Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 11. ledna 2005 - Štrasburk

PŘEDSEDNICTVÍ: Sylvia-Yvonne KAUFMANN
místopředsedkyně

12. Doba vyhrazená pro otázky (Komise)

Parlament projednal řadu otázek na Komisi (B6-0001/2005).

První část

Otázka 26, kterou položil Jacky Henin: Zánik dovozních kvót na textil.

Charlie McCreevy (člen Komise) odpověděl na otázku.

Vystoupil Jacky Henin

Otázka 27, kterou položil Robert Evans: Otroctví v čokoládovnickém průmyslu.

Charlie McCreevy odpověděl na otázku a doplňující otázky, které položili Robert Evans a Malcolm Harbour.

Otázka 28, kterou položil Bogusław Sonik: Pozastavení vývozu potravinářských výrobků z nových členských států do Ruska.

Charlie McCreevy odpověděl na otázku a doplňující otázku, jejichž autorem je Bogusław Sonik.

Druhá část

Otázka 29, kterou položil Proinsias De Rossa: Služby na vnitřním trhu.

Charlie McCreevy odpověděl na otázku a doplňující otázky, které položili Proinsias De Rossa, Malcolm Harbour a David Martin.

Otázka 30, kterou položil Brian Crowley: Cíle Lisabonské strategie.

Charlie McCreevy odpověděl na otázku a doplňující otázky, které položili Brian Crowley, Gay Mitchell a Charlotte Cederschiöld.

Vystoupil David Martin k otázce, kterou položila Charlotte Cederschiöld.

Otázky 31 33 budou zodpovězeny písemně.

Otázka 34, kterou položil Luis Yañez-Barnuevo García: Podpora vydělávacích programů v Latinské Americe po schůzce na nejvyšší úrovni hlav států a vlád v Kostarice.

Benita Ferrero-Waldner (členka Komise) odpověděl na otázku a doplňující otázku, jejichž autorem je Luis Yañez-Barnuevo García.

Otázka 35, kterou položil Bart Staes: Rozvojová spolupráce ponechaná náhodě?

Benita Ferrero-Waldner odpověděl na otázku a doplňující otázku, jejichž autorem je Bart Staes.

Otázka 36 (David Martin): Stálé porušování protokolu EU-Izrael ze strany Izraele

Benita Ferrero-Waldner odpověděl na otázku a doplňující otázku, jejichž autorem je David Martin.

Otázka 37, kterou položil Justas Vincas Paleckis: Nová politika sousedských vztahů a Bělorusko.

Benita Ferrero-Waldner odpověděl na otázku a doplňující otázky, které položili Justas Vincas Paleckis, Barbara Kudrycka a Janusz Onyszkiewicz.

Otázky 39 a 40 jsou bezpředmětné, neboť předmět, kterým se zabývají, je na pořadu jednání tohoto dílčího zasedání.

Otázky 38 a 41 budou zodpovězeny písemně.

Otázka 42, kterou položil Dimitrios Papadimoulis: Telefonní odposlechy bez soudního rozhodnutí.

Franco Frattini (místopředseda Komise) odpověděl na otázku a doplňující otázky, které položili Dimitrios Papadimoulis, Manolis Mavrommatis a David Martin.

Otázka 43, kterou položil Claude Moraes: Výroční zpráva Komise o migraci.

Franco Frattini odpověděl na otázku a doplňující otázky, které položili Claude Moraes a Joseph Muscat.

Otázka 44, kterou položil Ignasi Guardans Cambó: Terorismus.

Franco Frattini odpověděl na otázku a doplňující otázku, jejichž autorem je Ignasi Guardans Cambó.

Otázka 45, kterou položil Bill Newton Dunn: Oznamování a shomažďování statistických údajů o trestné činnosti v Unii.

Franco Frattini odpověděl na otázku a doplňující otázku, jejichž autorem je Bill Newton Dunn.

Vystoupil Luciana Sbarbati o průběhu doby vyhrazené pro otázky.

Otázky 46 76 budou zodpovězeny písemně.

Doba vyhrazená pro otázky na Komisi skončila.

Právní upozornění - Ochrana soukromí