15.3.2021
PETI_PA(2021)689805
UDKAST TIL UDTALELSE
fra Udvalget for Andragender
til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
om Kommissionens rapport om retsstatssituationen 2020 - COM(2020)0580
(2021/2025(INI))
Ordfører for udtalelse: Margrete Auken

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 97kWORD 60k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik