Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

 Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Protokol
Tirsdag den 16. december 2003 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 3.Det Europæiske Råd/regeringskonferencen/det italienske formandskab (redegørelser efterfulgt af forhandling)
 4.Databeskyttelse (udnævnelse af en europæisk tilsynsførende og en vicetilsynsførende)
 5.Undertegnelse af den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning
 6.Beskyttelse af Giuseppe Garganis parlamentariske immunitet og privilegier (forretningsordenens artikel 110a) (afstemning)
 7.Beskyttelse af Olivier Dupuis' parlamentariske immunitet og privilegier (forretningsordenens artikel 110a) (afstemning)
 8.Samhørighedsfonden (forretningsordenens artikel 110a) (afstemning)
 9.Støttebeløbene for frø for produktionsåret 2004/2005 * (forretningsordenens artikel 110a) (afstemning)
 10.Ordningen om tillægsafgift i mejerisektoren på Azorerne * (forretningsordenens artikel 110a) (afstemning)
 11.Udtagningskravet for produktionsåret 2004/2005 * (forretningsordenens artikel 110a) (afstemning)
 12.Den fælles markedsordning for råtobak * (forretningsordenens artikel 110a) (afstemning)
 13.Samarbejde inden for videnskab og teknologi mellem EU og USA * (forretningsordenens artikel 110a) (afstemning)
 14.N1-køretøjers CO2-emissioner og brændstofforbrug ***II (forretningsordenens artikel 110a) (afstemning)
 15.Narkotikaprækursorer ***II (forretningsordenens artikel 110a) (afstemning)
 16.Kultur 2000-programmet ***I (forretningsordenens artikel 110a) (afstemning)
 17.Statistikker over varehandelen mellem medlemsstaterne ***I (forretningsordenens artikel 110a) (afstemning)
 18.Konventet: Decharge for 2002 *** (forretningsordenens artikel 110a) (afstemning)
 19.Fælles merværdiafgiftssystem * (forretningsordenens artikel 110a) (afstemning)
 20.Fælles beskatningsordning for moder- og datterselskaber * (forretningsordenens artikel 110a) (afstemning)
 21.Kontrolforanstaltninger for fiskeri i Antarktis * (forretningsordenens artikel 110a) (afstemning)
 22.Tekniske foranstaltninger for fiskeri i Antarktis * (forretningsordenens artikel 110a) (afstemning)
 23.Humane væv og celler ***II (afstemning)
 24.Overtagelsestilbud ***I (afstemning)
 25.Merværdiafgift på ydelser præsteret i postsektoren * (afstemning)
 26.Markedsforordninger og konkurrenceregler for liberale erhverv (afstemning)
 27.Stemmeforklaringer
 28.Stemmerettelser
 29.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 30.Forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2004, modificeret af Rådet (alle sektioner) / Ændringsskrivelse nr. 1, 2 og 3/2004 (forhandling)
 31.Spørgetid (spørgsmål til Rådet)
 32.Europæisk lægemiddelagentur ***II - Fællesskabskodeks for humanmedicinske lægemidler ***II - Fællesskabskodeks for veterinærlægemidler ***II (forhandling)
 33.Traditionelle plantelægemidler ***II (forhandling)
 34.Måleinstrumenter ***II (forhandling)
 35.Dagsorden for næste møde
 36.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (164 kb) Tilstedeværelsesliste (59 kb)    Resultat af afstemningerne ved navneopråb (409 kb) 
 
Protokol (41 kb) Tilstedeværelsesliste (11 kb) Afstemningsresultater (19 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (135 kb) 
 
Protokol (208 kb) Tilstedeværelsesliste (63 kb) Afstemningsresultater (148 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (146 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik