Návrh stanoviska - PETI_PA(2021)689805Návrh stanoviska
PETI_PA(2021)689805

  NÁVRH STANOVISKA
  Výboru pre petície
  pre Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
  k správe Komisie o právnom štáte za rok 2020 - COM(2020)0580
  (2021/2025(INI))
  Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Margrete Auken

  15.3.2021

  Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: