Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B6-0069/2005

Debaty :

PV 26/01/2005 - 8

Głosowanie :

PV 27/01/2005 - 6.5

Teksty przyjęte :

P6_TA(2005)0018

Protokół
Czwartek, 27 stycznia 2005 r. - Bruksela

6.5. Holokaust, antysemityzm i rasizm (głosowanie)

Projekty rezolucji B6-0069/2005, B6-0070/2005, B6-0073/2005, B6-0074/2005, B6-0076/2005, B6-0077/2005 i B6-0079/2005

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik 1, pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI RC-B6-0069/2005/rév.

(zastępujący B6-0069/2005, B6-0070/2005, B6-0073/2005, B6-0074/2005, B6-0076/2005, B6-0077/2005 i B6-0079/2005):

złożony przez następujących posłów:

Hans-Gert Poettering, Ewa Klamt, Timothy Kirkhope i Patrick Gaubert w imieniu grupy PPE-DE
Martin Schulz, Glyn Ford i Martine Roure w imieniu grupy PSE
Sarah Ludford, Graham Watson i Alexander Nuno Alvaro w imieniu grupy ALDE
Daniel Marc Cohn-Bendit i Monica Frassoni w imieniu grupy Verts/ALE
Francis Wurtz, Miguel Portas, Dimitrios Papadimoulis, André Brie, Marco Rizzo i Helmuth Markov w imieniu grupy GUE/NGL
Brian Crowley w imieniu grupy UEN

Przyjęto (P6_TA(2005)0018)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

- Bogusław Sonik w imieniu grupy PPE-DE, zaproponował poprawki ustne do punktu A preambuły i ustępu 5 tiret drugie;

- Sarah Ludford w sprawie przedmiotu poprawek ustnych;

- Martin Schulz w imieniu grupy PSE, zaproponował poprawkę ustną do punktu A preambuły;

- Hans-Gert Poettering w imieniu grupy PPE-DE, podkreślił poprawkę ustną Martina Schulza;

- Sarah Ludford w sprawie procedury głosowania nad poprawkami ustnymi;

- Daniel Marc Cohn-Bendit w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie poprawek ustnych grup PSE i UEN;

- Martin Schulz w sprawie procedury głosowania;

- Johannes Voggenhuber, podkreślając poprawkę ustną, którą złożył Martin Schulz, wskazał również na odpowiedzialność Austrii;

- Michał Tomasz Kamiński w imieniu grupy UEN, i Sarah Ludford w sprawie wypowiedzi Daniela Marc'a Cohn-Bendit;

- Hannes Swoboda sprecyzował znaczenie poprawki ustnej, którą złożył Martin Schulz;

- Vytautas Landsbergis przedstawił poprawkę ustną do punktu A preambuły;

- Cristiana Muscardini w sprawie wypowiedzi Daniela Marc'a Cohn-Bendit i procedury głosowania nad poprawkami ustnymi.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności