Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Dinsdag 11 januari 2005 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Samenstelling commissies en delegaties
 3.Ingekomen stukken
 4.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 5.Grondwet voor Europa (debat)
 6.Stemmingen
  
6.1.Peace-programma *** (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
6.2.Verkiezing van de Europese ombudsman
 7.Stemverklaringen
 8.Rectificaties stemgedrag
 9.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 10.Grondwet voor Europa (voortzetting van het debat)
 11.Groenboek betreffende toelating met het oog op tewerkstelling (debat)
 12.Vragenuur (vragen aan de Commissie)
 13.Agenda van de volgende vergadering
 14.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (121 kb) Presentielijst (60 kb)    Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (104 kb) 
 
Notulen (94 kb) Presentielijst (23 kb) Stemmingsuitslagen (22 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (60 kb) 
 
Notulen (163 kb) Presentielijst (61 kb) Stemmingsuitslagen (89 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (83 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid