Udkast til udtalelse - PETI_PA(2021)689805Udkast til udtalelse
PETI_PA(2021)689805

UDKAST TIL UDTALELSE
fra Udvalget for Andragender
til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
om Kommissionens rapport om retsstatssituationen 2020 - COM(2020)0580
(2021/2025(INI))
Ordfører for udtalelse: Margrete Auken

15.3.2021

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: