Προηγούμενο 
 Επόμενο 
RCVVOTESPVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 13 Ιανουαρίου 2005 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Αποτέλεσμα των εκλογών στην Ουκρανία (συζήτηση)
 3.Ανακοίνωση κοινών θέσεων του Συμβουλίου
 4.Απόλυση καθηγητών γλωσσών της Επιτροπής (συζήτηση)
 5.Σύνθεση των επιτροπών
 6.Ώρα των ψηφοφοριών
  
6.1.Συνθήκη-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές αλλαγές (UNFCCC) (ψηφοφορία)
  
6.2.Παροχή βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα θύματα του παλιρροϊκού κύματος στην Ασία (ψηφοφορία)
  
6.3.Διατλαντικές σχέσεις (ψηφοφορία)
  
6.4.Χρέος των υπό ανάπτυξη χωρών (ψηφοφορία)
  
6.5.Αποτέλεσμα των εκλογών στην Ουκρανία (ψηφοφορία)
 7.Αιτιολογήσεις ψήφου
 8.Διορθώσεις ψήφου
 9.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 10.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου
  
10.1.Θιβέτ: περίπτωση του Tenzin Delek Rinpoché (συζήτηση)
  
10.2.Βασανιστήρια στο Ιράν (συζήτηση)
  
10.3.Εκμετάλλευση των γυναικών και των παιδιών στην Καμπότζη (συζήτηση)
 11.Σύνθεση του Σώματος
 12.Ώρα των ψηφοφοριών
  
12.1.Θιβέτ: περίπτωση του Tenzin Delek Rinpoché (ψηφοφορία)
  
12.2.Βασανιστήρια στο Ιράν (ψηφοφορία)
  
12.3.Εκμετάλλευση των γυναικών και των παιδιών στην Καμπότζη (ψηφοφορία)
 13.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 14.Μεταφορές πιστώσεων
 15.Γραπτές δηλώσεις καταχωρούμενες στο πρωτόκολλο (άρθρο 116 του Κανονισμού)
 16.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 17.Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων
 18.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (202 kb) Κατάσταση παρόντων (57 kb)    Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (848 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (126 kb) Κατάσταση παρόντων (22 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (82 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (331 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (241 kb) Κατάσταση παρόντων (68 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (162 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (242 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου