Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 11. januar 2005 - Strasbourg

6.2. Valg af Den Europæiske Ombudsmand

Valg af ombudmanden

(Hemmelig afstemning)

Formanden meddelte, at han havde modtaget følgende kandidaturer:

- Nikiforos Diamandouros

- Giuseppe Fortunato

(To andre ansøgere havde ikke opfyldt betingelserne).

Han henviste til forretningsordenens artikel 194, stk. 5 og meddelte, at valget ville ske ved elektronisk afstemning.

Han fastslog, at betingelserne for elektronisk afstemning var opfyldt, eftersom mere end halvdelen af medlemmerne var til stede.

Antal deltagere i afstemningen:      643

Blanke eller ugyldige stemmesedler:        34

Afgivne stemmer:         609

Nødvendigt flertal:         305

(Stemmelisten indgår i denne protokol som bilag) ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”

Stemmefordeling:

Nikiforos Diamandouros:   564 stemmer

Giuseppe Fortunato:       45 stemmer

Nikiforos Diamandouros havde fået flertallet af de afgivne stemmer og var derved valgt til Europæiske Ombudsmand.

(P6_TA(2005)0002)

Formanden lykønskede Nikiforos Diamandouros med udnævnelsen og opfordrede ham til snarest muligt at aflægge ed for Domstolen, jf. forretningsordenen.

Margot Wallström (næstformand i Kommissionen) tog ordet, idet hun tilsluttede sig lykønskningerne.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik