Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2000 - Στρασβούργο
   Κατάσταση παρόντων (11 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (753 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (1022 kb)    Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (639 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου