Ontwerpadvies - PETI_PA(2021)689805Ontwerpadvies
PETI_PA(2021)689805

  ONTWERPADVIES
  van de Commissie verzoekschriften
  aan de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
  inzake het verslag over de rechtsstaat 2020
  (COM(2020)0580 - (2021/2025(INI))
  Rapporteur voor advies: Margrete Auken

  15.3.2021

  Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: