Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 11. ledna 2005 - Štrasburk

3. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty z Rady a Komise:

- Tento název není v současnosti k dispozici ve všech jazycích. Proposal for a Council regulation applying a scheme of generalised tariff preferences (COM(2004)0699 - C6-0001/2005 - 2004/0242(CNS)).

předáno

příslušný

INTA

stanovisko

BUDG, ENVI, AGRI, PECH

- Tento název není v současnosti k dispozici ve všech jazycích. Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EEC) No 1408/71 on the application of social security schemes to employed persons, to self-employed persons and to members of their families moving within the Community and Council Regulation (EEC) No 574/72 laying down the procedure for implementing Regulation (EEC) No 1408/71 (COM(2004)0830 - C6-0002/2005 - 2004/0284(COD)).

předáno

příslušný

EMPL

- Návrh rozhodnutí Rady a Komise o uzavření Protokolu k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií na straně druhé s ohledem na přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii (14025/2004 - C6-0003/2005 - 2004/0115(AVC)).

předáno

příslušný

AFET

stanovisko

INTA

- Návrh na převod položek DEC01/2005 - Oddíl III - Komise (SEC(2005)0012 - C6-0005/2005 - 2005/2006(GBD)).

předáno

příslušný

BUDG

- Tento název není v současnosti k dispozici ve všech jazycích. Proposal for a regulation of the Council establishing an Instrument for Stability (COM(2004)0630 - C6-0251/2004 - 2004/0223(CNS)).

předáno

příslušný

AFET

stanovisko

INTA, BUDG, ITRE, LIBE

Právní upozornění - Ochrana soukromí