Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

 Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2003/0274(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A5-0148/2004

Ingivna texter :

A5-0148/2004

Debatter :

PV 21/04/2004 - 20

Omröstningar :

PV 22/04/2004 - 7.11

Antagna texter :

P5_TA(2004)0361

Protokoll
Onsdagen den 21 april 2004 - Strasbourg

20. Europeisk kulturhuvudstad för åren 2005 till 2019 ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut 1419/1999/EG om att inrätta en gemenskapsåtgärd för evenemanget "Europeisk kulturhuvudstad" för åren 2005 till 2019 [KOM(2003) 700 - C5-0548/2003 - 2003/0274(COD)] - Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott. Föredragande: Michel Rocard (A5-0148/2004)

Talare: Viviane Reding (ledamot av kommissionen)

Michel Rocard redogjorde för betänkandet.

Talare: Doris Pack för PPE-DE-gruppen, Christa Prets för PSE-gruppen, Hélène Flautre för Verts/ALE-gruppen, Roy Perry, Karin Junker, Ruth Hieronymi, José Vila Abelló och Viviane Reding

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.11 i protokollet av den 22 april

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy