Ontwerpadvies - PETI_PA(2021)689805Ontwerpadvies
PETI_PA(2021)689805

ONTWERPADVIES
van de Commissie verzoekschriften
aan de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
inzake het verslag over de rechtsstaat 2020
(COM(2020)0580 - (2021/2025(INI))
Rapporteur voor advies: Margrete Auken

15.3.2021

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: