Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2003/0274(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A5-0148/2004

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A5-0148/2004

Συζήτηση :

PV 21/04/2004 - 20

Ψηφοφορία :

PV 22/04/2004 - 7.11

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P5_TA(2004)0361

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 21 Απριλίου 2004 - Στρασβούργο

20. "Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης" για το διάστημα 2005 έως 2019 ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1419/1999/ΕΚ για τη θέσπιση κοινοτικής δράσης όσον αφορά την εκδήλωση "Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης" για το διάστημα 2005 έως 2019 [COM(2003) 700 - C5-0548/2003 - 2003/0274(COD)] - Επιτροπή Πολιτισμού, Νεότητας, Παιδείας, Μέσων Ενημέρωσης και Αθλητισμού. Εισηγητής: Michel Rocard (A5-0148/2004)

Παρεμβαίνει η Viviane Reding (μέλος της Επιτροπής)

Ο Michel Rocard παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οι Doris Pack, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Christa Prets, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Hélène Flautre, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Roy Perry, Karin Junker, Ruth Hieronymi, José Vila Abelló και Viviane Reding

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: Πέμπτη στις 11 π.μ.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου