Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 11. januar 2005 - Strasbourg

3. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget fra Rådet og Kommissionen:

- Forslag til Rådets forordning om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer (KOM(2004)0699 - C6-0001/2005 - 2004/0242(CNS)).

henvist til:

korr.udv.

INTA

rådg.udv.

BUDG, ENVI, AGRI, PECH

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet, og af Rådets forordning (EØF) nr. 574/72 om regler til gennemførelse af forordning (EØF) nr. 1408/71 (KOM(2004)0830 - C6-0002/2005 - 2004/0284(COD)).

henvist til:

korr.udv.

EMPL

- Forslag til Rådets og Kommissionens afgørelse om indgåelse af protokollen til stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien på den anden side for at tage hensyn til Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union (14025/2004 - C6-0003/2005 - 2004/0115(AVC)).

henvist til:

korr.udv.

AFET

rådg.udv.

INTA

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC01/2005 - Sektion III - Kommissionen (SEK(2005)0012 - C6-0005/2005 - 2005/2006(GBD)).

henvist til:

korr.udv.

BUDG

- Forslag til Rådets forordning om oprettelse af et stabilitetsinstrument (KOM(2004)0630 - C6-0251/2004 - 2004/0223(CNS)).

henvist til:

korr.udv.

AFET

rådg.udv.

INTA, BUDG, ITRE, LIBE

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik