Véleménytervezet - PETI_PA(2021)689805Véleménytervezet
PETI_PA(2021)689805

VÉLEMÉNYTERVEZET
a Petíciós Bizottság részéről
az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére
a Bizottság 2020. évi jogállamisági jelentéséről - COM(2020)0580
(2021/2025(INI))
A vélemény előadója: Margrete Auken

15.3.2021

Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: