Návrh stanoviska - PETI_PA(2021)689805Návrh stanoviska
PETI_PA(2021)689805

NÁVRH STANOVISKA
Výboru pre petície
pre Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
k správe Komisie o právnom štáte za rok 2020 - COM(2020)0580
(2021/2025(INI))
Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Margrete Auken

15.3.2021

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: