Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 10 Απριλίου 2002 - Στρασβούργο
   Κατάσταση παρόντων (11 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (39 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (588 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (884 kb)    Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (185 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (501 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου