Udkast til udtalelse - PETI_PA(2021)689805Udkast til udtalelse
PETI_PA(2021)689805

  UDKAST TIL UDTALELSE
  fra Udvalget for Andragender
  til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
  om Kommissionens rapport om retsstatssituationen 2020 - COM(2020)0580
  (2021/2025(INI))
  Ordfører for udtalelse: Margrete Auken

  15.3.2021

  Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: