Osnutek mnenja - PETI_PA(2021)689805Osnutek mnenja
PETI_PA(2021)689805

OSNUTEK MNENJA
Odbora za peticije
za Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
o poročilu Komisije o stanju pravne države za leto 2020 - COM(2020)0580
(2021/2025(INI))
Pripravljavka mnenja: Margrete Auken

15.3.2021

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: