-rigward tal-għoti ta' liċenzja għall-ipprospettar fil-minjieri fil-Cantabria (Spanja)

(fil-preżenza tal-petizzjonant)

   CM– PE 642,900

   FdR 1190783

   (15.10.2019)

 

 1.  

Petizzjoni 0560/2019 imressqa minn Timothée Galvaire, ta' ċittadinanza Franċiża, f'isem Fairosene, dwar l-introduzzjoni ta' taxxa fuq il-fjuwil tal-avjazzjoni (pitrolju) għat-titjiriet fl-Unjoni

(fil-preżenza tal-petizzjonant)

   CM– PE 641,353

   FdR 1189741

   (30.09.2019)

 

 

 

Attività tas-sajd

 

 1.  

Petizzjoni 0915/2015, imressqa minn José Ortega Ortega, ta' ċittadinanza Spanjola, f'isem il-Federazzjoni tal-Assoċjazzjonijiet tas-Sajjieda (Comisión inter federativa de la Cofradía de pescadores) tal-Komunità ta' Valencia kontra l-politika ġdida dwar ir-rimi, li tobbliga lis-sajjieda jħottu l-qabda kollha tagħhom

   CM– PE 587,586

   FdR 1102203

   (3.08.2016)

   Opinjoni tal-Kumitat PECH

   (24.06.2016)

 

 

Id-drittijiet fundamentali

 

 1.  

Segwitu għaż-Żjara ta' Ġbir ta' Informazzjoni ġewwa Famagusta, Ċipru (7-8.05.2018)

(Petizzjoni 0733/2004, imressqa minn Loizos Afxentiou, ta' nazzjonalità Ċiprijotta, f'isem il-Moviment tar-Rifuġjati ta' Famagusta, dwar ir-radd lura taż-żona magħluqa tal-belt okkupata ta' Famagusta lill-abitanti oriġinali)

(fil-preżenza tal-petizzjonant)

   Rapport FFV

   CR–PE 622.200

   FdR 1169798

 

   CM–PE 360,136

   FdR 1056111

   (30.03.2015)

 

 

* * *

 

 

It-Tlieta, 3 ta' Diċembru

 

mid-9.00 sal-10.00 (bil-magħluq)

 

 

 1.  

Laqgħa tal-koordinaturi

 

 

* * *

 

 

fl-10.00      (MIFTUĦA GĦALL-MEMBRI KOLLHA TAL-PARLAMENT EWROPEW)

 

 

 1.  

SMIGĦ TAL-KANDIDATI

GĦALL-KARIGA TA' OMBUDMAN EWROPEW

(ara l-aġenda separata)

   OJ– PE 643.017

   FdR 1191534

 

 

* * *

 

mis-14.30 sas-17.55

 

 1.  

SMIGĦ TAL-KANDIDATI

GĦALL-KARIGA TA' OMBUDMAN EWROPEW

(ara l-aġenda separata)

 

 

 

* * *

 

fis-17.55

 

 1.  

Avviżi tal-President dwar id-deċiżjonijiet meħuda mill-Koordinaturi

 

 

 

Politika reġjonali

 

 1.  

Petizzjoni 0506/2018, imressqa minn E. C. R., ta' ċittadinanza Spanjola, biex issir verifika tal-użu tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) għall-bini ta' sptar ġdid f'Cáceres

   CM– PE 636,215/REV

   FdR 1187855

   (30.08.2019)

   LT ES     (28.06.2019)

 

 

 1. Kwistjonijiet varji

 

 1. Data u post tal-laqgħa li jmiss
 •    20.01.2020 ,  15.00 – 18.30
 •    21.01.2019, 9.00  12.30 u 14.30  18.30

 

* * *

 

B. Petizzjonijiet li qed jiġi propost li jingħalqu fid-dawl tat-tweġiba bil-miktub tal-Kummissjoni jew dokumenti oħra li waslu

 

 

 1.  

Petizzjoni 0429/2010, imressqa minn Robert Houliston, ta' ċittadinanza Brittanika, f'isem il-"Partido para Orihuela Costa", b'7 000 firma, dwar il-proġett ta' żvilupp urban ta' Cala Mosca f'Orihuela, Valencia

CM-PE 456,745/REV.IV FdR 1189674

 

 1.  

Petizzjoni 1125/2016, imressqa minn Giambattista Scivoletto, ta' nazzjonalità Taljana, dwar ir-ristorant fid-dar bħala forma Taljana ġdida ta' ekonomija kollaborattiva

CM-PE 608,116/REV FdR 1186719

 

 1.  

Petizzjoni 0128/2018, imressqa minn Pierpaolo Volpe, ta' ċittadinanza Taljana, dwar it-tneħħija tar-reġistru dwar l-aċċidenti fuq il-post tax-xogħol

u

CM-PE 629,716/REV FdR 1190775

 

Petizzjoni 0129/2018, imressqa minn Pasqualino Ludovico, ta' ċittadinanza Taljana, dwar it-tneħħija tar-reġistru dwar l-aċċidenti fuq il-post tax-xogħol

u

 

 

Petizzjoni 0130/2018, imressqa minn Michele Chimienti, ta' ċittadinanza Taljana, dwar it-tneħħija tar-reġistru dwar l-aċċidenti fuq il-post tax-xogħol

 

 

 1.  

Petizzjoni 0389/2018, imressqa minn K. K., ta' ċittadinanza Estonjana, dwar id-drittijiet ta' persuni b'"ċittadinanza mhux iddeterminata" fl-Estonja

CM-PE 638,602 FdR 1183594

 

 1.  

Petizzjoni 0481/2018, imressqa minn S.D., ta' ċittadinanza Litwana, f'isem l-Unjoni Russa Litwana, dwar il-projbizzjonijiet imposti fuq il-kanali Russi fil-Litwanja

CM-PE 634,676 FdR 1175887

 

 1.  

Petizzjoni 0492/2018, imressqa minn Francesco Orbitello, ta' ċittadinanza Taljana, dwar l-inkompatibbiltà tar-riformi tal-pensjonijiet tal-Italja mal-leġiżlazzjoni tal-UE

CM-PE 634,677 FdR 1175888

 

 1.  

Petizzjoni 0572/2018, imressqa minn F.K., ta' ċittadinanza Ġermaniża, dwar it-tariffi għal trażmissjonijiet tax-xandir televiż u bir-radju tal-istat Ġermaniż

CM-PE 638,806 FdR 1185172

 

 1.  

Petizzjoni 0582/2018, imressqa minn Lugiman Susanto, ta' ċittadinanza Indoneżjana, dwar permess għal residenza fi Franza għal ċittadina Netherlandiża u l-konjuġi Indoneżjan tagħha

CM-PE 640,659 FdR 1187857

 

 1.  

Petizzjoni 0594/2018, imressqa minn Hartmut Backhaus, ta' ċittadinanza Ġermaniża, dwar l-assigurazzjoni tas-saħħa meta wieħed jieħu pensjoni minn Stati Membri differenti

CM-PE 636,358 FdR 1179280

 

 1.  

Petizzjoni 0615/2018, imressqa minn Wolfgang Gerber, ta' ċittadinanza Ġermaniża, dwar il-ħruġ u l-verifika ta' ċertifikati tal-Formola A1

CM-PE 638,533 FdR 1182931

 

 1.  

Petizzjoni 0666/2018, imressqa minn Kai Herlemann, ta' ċittadinanza Ġermaniża, dwar l-introduzzjoni ta' plakek standardizzati għall-kompjuters portabbli

CM-PE 634,688 FdR 1175899

 

 1.  

Petizzjoni 0688/2018, imressqa minn J.B., ta' ċittadinanza Olandiża, dwar l-allegati kontribuzzjonijiet eċċessivi għall-assigurazzjoni tas-saħħa fuq il-pensjoni ta' ċittadin Olandiż li jgħix fil-Belġju

CM-PE 638,606 FdR 1183607

 

 1.  

Petizzjoni 0797/2018, imressqa minn N.S., ta' ċittadinanza Brittanika, dwar il-kwalità tal-kura tas-saħħa transkonfinali

CM-PE 637,226 FdR 1182102

 

 1.  

Petizzjoni 0867/2018, imressqa minn Max Huhn, ta' ċittadinanza Ġermaniża, dwar il-verifika tal-istandards ta' produzzjoni ġusta għall-industrija tat-tessuti f'pajjiżi mhux tal-UE

CM-PE 637,453 FdR 1181346

 

 1.  

Petizzjoni 0830/2018, imressqa minn Andrea Hegenbart, ta' ċittadinanza Ġermaniża, dwar l-adozzjoni ta' leġiżlazzjoni tal-UE aktar stretta għall-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima u infurzar akbar kontra Stati Membru mhux konformi

CM-PE 636,368 FdR 1179309

 

 1.  

Petizzjoni 0948/2018, imressqa minn E.F., ta' ċittadinanza Portugiża, dwar il-Finanzjament tal-Programm "Orizzont Ewropa''

CM-PE 638,817 FdR 1185183

 

 1.  

Petizzjoni 1146/2018, imressqa minn Samuel Martin Sosa, ta' ċittadinanza Spanjola, f'isem "Ecologistas en Acción", dwar żona industrijali f'Benaocaz, Grazalema

CM-PE 641,342 FdR 1189729

 

 1.  

Petizzjoni 0020/2019, imressqa minn Marco Bava, ta' ċittadinanza Taljana, dwar il-projbizzjoni tal-użu tal-ħama tad-drenaġġ fl-agrikoltura fl-Ewropa

CM-PE 641,344 FdR 1189731

 

 1.  

Petizzjoni 0057/2019, imressqa minn I.W., ta' ċittadinanza Ġermaniża, dwar l-infurzar tar-responsabbiltà tal-linji tal-ajru skont il-Konvenzjoni ta' Montreal

CM-PE 641,345 FdR 1189733

 

 1.  

Petizzjoni 0065/2019, imressqa minn Vasilis Hadjievangelou, ta' ċittadinanza Ċiprijotta, f'isem il-kumpanija Nefyana Estates Limited, dwar l-irregolaritajiet fil-proċedura tal-installazzjoni ta' faċilità għat-trattament tal-ilma mormi qrib il-belt ta' Limassol, Ċipru

CM-PE 640,636 FdR 1187640

 

 1.  

Petizzjoni 0077/2019, imressqa minn V.B., ta' ċittadinanza Slovena, f'isem "Alpe Adria Green", dwar problemi kkawżati minn tniġġis minn impjant tal-azzar fil-provinċja ta' Trieste (l-Italja)

CM-PE 641,347 FdR 1189735

 

 1.  

Petizzjoni 0104/2019, imressqa minn Panagiotis Karapanagiotis, ta' ċittadinanza Griega, dwar avvelenament tossiku minn sustanza b'polarizzazzjoni inkroċjata Dotarem wara eżami mediku fil-Greċja

CM-PE 639,901 FdR 1186760

 

 1.  

Petizzjoni 0202/2019, imressqa minn W.D., ta' ċittadinanza Ġermaniża, dwar diskriminazzjoni kontra ċittadini Ġermaniżi b'rabta mad-Direttiva 2004/38/KE dwar il-libertà ta' moviment

CM-PE 641,349 FdR 1189737

 

 1.  

Petizzjoni 0216/2019, imressqa minn F.C.R., ta' ċittadinanza Spanjola, dwar il-konnessjonijiet ferrovjarji ineffiċjenti fil-provinċja ta' Almeria.

CM-PE 641,203 FdR 1188854

 

 1.  

Petizzjoni 0258/2019, imressqa minn S. D., ta' ċittadinanza Brittanika, dwar il-ħolqien ta' kumitat tal-immigrazzjoni ġdid fl-UE

CM-PE 643,047 FdR 1191704

 

 1.  

Petizzjoni 0310/2019, imressqa minn Belén Moreno Solano, ta' ċittadinanza Spanjola, dwar l-inugwaljanza fil-mod kif is-servizz tas-saħħa ta' Aragona jittratta parti mill-ħaddiema tiegħu

CM-PE 643,048 FdR 1191705

 

 

o O o

Aġġornata l-aħħar: 28 ta' Novembru 2019Avviż legali - Politika tal-privatezza