Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 21 februari 2005 - Strasbourg

9. Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner

Kommissionens meddelanden om de åtgärder som kommissionen vidtagit till följd av ståndpunkter och resolutioner som antagits av parlamentet under sammanträdesperioderna i september, oktober I och II och november 2004 hade delats ut.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy