Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 13 Μαρτίου 2003 - Στρασβούργο
   Κατάσταση παρόντων (11 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (28 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (186 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (560 kb) Κατάσταση παρόντων (69 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (231 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (189 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου