Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 21 februari 2005 - Strasbourg

8. Skriftliga förklaringar (artikel 116 i arbetsordningen)

De skriftliga förklaringarna nr 40, 41, 42, 43, 44, 45/2004, som inte erhållit nödvändigt antal underskrifter, hade bortfallit, i enlighet med bestämmelserna i artikel 116.5 i arbetsordningen.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy