Abbozz ta' opinjoni - PETI_PA(2021)689805Abbozz ta' opinjoni
PETI_PA(2021)689805

ABBOZZ TA' OPINJONI
tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet
għall-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
dwar ir-rapport tal-Kummissjoni tal-2020 dwar l-istat tad-dritt - COM(2020)0580(2021/2025(INI))
Rapporteur għal opinjoni: Margrete AUKEN

15.3.2021

Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin: