Osnutek mnenja - PETI_PA(2021)689805Osnutek mnenja
PETI_PA(2021)689805

  OSNUTEK MNENJA
  Odbora za peticije
  za Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
  o poročilu Komisije o stanju pravne države za leto 2020 - COM(2020)0580
  (2021/2025(INI))
  Pripravljavka mnenja: Margrete Auken

  15.3.2021

  Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: