Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 27. januar 2005 - Bruselj

2. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente:

1) od Sveta in Komisije

- Predlog Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 2500/2001 za zagotovitev izvajanja pomoči Skupnosti v skladu s členom 54(2)(c) Finančne uredbe (KOM(2004)0814 - C6-0026/2005 - 2004/0285(CNS)).

posredovano

pristojni

AFET

mnenje

BUDG, CONT

- Predlog Sklepa Sveta o sklenitvi Protokola k Evro-mediteranskemu sporazumu med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Arabsko republiko Egipt na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike k Evropski uniji (05100/2005 - C6-0027/2005 - 2004/0131(AVC)).

posredovano

pristojni

AFET

mnenje

INTA

- Predlog Sklepa Sveta in Komisije o sklenitvi Protokola k Stabilizacijsko-pridružitvenemu sporazumu med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Republiko Hrvaško na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike k Evropski uniji (14211/2004 - C6-0028/2005 - 2004/0119(AVC)).

posredovano

pristojni

AFET

mnenje

INTA

- Predlog Direktive Evropskega Parlamenta in Sveta o spremembi Direktiv Sveta 78/660/EGS in 83/349/EGS v zvezi z letnimi računovodskimi izkazi posameznih vrst družb in konsolidiranih letnih poročil (KOM(2004)0725 - C6-0164/2004 - 2004/0250(COD)).

posredovano

pristojni

JURI

mnenje

ECON

2) od odborov

2.1) priporočila:

- *** Priporočilo o predlogu Sklepa Sveta o sklenitvi Dodatnega protokola k pridružitvenemu sporazumu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni in Republiko Čile na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike k Evropski uniji (13286/2004 - C6-0022/2005 - 2004/0195(AVC)) - Odbor za mednarodno trgovino - Poročevalec: Barón Crespo Enrique (A6-0007/2005).

- *** Priporočilo 1. o predlogu Sklepa Sveta in Komisije o sklenitvi Protokola k Stabilizacijsko-pridružitvenemu sporazumu med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Republiko Hrvaško na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike k Evropski uniji 2. o predlogu Sklepa Sveta in Komisije o sklenitvi Protokola k Stabilizacijsko-pridružitvenem sporazumu med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike k Evropski uniji (14025/2004 - C6-0003/2005 - 2004/0115(AVC)) - Odbor za zunanje zadeve - Poročevalec: Brok Elmar (A6-0011/2005).

2.2) priporočila za drugo obravnavo:

- ***II Priporočilo za drugo obravnavo o skupnem stališču Sveta za sprejetje Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o oblikovanju večletnega programa Skupnosti za lažji dostop, uporabnost in izkoristek digitalnih vsebin v Evropi (10458/4/2004 - C6-0140/2004 - 2004/0025(COD)) - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko - Poročevalec: Rübig Paul (A6-0002/2005).

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov