Powrót na stronę Europarl

Choisissez la langue de votre document :

     
PDF 193kWORD 53k

<Commission>{PETI}Komisja Petycji</Commission>

PETI_OJ(2019)294_1

<TitreType>PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO</TitreType>

Posiedzenie

Poniedziałek 2 grudnia 2019 r. w godz. 15.00–18.30

Wtorek 3 grudnia 2019 r. w godz. 9.00–12.30 i 14.30–18.30

 

Bruksela

Sala JAN 4Q1

 

o godz. 15.00

 

 1. Przyjęcie projektu porządku dziennego (1) OJ– PE 643.016

 FdR 1191533

 

 1.  

Zatwierdzenie protokołu posiedzenia z dnia:

 •  brak

 

 

 1. Komunikaty przewodniczącej

 

 

 

_________________________

()  Zgodnie z wytycznymi komisji na rok 2016 punkty sekcji B projektu porządku dziennego nie będą omawiane podczas obecnego posiedzenia. Każdy członek komisji PETI może jednak zwrócić się przed końcem posiedzenia o niezamykanie danego punktu sekcji B; w ten sposób zostanie on automatycznie włączony do porządku obrad posiedzenia koordynatorów, którzy w trakcie swojego kolejnego posiedzenia podejmą decyzję o dalszym postępowaniu z tym punktem.


 

W obecności Komisji Europejskiej

 

A. Petycje podlegające dyskusji w komisji na podstawie pisemnej odpowiedzi Komisji Europejskiej lub innych otrzymanych dokumentów

 

Zatrudnienie

 

 1.  

Petycja nr 0759/2015, którą złożył José Ramón Gil Bento (Hiszpania), w sprawie godzin otwarcia sklepów

   sir +  EUROFOUND

   opinion (1.06.2016)

             +(15.07.2016)

 

 1.  

Petycja nr 0364/2018, którą złożył A.M.F. (Włochy), w sprawie byłych pracowników programów szkolenia zawodowego na Sycylii, którzy zostali pozbawieni zatrudnienia

(w obecności składającego petycję)

   CM– PE 638,529

   FdR 1182925

   (15.04.2019)

 

 

Rynek wewnętrzny

 

 1.  

Petycja nr 0547/2018, którą złożył M.L. (Niemcy), w sprawie problemów z wdrażaniem dyrektywy o delegowaniu pracowników

 

   CM– PE 638,530/REV

   FdR 1187856

   (30.08.2019)

 

 

Środowisko

 

 1.  

Petycja nr 0661/2018, którą złożył Matias Eduardo Diaz Crescitelli (Włochy), w sprawie domniemanego naruszenia unijnego prawa ochrony środowiska przez szkodliwy dla zdrowia przemysł w Borgo Val di Taro (PR, Włochy)

(w obecności składającego petycję)

   CM– PE 638,536

   FdR 1182934

   (15.04.2019)

 

 1.  

Petycja nr 0527/2018, którą złożył Dimitar Wasiliew (Bułgaria), w sprawie skutków budowy autostrady Struma dla wąwozu Kresna i całego regionu (Bułgaria)

(w obecności składającego petycję)

   CM– PE 636,165

   FdR 1177925

   (22.02.2019)

 

 1.  

Petycja nr 0238/2019, którą złożył J.L.P. (Dania), w sprawie zarzutu naruszenia unijnej dyrektywy siedliskowej

(w obecności składającego petycję)

   CM– PE 641,059

   FdR 1187908

   (30.08.2019)

 

 1.  

Petycja nr 0255/2019, którą złożył I.R.S. (Hiszpania), w imieniu Zjednoczonej Lewicy Kantabrii, w sprawie ewentualnych nieprawidłowości w odniesieniu do udzielania koncesji na poszukiwanie złóż kopalin w Kantabrii

(w obecności składającego petycję)

   CM– PE 642,900

   FdR 1190783

   (15.10.2019)

 

 1.  

Petycja nr 0560/2019, którą złożył Timothée Galvaire (Francja), w imieniu Fairosene, w sprawie wprowadzenia podatku od paliwa lotniczego zużywanego podczas lotów w obrębie UE

(w obecności składającego petycję)

   CM– PE 641,353

   FdR 1189741

   (30.09.2019)

 

 

 

Rybołówstwo

 

 1.  

Petycja nr 0915/2015, którą złożył Jose Ortega Ortega (Hiszpania), w imieniu federacji stowarzyszeń rybackich (Comisión inter federativa de la Cofradía de pescadores) wspólnoty autonomicznej Walencja, w sprawie nowej polityki w zakresie odrzutów, która zobowiązuje rybaków do wyładunku całości połowu

   CM– PE 587,586

   FdR 1102203

   (3.08.2016)

   PECH opinion

   (24.06.2016)

 

 

Prawa podstawowe

 

 1.  

Działania następcze po wizycie informacyjnej w Famaguście (Cypr) (7–8 maja 2018 r.)

(petycja nr 0733/2004, którą złożył Loizios Afxentiou (Cypr), w imieniu Famagusta Refugee Movement (Ruchu Uchodźców Famagusta), w sprawie zwrócenia zamkniętego obszaru okupowanego miasta Famagusta jego pierwotnym mieszkańcom)

(w obecności składającego petycję)

   FFV report

   CR–PE 622.200

   FdR 1169798

 

   CM–PE 360,136

   FdR 1056111

   (30.03.2015)

 

 

* * *

 

 

wtorek 3 grudnia

 

w godz. 9.00–10.00 (przy drzwiach zamkniętych)

 

 

 1.  

Posiedzenie koordynatorów

 

 

* * *

 

 

o godz. 10.00 (POSIEDZENIE OTWARTE DLA WSZYSTKICH POSŁÓW PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO)

 

 

 1.  

WYSŁUCHANIE KANDYDATÓW

NA STANOWISKO EUROPEJSKIEGO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

(odrębny porządek dzienny)

   OJ– PE 643.017

   FdR 1191534

 

 

* * *

 

w godz. 14.30–17.55

 

 1.  

WYSŁUCHANIE KANDYDATÓW

NA STANOWISKO EUROPEJSKIEGO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

(odrębny porządek dzienny)

 

 

 

* * *

 

o godz. 17.55

 

 1.  

Komunikaty przewodniczącej w sprawie decyzji koordynatorów

 

 

 

Polityka regionalna

 

 1.  

Petycja nr 0506/2018, którą złożył E.C.R. (Hiszpania), w sprawie weryfikacji wykorzystania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) na budowę nowego szpitala w Cáceres

   CM– PE 636,215/REV

   FdR 1187855

   (30.08.2019)

   LT ES     (28.06.2019)

 

 

 1. Sprawy różne

 

 1. Termin i miejsce następnego posiedzenia
 •    20 stycznia 2020 r. w godz. 15.00–18.30
 •    21 stycznia 2020 r. w godz. 9.00–12.30 oraz 14.30–18.30

 

* * *

 

B. Petycje, których rozpatrywanie proponuje się zakończyć w świetle odpowiedzi pisemnej Komisji Europejskiej lub innych otrzymanych dokumentów

 

 

 1.  

Petycja nr 0429/2010, którą złożył Robert Houlistonse (Zjednoczone Królestwo), w imieniu „Partido para Orihuela Costa”, z 7000 podpisów, w sprawie projektu inwestycyjnego Cala Mosca na obszarach miejskich w Orihueli, Walencja

CM-PE 456,745/REV.IV FdR 1189674

 

 1.  

Petycja nr 1125/2016, którą złożył Giambattista Scivoletto (Włochy), w sprawie domowej restauracji, jako nowej włoskiej formy gospodarki dzielenia się

CM-PE 608,116/REV FdR 1186719

 

 1.  

Petycja nr 0128/2018, którą złożył Pierpaolo Volpe (Włochy), w sprawie zniesienia rejestru wypadków przy pracy

oraz

CM-PE 629,716/REV FdR 1190775

 

Petycja nr 0129/2018, którą złożył Pasqualino Ludovico (Włochy), w sprawie zniesienia rejestru wypadków przy pracy

oraz

 

 

Petycja nr 0130/2018, którą złożył Michele Chimienti (Włochy), w sprawie zniesienia rejestru wypadków przy pracy

 

 

 1.  

Petycja nr 0389/2018, którą złożył K.K. (Estonia), w sprawie praw osób o „nieokreślonym obywatelstwie” w Estonii

CM-PE 638,602 FdR 1183594

 

 1.  

Petycja nr 0481/2018, którą złożył S.D. (Litwa), w imieniu Związku Rosjan Litwy, w sprawie zakazów nałożonych na rosyjskie stacje telewizyjne na Litwie

CM-PE 634,676 FdR 1175887

 

 1.  

Petycja nr 0492/2018, którą złożył Francesco Orbitello (Włochy), w sprawie niezgodności włoskich reform emerytalnych z prawodawstwem UE

CM-PE 634,677 FdR 1175888

 

 1.  

Petycja nr 0572/2018, którą złożył(a) F.K. (Niemcy), w sprawie opłat za odbiór publicznej telewizji i publicznego radia w Niemczech

CM-PE 638,806 FdR 1185172

 

 1.  

Petycja nr 0582/2018, którą złożył Lugiman Susanto (Indonezja), w sprawie zezwolenia na pobyt we Francji obywatelki Niderlandów i jej małżonka, obywatela Indonezji

CM-PE 640,659 FdR 1187857

 

 1.  

Petycja nr 0594/2018, którą złożył Hartmut Backhaus (Niemcy), w sprawie ubezpieczenia zdrowotnego u osób pobierających świadczenia emerytalne z różnych państw członkowskich

CM-PE 636,358 FdR 1179280

 

 1.  

Petycja nr 0615/2018, którą złożył Wolfgang Gerber (Niemcy), w sprawie wydania i weryfikacji formularza A1 - zaświadczenia o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego mającym zastosowanie do osoby uprawnionej

CM-PE 638,533 FdR 1182931

 

 1.  

Petycja nr 0666/2018, którą złożył Kai Herlemann (Niemcy), w sprawie wprowadzenia standardowych wtyczek do komputerów przenośnych

CM-PE 634,688 FdR 1175899

 

 1.  

Petycja nr 0688/2018, którą złożyła J.B. (Holandia), w sprawie domniemanego zawyżenia składek na ubezpieczenie zdrowotne pobieranych od holenderskiego emeryta mieszkającego w Belgii

CM-PE 638,606 FdR 1183607

 

 1.  

Petycja nr 0797/2018, którą złożył N.S. (Zjednoczone Królestwo), w sprawie jakości transgranicznej opieki zdrowotnej

CM-PE 637,226 FdR 1182102

 

 1.  

Petycja nr 0867/2018, którą złożył Max Huhn (Niemcy), w sprawie weryfikacji standardów uczciwej produkcji w przemyśle tekstylnym państw trzecich

CM-PE 637,453 FdR 1181346

 

 1.  

Petycja nr 0830/2018, którą złożyła Andrea Hegenbart (Niemcy), w sprawie zaostrzenia wymogów prawnych UE dotyczących zwalczania zmian klimatu i skuteczniejszego egzekwowania przepisów wobec państw członkowskich, które nie przestrzegają stosownych wymogów

CM-PE 636,368 FdR 1179309

 

 1.  

Petycja nr 0948/2018, którą złożył E.F. (Portugalia), w sprawie finansowania programu „Horyzont Europa”

CM-PE 638,817 FdR 1185183

 

 1.  

Petycja nr 1146/2018, którą złożył Samuel Martin-Sosa (Hiszpania), w imieniu stowarzyszenia „Ecologistas en Acción”, w sprawie terenów przemysłowych w Benaocaz (Grazalema)

CM-PE 641,342 FdR 1189729

 

 1.  

Petycja nr 0020/2019, którą złożył Marco Bava (Włochy), w sprawie zakazu stosowania osadów ściekowych w rolnictwie w Europie

CM-PE 641,344 FdR 1189731

 

 1.  

Petycja nr 0057/2019, którą złożył I.W. (Niemcy), w sprawie egzekwowania odpowiedzialności przewoźników lotniczych zgodnie z konwencją montrealską

CM-PE 641,345 FdR 1189733

 

 1.  

Petycja nr 0065/2019, którą złożył Vasilis Hadjievangelou (Cypr), w imieniu spółki Nefyana Estates Limited, w sprawie nieprawidłowości w procedurze budowy instalacji oczyszczania ścieków w pobliżu miasta Limassol (Cypr)

CM-PE 640,636 FdR 1187640

 

 1.  

Petycja nr 0077/2019, którą złożył V.B. (Słowenia), w imieniu „Alpe Adria Green”, w sprawie problemów wynikających z zanieczyszczenia środowiska przez stalownię w prowincji Triest (Włochy)

CM-PE 641,347 FdR 1189735

 

 1.  

Petycja nr 0104/2019, którą złożył Panagiotis Karapanagiotis (Grecja), w sprawie zatrucia preparatem kontrastowym Dotarem podanym w trakcie badania lekarskiego w Grecji

CM-PE 639,901 FdR 1186760

 

 1.  

Petycja nr 0202/2019, którą złożył W.D. (Niemcy), na temat dyskryminacji obywateli Niemiec w związku z dyrektywą 2004/38/WE w sprawie swobodnego przemieszczania się

CM-PE 641,349 FdR 1189737

 

 1.  

Petycja nr 0216/2019, którą złożył F.C.R. (Hiszpania), w sprawie złych połączeń kolejowych w prowincji Almeria

CM-PE 641,203 FdR 1188854

 

 1.  

Petycja nr 0258/2019, którą złożył S.D. (Zjednoczone Królestwo), w sprawie utworzenia w UE nowego komitetu ds. imigracji

CM-PE 643,047 FdR 1191704

 

 1.  

Petycja nr 0310/2019, którą złożyła Belén Moreno Solano (Hiszpania), w sprawie nierównego traktowania pracowników w służbie zdrowia Aragonii

CM-PE 643,048 FdR 1191705

 

 

o O o

Ostatnia aktualizacja: 28 listopada 2019Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności