Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0035/2005

Συζήτηση :

PV 13/01/2005 - 10.3

Ψηφοφορία :

PV 13/01/2005 - 12.3
PV 23/02/2005 - 9.5

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2005)0046

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 13 Ιανουαρίου 2005 - Στρασβούργο

10.3. Εκμετάλλευση των γυναικών και των παιδιών στην Καμπότζη (συζήτηση)

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0035/2005, B6-0042/2005, B6-0045/2005, B6-0046/2005, B6-0053/2005 και Β6-0055/2005.

Οι Anna Záborská, Miguel Angel Martínez Martínez, Elizabeth Lynne, Hiltrud Breyer και Kartika Tamara Liotard παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Bernd Posselt, Urszula Krupa και Janez Potočnik (μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 12.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.01.2005

Παρεμβαίνει ο Bernd Posselt, ο οποίος επανέρχεται στην αρχική του παρέμβαση.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου