Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B6-0038/2005

Keskustelut :

PV 13/01/2005 - 2

Äänestykset :

PV 13/01/2005 - 6.5

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Torstai 13. tammikuuta 2005 - Strasbourg

2. Ukrainan vaalien tulokset (keskustelu)

Komission julkilausuma: Ukrainan vaalien tulokset

Janez Potočnik (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Jacek Emil Saryusz-Wolski PPE-DE-ryhmän puolesta, Jan Marinus Wiersma PSE-ryhmän puolesta, Annemie Neyts-Uyttebroeck ALDE-ryhmän puolesta, Marie Anne Isler Béguin Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jiří Maštálka GUE/NGL-ryhmän puolesta, Maciej Marian Giertych IND/DEM-ryhmän puolesta, Michał Tomasz Kamiński UEN-ryhmän puolesta, sitoutumaton Irena Belohorská, Elmar Brok, Marek Maciej Siwiec, Grażyna Staniszewska, Milan Horáček, Bastiaan Belder, Guntars Krasts, Ryszard Czarnecki, Tunne Kelam, Barbara Weiler ja Marielle De Sarnez.

Puhetta johti
varapuhemies Pierre MOSCOVICI

Puheenvuorot: Charles Tannock, Toomas Hendrik Ilves, Bogdan Klich, Glyn Ford ja Janez Potočnik.

Työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Grażyna Staniszewska, Bronisław Geremek ja Cecilia Malmström ALDE-ryhmän puolesta Ukrainan presidentinvaalien uusinnan tuloksista (B6-0038/2005);

- Jacek Emil Saryusz-Wolski ja José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE-DE-ryhmän puolesta Ukrainasta (B6-0039/2005);

- Jan Marinus Wiersma ja Marek Maciej Siwiec PSE-ryhmän puolesta Ukrainasta (B6-0041/2005);

- Anna Elzbieta Fotyga, Guntars Krasts, Konrad Szymański ja Inese Vaidere UEN-ryhmän puolesta Ukrainan presidentinvaalien tuloksesta (B6-0048/2005);

- Milan Horáček, Marie Anne Isler Béguin, Rebecca Harms, Elisabeth Schroedter ja Hélène Flautre Verts/ALE-ryhmän puolesta Ukrainan tilanteesta (B6-0049/2005);

- Jiří Maštálka ja Helmuth Markov GUE/NGL-ryhmän puolesta Ukrainasta (B6-0061/2005).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.1.2005, kohta 6.5

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö