Tagasi Europarli portaali

Choisissez la langue de votre document :

     
PDF 179kWORD 54k

<Commission>{PETI}Petitsioonikomisjon</Commission>

PETI_OJ(2020)296_1

<TitreType>PÄEVAKORRA PROJEKT</TitreType>

Koosolek

Esmaspäev, 20. jaanuar 2020 kell 15.00–18.30

Teisipäev, 21. jaanuar 2020 kell 9.00–12.30 ja 14.30–18.30

 

Brüssel

Ruum ASP A3G-3

 

Kell 15.00

 

 1. Päevakorra projekti kinnitamine (1) OJ– PE 646.807

 FdR 1196475

 

 

 1.  

Koosolekute protokollide kinnitamine

 •   11.–12. november 2019
 •   2.–3. detsember 2019

PV– PE 643,238

FdR 1196519

PV– PE 644,850

FdR 1194172

+ lisad

 

 

 1. Juhataja teadaanded

 

_________________________

()  Vastavalt petitsioonikomisjoni 2016. aasta suunistele ei arutata sellel koosolekul päevakorra projekti B-osa punkte. Petitsioonikomisjoni liikmed võivad siiski enne koosoleku lõppu taotleda mõne B-osa päevakorrapunkti lahtiseks jätmist. See punkt lisatakse siis automaatselt koordinaatorite päevakorda, et mõnel järgmisel koosolekul selle edasise käsitlemise üle otsustada.


 

Euroopa Komisjoni osavõtul

 

A. Petitsioonid, mida arutatakse petitsioonikomisjonis Euroopa Komisjoni kirjaliku vastuse või muude saadud dokumentide alusel

 

Konkurents

 

 1.  

Petitsioon nr 984/2018, mille on esitanud Kreeka kodanik C. T. DEH SA (Kreeka elektriettevõtja) pruunsöejaamade müügiga seotud menetluse kohta Melitis ja Megalopolis

 

   CM– PE 638.549

   FdR 1182947

   (15.4.2019)

 

 

Keskkond

 

 1.  

Petitsioon nr 0620/2018, mille on esitanud Kreeka kodanik T. K. koos 43 allkirjaga keskkonnakaitse kohta Chalkidike kaevanduspiirkonnas Kreekas

(petitsiooni esitaja osavõtul)

 

Petitsioon 0917/2013, mille on esitanud Kreeka kodanik Sotirios Adamopoulos kulla kaevandamise kohta Skouriesis (Chalkidike) ning kaasneva keskkonnasaaste kohta

(petitsiooni esitaja osavõtul)

 

Petitsioon nr 0001/2016, mille on esitanud Hispaania kodanik Ismael Antonio López Pérez sõltumatu keskkonnaühenduse Petón do Lobo nimel metsade hävitamise kohta Skouriesi kaevanduse poolt Chalkidikes, Kreekas

   CM– PE 636,172

   FdR 1177934

   (22.2.2019)

 

 

   CM– PE 532,572

   FdR 1028737

   (31.3.2014)

   LT EL (3.4.2017)

 

   CM– PE 587,774

   FdR 1103255

   (31.8.2016)

 

 

Energeetika

 

 1.  

Petitsioon nr 0668/2018, mille on esitanud Bulgaaria kodanik P. T. määruse 1698/2005/EÜ ja direktiivi 2009/28/EÜ väidetava rikkumise kohta Bulgaarias

 

   CM–PE 637,447

   FdR 1181340

   (29.3.2019)

 

 1.  

Petitsioon nr 0838/2018, mille on esitanud Saksamaa kodanik Klaus Samer elektrisõidukite võrgust voolu võtmiseks vajalikuga varustamise kohta

(petitsiooni esitaja osavõtul)

 

   CM– PE 638,811

   FdR 1185177

   (24.6.2019)

 

 

Transport – maksustamine

 

 1.  

Petitsioon nr 0854/2018, mille on esitanud Saksamaa kodanik M. K. Saksamaa raudteesõprade ühingu (Deutscher Eisenbahn-Freunde e.V.) nimel käibemaksuseaduse muudatusettepaneku kohta, mis puudutab turistiliikluses kasutatavaid eri transpordiliike

   CM– PE 638,614

   FdR 1183617

   (6.5.2019)

 

 

 1.  

Petitsioon nr 0274/2019, mille on esitanud Soome kodanik T. H. elektriautode laadimise maksustamise kohta Soomes

   CM– PE 641,352

   FdR 1191023

   (30.9.2019)

 

 

 1.  

LÜKATI EDASI

 

 

 

Euroopa Kontrollikoda

 

 1.  

Euroopa Kontrollikoja eriaruanne nr 14/2019 „Avaldage arvamust!“: komisjoni avalikud konsultatsioonid kaasavad kodanikke, kuid nendealane teavitustegevus on ebapiisav:

– Eriaruannet tutvustab aruande koostaja Annemie Turtelboom

 

Euroopa Kontrollikoja           aruanne

 

 

 

 

Keskkond – õhu kvaliteet

 

 1.  

Petitsioon nr 0096/2019, mille on esitanud Hispaania kodanik Arnau Domènech Romero ELi tasandi standardse õhusaastemärgise ja sõidukite liigituse loomise kohta liikluspiirangute otstarbel

   CM–PE 643,045

   FdR 1191702

   (28.10.2019)

 

 1.  

Petitsioon nr 0837/2018, mille on esitanud Saksamaa kodanik Markus Baumgarth õhusõidukite põhjustatud õhusaaste kohta

 

   CM– PE 639,887

   FdR 1186725

   (24.7.2019)

 

 1.  

Petitsioon nr 0080/2019, mille on esitanud Hispaania kodanik I. T. G. platvormi „Plataforma frenem la contaminació“ nimel õhukvaliteedi kohta Grau piirkonnas Valencias Castellónis

(petitsiooni esitaja osavõtul)

   CM– PE 640,671

   FdR 1187874

   (30.8.2019)

 

 1.  

Petitsioon nr 0943/2018, mille on esitanud Saksamaa kodanik M. J. Saksamaal ja teistes ELi liikmesriikides õhusaaste vastu võitlemiseks võetud meetmete tõlgendamise ja kohaldamise kohta

 

   CM– PE 639,723

   FdR 1185845

   (9.7.2019)

 

 

* * *

 

 

 

 

 

 

Teisipäev, 21. jaanuar 2020

 

kell 9.00–10.00 (kinnine koosolek)

 

 1.  

Koordinaatorite koosolek

 

 

* * *

 

Kell 10.30

 

*** Hääletus*** (elektrooniline hääletus)

 

 1.  

Arvamus, mis käsitleb nõukogu otsust Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingu sõlmimise kohta 

(2018/0427(NLE))

Arvamuse koostaja: MONTSERRAT (PPE)

– kirja vormis arvamuse projekti vastuvõtmine

 

    PA– PE 643.213

    FdR 1192662

 

 

*** Hääletuse lõpp ***

 

 

Infoühiskond

 

 1.  

Petitsioon nr 0038/2019, mille on esitanud Rumeenia kodanik L. B. selle kohta, et eBay diskrimineerib Rumeenia ostjaid

   CM– PE 639,735

   FdR 1185875

   (9.7.2019)

 

 1.  

Petitsioon nr 1167/2018, mille on esitanud Kreeka kodanik Demitrios Paicopolos Huawei toodete turustamise kohta Kreekas ja ELis ning kõigi telekommunikatsiooniseadmete kontrolli kohta ELis, et tagada turvalisus ja likvideerida kõik spioneerimisvõrgud

   CM–PE 638,829

   FdR 1185195

   (24.6.2019)

 

 

Tervishoid

 

 1.  

Petitsioon nr 1151/2018, mille on esitanud Saksamaa kodanik Holger Wagner elektromagnetväljadega seotud dokumenteeritud terviseriskide sõltumatu teadusliku hindamise ja 5G kasutuselevõtu edasilükkamise kohta

   CM– PE 640,633

   FdR 1187637

   (30.7.2019)

 

 

 1.  

Petitsioon nr 0477/2019, mille on esitanud Hispaania kodanik Gustavo Adolfo Serrano Hidalgo ühenduse National Nemesis Project Association nimel kanepi kasutamise reguleerimise kohta

(petitsiooni esitaja osavõtul)

   sir

 

 

 

Maksustamine – sooline võrdõiguslikkus

 

 1.  

Petitsioon nr 0291/2018, mille on esitanud Hispaania kodanik A. N. M. koos kolme allkirjaga soolise hinnapõhise diskrimineerimise kohta

 

 

Petitsioon nr 1124/2015, mille on esitanud Ühendkuningriigi kodanik D. S. naiste hügieenitoodete käibemaksumäära vähendamise kohta null protsendini

 

 

Petitsioon nr 0018/2019, mille on esitanud Itaalia kodanik Eleonora Stancato mähkmete ja sanitaartoodete 22% suuruse käibemaksumäära kaotamise kohta

 

Petitsioon nr 0435/2019, mille on esitanud Itaalia kodanik Arianna Campagnuolo naistele mõeldud toodete maksustamise kohta

   CM– PE 629,741

   FdR 1170762

   (31.10.2018)

 

 

   CM– PE 587,603

   FdR 1102220

   (3.8.2016)

 

 

   CM–PE 638,832

   FdR 1185198

   (24.6.2019)

   sir

 

 

Arvamus

 

 1.  

Arvamus ELi õiguse kohaldamise järelevalve kohta 2017. ja 2018. aastal

(2019/2132(INI))

Arvamuse koostaja: RUIZ DEVESA (S&D)

(muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 28.1.2020 kell 15:00 / hääletus: 19.2.2020 (kinnitamisel)

– arvamuse projekti läbivaatamine

   PE 644.960

   FdR 1194966

 

* * *

 

 

kell 14.30

 

 1.  

Juhataja teadaanded koordinaatorite otsuste kohta

 

 

 

Loomade heaolu

 

 1.  

Petitsioon nr 1114/2018, mille on esitanud Soome kodanik M. S. koerte väidetava julma kohtlemise kohta Küprosel

 

   CM–PE 638,675

   FdR 1184073

   (21.5.2019)

 

 1.  

Petitsioon nr 1868/2014, mille on esitanud Saksamaa kodanik Wolfgang Arnold hulkuvate koerte hävitamise lõpetamise kohta Rumeenias

 

Petitsioon nr 1484/2016, mille on esitanud Rumeenia kodanik Mircea Serbanoiu hulkuvate loomade väärkohtlemise kohta Rumeenias

(petitsiooni esitaja osavõtul)

   sir

 

 

 

   sir

 

 

 1.  

Petitsioon nr 0475/2016, mille on esitanud Bulgaaria kodanik Gabriela Papadopova mitme loomakaitseühingu nimel (koos 464 allkirjaga) hulkuvate koerte hooletussejätmise kohta Bulgaarias

(petitsiooni esitaja osavõtul)

   CM– PE 595,515

   FdR 1111721

   (30.11.2016)

   LT BFSA (6.7.2017)

   LT Andriukaitis

   (6.8.2018)

 

 1.  

Petitsioon nr 0082/2018, mille on esitanud Leedu kodanik A.D. Klaipėda (Leedu) kohaliku omavalitsuse poolse väidetava reageerimata jätmise kohta seoses loomade julma kohtlemisega

   sir

   LT LT (11.7.2018)

   LT LT Agri (3.8.2018)

   LT Andriukaitis

   (6.8.2018)

 

 1.  

Petitsioon 0823/2013, mille on esitanud Saksamaa kodanik Thorsten Schägger Taani õigussätte kohta, millega lubatakse koeri tappa

   sir

 

 

 1.  

Petitsioon nr 0443/2018, mille on esitanud Itaalia kodanik Marco Giovannelli ühenduse Future 4 Wildlife nimel koos 80 000 allkirjaga konkreetsete õigusaktide vastuvõtmise kohta kodu- ja hulkuvate loomade kaitsmise ja kohtlemise kohta ELis

(petitsiooni esitaja osavõtul)

 

 

Petitsioon nr 0167/2017, mille on esitanud Küprose kodanik K. G. loomade heaolu eest vastutava ELi ametiasutuse viivitamata loomise kohta

   CM– PE 631,839

   FdR 1170967

   (30.11.2018)

   LT Andriukaitis

   (17.6.2019)

 

 

   sir

   Uuring loomade heaolu kohta

 

 

 1.  

Petitsioon nr 0061/2019, mille on esitanud Itaalia kodanik Isabella Cavalletti haipüügi ja haidest valmistatud toodete müügi keelustamise kohta

   CM– PE 643,043

   FdR 1191700

   (28.10.2019)

 

 

Keskkond

 

 1.  

Petitsioon nr 0354/2019, mille on esitanud Hispaania kodanik Joan Simonet Pons Baleaari Noorte Põllumajandustootjate Liidu nimel lindude erikaitsealade laiendamise kohta Baleaari saartel Hispaanias

(petitsiooni esitaja osavõtul)

   CM– PE 645,069

   FdR 1195849

   (19.12.2019)

 

 

 

 

Majandus ja rahandus

 

 1.  

Petitsioon nr 0231/2019, mille on esitanud Hispaania kodanik Rafael Sánchez Boyero ühenduse ANVIFA nimel ettevõtete Forum Filatélico ja Afinsa pettuste ohvritele hüvitise ja kahjutasu maksmise kohta

(petitsiooni esitaja osavõtul)

 

   CM– PE 643,153

   FdR 1192420

   (11.11.2019)

 

 

ELi institutsioonid

 

 1.  

Petitsioon nr 0939/2018, mille on esitanud Poola kodanik Andrzej Halicki Euroopa hea haldustava eeskirja kohta

 

   CM– PE 638,667

   FdR 1184065

   (21.5.2019)

 

 1.  

Petitsioon nr 0186/2018, mille on esitanud Itaalia kodanik Pier Paolo Volpe koos kolme allkirjaga järelevalvet teostava Euroopa Komisjoni kaalutlusõiguse kohta seoses ELi õiguse kohaldamisega liikmesriikide poolt (ELi toimimise lepingu artiklid 17 ja 258)

(petitsiooni esitaja osavõtul)

 

   CM– PE 628,338

   FdR 1163657

   (21.9.2018)

   JURI opinion

   (7.3.2019)

 

 1. Muud küsimused

 

 

 1. Järgmise koosoleku toimumise aeg ja koht
 •    19. veebruar 2020 kell 9.00–12.30 ja 15.00–18.30
 •    20. veebruar 2020 kell 9.00–12.30

 

* * *

 

 

B. Petitsioonid, mille kohta tehakse Euroopa Komisjoni kirjaliku vastuse või muude saadud dokumentide põhjal ettepanek käsitlemine lõpetada

 

 1.  

Petitsioon nr 0707/2018, mille on esitanud Poola kodanik E. O. tema elukoha omavalitsusüksuse lähedal asuvast tööstusettevõttest tuleneva õhusaaste kohta

CM-PE 640,629 FdR 1187633

 

 1.  

Petitsioon nr 1136/2018, mille on esitanud Itaalia kodanik Giampiero Tola konkurentsi puudumise kohta Sardiinia veemajanduses

CM-PE 640,664 FdR 1187866

 

 1.  

Petitsioon nr 0006/2019, mille on esitanud Hispaania kodanik Fernando Mínguez platvormi Save Agaete nimel Las Nievese sadama (Agaete) laiendamise kohta Gran Canarial

CM-PE 644,828 FdR 1194005

 

 

Petitsioon nr 0049/2019, mille on esitanud Hispaania kodanik Borja Monreal Gainza ühenduse Agaete Sin MacroMuelle nimel sadama Puerto de las Nieves (Agaete) laiendamise kohta Gran Canarial

 

 

 

Petitsioon nr 0078/2019, mille on esitanud Hispaania kodanik F. S. A. algatuse „Save Agaete“ nimel Agaete sadama laiendamise kohta Gran Canarial

 

 

 1.  

Petitsioon nr 0035/2019, mille on esitanud Kreeka kodanik Evangelos Tsiompanidis väidetava kava kohta, mis käsitleb lammaste ja kitsede nn pensionile jätmist Kreekas suure toetuse eest

CM-PE 641,196 FdR 1188847

 

 1.  

Petitsioon nr 0149/2019, mille on esitanud Kreeka kodanik D. P. Ameerika Ühendriikides tegutsevate võlavanglate tegevuse keelustamise kohta

CM-PE 644,834 FdR 1194012

 

 1.  

Petitsioon nr 0236/2019, mille on esitanud Portugali kodanik Rui Martins taotluse kohta keelata suunatud reklaam nutitelerites

CM-PE 644,836 FdR 1194014

 

 1.  

Petitsioon nr 0240/2019, mille on esitanud Küprose kodanik Marios Achelleos Küprose põhjaosas asuvate kristlike kirikute rahastamise kohta ELi poolt

CM-PE 641,351 FdR 1189739

 

 1.  

Petitsioon nr 0265/2019, mille on esitanud Rumeenia kodanik M. A. Euroopa Liidu vahendite väidetava väärkasutamise kohta kohalike omavalitsuste poolt Mihăeștis Rumeenias

CM-PE 643,154 FdR 1192421

 

 1.  

Petitsioon nr 0287/2019, mille on esitanud Portugali kodanik V.J.M.F. põhiõiguste väidetava rikkumise kohta Portugali Keskpanga poolt

CM-PE 644,838 FdR 1194016

 

 1.  

Petitsioon nr 0302/2019, mille on esitanud Rumeenia kodanik F. G. selle kohta, et väidetavalt ei ole võimalik registreerida enne direktiivi 94/25/EÜ vastuvõtmist ehitatud väikelaevu

CM-PE 643,155 FdR 1192422

 

 1.  

Petitsioon nr 0378/2019, mille on esitanud Ühendkuningriigi kodanik J.H. kohustuse kohta võtta 2022. aastast sõidukitel kasutusele must andmesalvestuskast

CM-PE 643,156 FdR 1192423

 

 

 

o O o

Viimane päevakajastamine: 17. jaanuar 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika