Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 21. helmikuuta 2005 - Strasbourg

10. Käsittelyjärjestys

Esityslistalla oli seuraavana käsittelyjärjestyksen vahvistaminen.

Helmikuun (PE 354.151/PDOJ) istuntojakson lopullinen esityslistaluonnos on jaettu ja siihen on ehdotettu seuraavia muutoksia (työjärjestyksen 132 artikla):

Istunto 21.02.2005 - 24.02.2005

Maanantai

- ei muutoksia

Tiistai

- ei muutoksia

Keskiviikko

- PPE-DE-ryhmä pyysi, että neuvoston ja komission julkilausumiin Euroopan unionin ja Välimeren alueen suhteista (PDOJ, kohta 28) lisätään Libanonin tilannetta entisen pääministerin Haririn murhan jälkeen käsittelevä kohta.

Hans-Gert Poettering käytti PPE-DE-ryhmän puolesta puheenvuoron, jossa hän peruutti pyynnön ja ehdotti, että tätä kysymystä käsitellään komissiolle esitettävässä suullisessa kysymyksessä, ja Hannes Swoboda käytti PSE-ryhmän puolesta puheenvuoron, jossa hän kannatti ehdotusta.

- PSE-ryhmä pyysi, että tekstiilejä ja vaatteita koskevan suullisen kysymyksen ja nälän ja köyhyyden torjuntaa koskevan suullisen kysymyksen paikkaa vaihdetaan esityslistalla (PDOJ, kohta 30 ja kohta 31).

Hannes Swoboda käytti puheenvuoron PSE-ryhmän puolesta.

Parlamentti hyväksyi pyynnön.

Puhemies ilmoitti, että poliittiset ryhmät ovat sopineet keskustelujen keskeyttämisestä klo 18, jotta kaikki kohdat, joissa neuvosto käyttää puheenvuoron, ehditään käsitellä.

Bernd Posselt käytti puheenvuoron.

Torstai

- ei muutoksia

°
° ° °

Kiireellistä käsittelyä koskeva neuvoston pyyntö (työjärjestyksen 134 artikla):

- Ehdotus neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 2792/1999 muuttamisesta alusten siirtämistä vuoden 2004 hyökyaallosta kärsineisiin maihin koskevan erityistoimen osalta [KOM(2005)0036 - C6-0036/2005 - 2005/0005(CNS)]

Kiireellisyyden perustelu:

Viime joulukuun hyökyaallosta kärsineiden maiden kalastusalan tilanteen kiireellisyyden vuoksi tämä ehdotus muodostaa oikeusperustan, jonka jäsenvaltiot tarvitsevat voidakseen valtuuttaa siirtämään pieniä kalastusaluksia kalastajien yhdyskunnille.

- Ehdotus neuvoston asetukseksi tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvien rajoittavien erityistoimenpiteiden toteuttamisesta Norsunluurannikon tilanteen vuoksi [KOM(2004)0842 - C6-0023/2005 - 2004/0286(CNS)]

Kiireellisyyden perustelu:

On erittäin tärkeää, että tämä asetus hyväksytään mahdollisimman pian, jotta estetään jäädytettävien varojen ja taloudellisten resurssien siirtäminen.

Parlamentti äänestää kiireellistä käsittelyä koskevasta pyynnöstä huomisen istunnon alussa.

°
° ° °

Käsittelyjärjestys vahvistettiin.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö