Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 12 Μαρτίου 2003 - Στρασβούργο
   Κατάσταση παρόντων (11 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (34 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (463 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (779 kb) Κατάσταση παρόντων (70 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (231 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (415 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου