Tagasi Europarli portaali

Choisissez la langue de votre document :

     
PDF 172kWORD 53k

<Commission>{PETI}Petitsioonikomisjon</Commission>

PETI_OJ(2020)297_1

<TitreType>PÄEVAKORRA PROJEKT</TitreType>

Koosolek

Kolmapäev, 19 veebruar 2020 kell 10.00–12.30 ja 14.30–18.30

Neljapäev, 20 veebruar 2020 kell 9.00–12.30

 

Brüssel

Ruum  ASP A3G-3

kell 10.00

 

 1. Päevakorra projekti kinnitamine (1) OJ– PE 647.006

 FdR 1198028

 

 1.  

Koosoleku protokolli kinnitamine:

 •  20.–21. jaanuar 2020

PV– PE 646.857

FdR 1196844

+ annexes

 

 1. Juhataja teadaanded

 

Puuetega inimesed

 

 1.  

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee aruanne:

„Puuetega inimeste tegelik õigus Euroopa Parlamendi valimistel hääletada“ (teabearuanne)

– EMSK raportööri Krzysztof PATERi ettekanne

   EESC Report

 

 

_________________________

()  Vastavalt petitsioonikomisjoni 2016. aasta suunistele ei arutata sellel koosolekul päevakorra projekti B-osa punkte. Petitsioonikomisjoni liikmed võivad siiski enne koosoleku lõppu taotleda mõne B-osa päevakorrapunkti lahtiseks jätmist. See punkt lisatakse siis automaatselt koordinaatorite päevakorda, et mõnel koordinaatorite järgmisel koosolekul selle edasise käsitlemise üle otsustada.


Kell 10.30

 

*** Hääletus*** (elektrooniline hääletus)

 

 1.  

Arvamus ELi õiguse kohaldamise järelevalve kohta 2017. ja 2018. aastal

(2019/2132(INI))

Arvamuse koostaja: RUIZ DEVESA (S-D)

(muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 28. jaanuar 2020 kell 15.00)

– arvamuse projekti vastuvõtmine

    PA– PE 644.960

    FdR 1194966

 

    AM– PE 646.941

    FdR 1197535

 

*** Hääletuse lõpp ***

 

 

Arvamus

 

 1.  

Arvamus algatusraporti kohta „Põhiõiguste olukord Euroopa Liidus – 2018.–2019. aasta aruanne“ (2019/2199(INI)) (LIBE)

Arvamuse koostaja: TOOM (Renew)

(muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 25. veebruar2020 / hääletus: 17. märts 2020 (kinnitamisel)

– arvamuse projekti läbivaatamine

    PR– PE 646.879

    FdR 1197124

 

 

 

Euroopa Komisjoni osavõtul

 

A. Petitsioonid, mida arutatakse petitsioonikomisjonis Euroopa Komisjoni kirjaliku vastuse või muude saadud dokumentide alusel

 

Haridus

 

 1.  

Petitsioon nr 1106/2018, mille on esitanud Rootsi kodanik Alexander Edberg Thorén Erasmuse üliõpilaste integreeritud registreerimisprotsessi ja identifitseerimisdokumendi kasutuselevõtmise kohta Euroopas

   CM– PE 640,631

   FdR 1187635

   (30.07.2019)

 

 

Põhiõigused

 

 1.  

Petitsioon nr 0594/2019, mille on esitanud Saksamaa kodanik B. E. koos 9 allkirjaga Jaapanis toimunud rahvusvahelise lapseröövi kohta

(petitsiooni esitaja osavõtul)

 

Petitsioon nr 0841/2019, mille on esitanud Itaalia kodanik T. P. Jaapanis toimunud rahvusvahelise lapseröövi kohta

 

Petitsioon nr 0842/2019, mille on esitanud Prantsuse kodanik V. F. Jaapanis toimunud rahvusvahelise lapseröövi kohta

(petitsiooni esitaja osavõtul)

 

Petitsioon nr 0843/2019, mille on esitanud Itaalia kodanik M. B. Jaapanis toimunud rahvusvahelise lapseröövi kohta

(laste õiguste koordinaatori ja võimaluse korral eesistujariigi Horvaatia osavõtul)

   sir0594-19

 

 

 

 

   sir0841-19

 

 

   sir0842-19

 

 

 

   sir0843-19

 

 

* * *

 

 

kell 14.30

 

Põllumajandus – konkurents

 

 1.  

Petitsioon nr 0280/2019, mille on esitanud Hispaania kodanik J. B. Valencia apelsinikasvatajate olukorra kohta

 

   sir0280-19

   INTA opinion

 

 

Keskkond

 

 1.  

Petitsioon nr 0886/2016, mille on esitanud Hispaania kodanik T. M. M. Murcias asuva Mar Menori laguuni ökosüsteemi seisundi halvenemise kohta

 

 

Petitsioon nr 1168/2016, mille on esitanud Hispaania kodanik Isabel Rubio Perez ühenduse Ecologistas en accion de la Region Murciana nimel Mar Menori kaitsmise kohta

(petitsiooni esitaja osavõtul)

 

Petitsioon nr 1059/2019, mille on esitanud Hispaania kodanik Jose Luis Álvarez-Castellanos Rubio ühenduse Izquierda Unida los Verdes de la Region de Murcia nimel Mar Menori reostuse ja keskkonnatingimuste halvenemise kohta

(petitsiooni esitaja osavõtul)

 

   CM–

   PE 602,879/REV.II

   FdR 1184719

   (7.06.2019)

 

   LT Murcia

   LT Hidro Segura

 

 

 

   sir1059-19

 

 

 1.  

Petitsioon nr 0956/2016, mille on esitanud Saksamaa kodanik H. E. tegevusrühma „DreiländerRegion gegen Tihange“ (nn kolme riigi piirkond Tihange’i tuumajaama vastu) nimel tuumajaama Tihange 2 kohta

(petitsiooni esitaja osavõtul)

 

petitsioon nr 0156/2018, mille on esitanud Saksamaa kodanik Christel Schlebusch tuumajaama Tihange 2 ohutuse kohta

 

   CM–

   PE 610,611/REV.II

   FdR 1174141

   (30.11.2018)

   CM–

   PE 610,611/REV.III

   FdR 1198842

   (12.02.2020)

 

 

 1.  

Petitsioon nr 0690/2018, mille on esitanud Rumeenia kodanik Lucian Sauleanu ühenduse „Craiova taassünni eest“ nimel Bulgaarias asuva Kozloduy tuumaelektrijaama tegevusaja kavandatud pikendamise kohta

 

Petitsioon nr 0784/2019, mille on esitanud Bulgaaria kodanik P. P. Bulgaaria ja Rumeenia kodanike ning valitsusväliste organisatsioonide rühma nimel ohutusega seotud probleemide kohta seoses radioaktiivsete jäätmete hoidlaga Bulgaarias

(petitsiooni esitaja osavõtul)

   CM– PE 639,715

   FdR 1189640

   (9.07.2019)

 

 

   sir0784-19

 

 

 1.  

Petitsioon nr 0827/2018, mille on esitanud Kreeka kodanik Olga Daskali ELi õiguse väidetavate tõsiste rikkumiste kohta menetluses, mille käigus anti litsents neljale elektrijaamale Mesolongi omavalitsuses asuval looduskaitsealal

(petitsiooni esitaja osavõtul)

   CM– PE 636,367

   FdR 1179308

   (8.03.2019)

 

 

Puuetega inimesed

 

 1.  

Petitsioon nr 0367/2018, mille on esitanud Itaalia kodanik Arianna Colonello puudega inimeste töötamise õiguse kohta

 

   CM– PE 637,444

   FdR 1181337

   (29.03.2019)

 

 

algusega kell 17.30 (kinnine koosolek)

 

 1.  

Koordinaatorite koosolek

 

 

* * *

 

Neljapäev, 20. veebruar 2020

 

kell 9.00

 

 1.  

Juhataja teadaanded koordinaatorite otsuste kohta

 

 

ELi institutsioonid

 

 1.  

Petitsioon nr 1156/2019, mille on esitanud Saksamaa kodanik Nico Semsrott Euroopa Parlamendi Brüsseli täiskogu istungisaali ümbernimetamise ja Euroopa Parlamendi ühtse asukoha kehtestamise kohta Brüsselis

(petitsiooni esitaja osavõtul)

   sir1156-19

 

 

 

 

Tervishoid

 

 1.  

Petitsioon nr 1140/2018, mille on esitanud Hispaania kodanik Fernando Novella Asensio ühenduse Jubilados Macosa-Alstom Afectados por el Amianto nimel asbestivaba Euroopa kohta

   CM– PE 642,897

   FdR 1190780

   (15.10.2019)

 

 

Loomade heaolu

 

 1.  

Petitsioon nr 0171/2019, mille on esitanud Saksamaa kodanik B. K. tänavavalgustusest tingitud putukate suremuse kohta

 

   CM– PE 640,682

   FdR 1187901

   (30.08.2019)

 

 

Konkurents

 

 1.  

Petitsioon nr 1694/2014, mille on esitanud Hispaania kodanik Joaquín Pérez Gómez Barcelona suurlinnapiirkonna veeringluse majandamise avaliku pakkumismenetluse kohta

(petitsiooni esitaja osavõtul)

   CM–PE 593,907

   FdR 1109029

   (28.10.2016)

 

   LT ES    (18.04.2016)

 

 

Sotsiaalküsimused

 

 1.  

Petitsioon nr 0865/2018, mille on esitanud Bulgaaria kodanik Kapka Panayotova iseseisva toimetuleku keskuse nimel Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide kasutamise kohta Bulgaarias

(petitsiooni esitaja osavõtul)

   CM– PE 637,452

   FdR 1181345

   (29.03.2019)

 

 

Keskkond

 

 1.  

Petitsioon nr 0811/2017, mille on esitanud Itaalia kodanik Giovanni Cortese koos 844 allkirjaga Seveso jõele kahe ühtlustustiigi ehitamise projekti kohta

(petitsiooni esitaja osavõtul)

 

   CM– PE 626,849

   FdR 1160732

   (13.08.2018)

 

    LT IT   (25.10.2018)

 

 

 1.  

Petitsioon nr 0145/2019, mille on esitanud Hispaania kodanik Ismael Antonio López Pérez keskkonnaühenduse Petón do Lobo nimel teabe saamiseks Euroopa Investeerimispanga poolt äriühingule Greenalia Biomass Power Curtis-Teixeiro (La Coruña, Galiitsia) antud laenu läbivaatamise kohta

   CM– PE 641,199

   FdR 1188850

   (16.09.2019)

 

 

 1.  

Petitsioon nr 0143/2019, mille on esitanud Hispaania kodanik Alejandro Blasco Sánchez Reali vallavalitsuse nimel mahajäetud prügilate sulgemise ja keskkonna taastamise kohta Valencias Reali vallas

 

   CM– PE 644,833

   FdR 1194011

   (25.11.2019)

   LT ES  (22.10.2019)

   FdR 1191310

 

 

 1. Muud küsimused

 

 1. Järgmise koosoleku toimumise aeg ja koht
 •    16. märts 2020 kell 15.00–18.30
 •    17. märts 2020 kell 9.00–12.30 ja 14.30–18.30

 

* * *

 

B. Petitsioonid, mille kohta tehakse Euroopa Komisjoni kirjaliku vastuse või muude saadud dokumentide põhjal ettepanek käsitlemine lõpetada

 

 1.  

Petitsioon nr 1512/2010, mille on esitanud Austria kodanik Wolfgang Laaber ühenduse Wir Basisdemokraten nimel veekasutustasude kohta veepoliitika raamdirektiivi valguses

CM-PE 469,910/REV.V FdR 1195835

 

 1.  

Petitsioon nr 0578/2017, mille on esitanud Taani kodanik Mads Nikolajsen vesiviljeluse laiendamist võimaldavate ELi keskkonnaalaste õigusaktide rikkumise kohta Taanis

CM-PE 613,283/REV.II FdR 1195841

 

 1.  

Petitsioon nr 0761/2017, mille on esitanud Prantsusmaa kodanik B. A. kohustusliku „toodetud GMOdega toidetud loomadest“ märgistuse kohta

CM-PE 620,760 FdR 1150078

 

 1.  

Petitsioon nr 1063/2018, mille on esitanud Saksamaa kodanik Andreas Zimmermann ja mis käsitleb direktiivi 2009/103/EÜ mootorsõidukite kasutamise tsiviilvastutuskindlustuse ja sellise vastutuse kindlustamise kohustuse täitmise kohta

CM-PE 641,339 FdR 1191132

 

 1.  

Petitsioon nr 0099/2019, mille on esitanud Hispaania kodanik E. B. B. selle kohta, et Eesti pangad keelduvad aktsepteerimast standardseid SEPA otsekorraldusi

CM-PE 644,830 FdR 1194008

 

 1.  

Petitsioon nr 0135/2019, mille on esitanud Soome kodanik Matias Kiviniemi tootegarantiide pikendamise kohta ELis

CM-PE 644,832 FdR 1194010

 

 1.  

Petitsioon nr 0331/2019, mille on esitanud Hispaania kodanik Elena Blanco Fuente määruse (EÜ) nr 833/2004 (sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta) kohaldamise kohta ELis

CM-PE 645,067 FdR 1195847

 

 1.  

Petitsioon nr 0370/2019, mille on esitanud Prantsusmaa kodanik Lucas Estagnasié vastuseisu kohta koristusjäätmete põletamise põllumajandustavale (écobuage)

CM-PE 645,070 FdR 1195850

 

 1.  

Petitsioon nr 0427/2019, mille on esitanud Hispaania kodanik Patricio Oschlies Serrano ühenduse Vída Silvestre nimel merede ja merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse kaitsmise meetmete edendamise kohta

CM-PE 645,073 FdR 1195853

 

 1.  

Petitsioon nr 0436/2019, mille on esitanud Itaalia kodanik Giovanni Bonvento rahvusvaheliste kõnede kohta Euroopa Liidus

CM-PE 645,074 FdR 1195854

 

 

 

 

o O o

Viimane päevakajastamine: 17. veebruar 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika