Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Pirmdiena, 2005. gada 21. februāris - Strasbūra

10. Darba kārtība

Nākamais punkts bija darba kārtība.

Tika izdalīts februāra plenārsesijas galīgais darba kārtības projekts (354.151/PDOJ), kuram ierosināja šādus grozījumus (Reglamenta 132. pants):

2005. gada 21. - 24. februāra sēdes

Pirmdiena

- bez izmaiņām

Otrdiena

- bez izmaiņām

Trešdiena

- PPE-DE grupa prasa pievienot Padomes un Komisijas paziņojumiem “ Eiropas Savienības attiecības ar Vidusjūras reģiona valstīm“ (darba kārtības projekta 28. punkts) jautājumu par situāciju Libānā pēc tās bijušā premjerministra Hariri nogalināšanas

Uzstājās: Hans-Gert Poettering PPE-DE grupas vārdā, kurš atsauc pieprasījumu un ierosina šo jautājumu izskatīt kā mutisko jautājumu Komisijai, un Hannes Swoboda PSE grupas vārdā, kurš piekrīt šim ierosinājumam.

- PSE grupa prasa mainīt vietām mutisko jautājumu par tekstilprecēm un apģērbiem un mutisko jautājumu par pasākumiem cīņā pret badu un nabadzību (darba kārtības projekta 30. un 31. pounkts)

Uzstājās Hannes Swoboda PSE grupas vārdā.

Parlaments šo pieprasījumu apstiprināja.

Sēdes vadītājs norāda, ka politiskās grupas ir vienojušās pārtraukt debates plkst. 18.00, lai līdz tam laikam varētu izskatīt visus jautājumus, par kuriem ir paredzēta Padomes uzstāšanās.

Uzstājās Bernd Posselt.

Ceturtdiena

- bez izmaiņām

°
° ° °

Padomes pieprasījums piemērot steidzamības procedūru (Reglamenta 134. pants):

- Priekšlikums Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2792/1999 attiecībā uz īpašu kuģu nodošanas akciju cunami skartajām valstīm 2004. gadā [COM(2005)0036 - C6-0036/2005 - 2005/0005(CNS)]

Steidzamības pamatojums

Ņemot vērā ārkārtas stāvokli zvejas nozarē tajās valstīs, kuras pagājušā gada decembrī skāra cunami, šis priekšlikums nosaka juridisko pamatu, kas nepieciešams dalībvalstīm, lai tās atļautu mazo zvejas kuģu nodošanu šo valstu zvejniekiem.

- Priekšlikums Padomes regulai, ar kuru nosaka īpašus ierobežojošus pasākumus pret noteiktām personām un organizācijām saistībā ar situāciju Kotdivuārā [COM(2004)0842 - C6-0023/2005 - 2004/0286(CNS)]

Steidzamības pamatojums

Ir ļoti svarīgi pēc iespējas drīz pieņemt šo regulu, lai aizkavētu tādu naudas līdzekļu un ekonomikas resursu aizplūšanu, kuri būtu jāiesaldē.

Parlamentu aicinās lemt par steidzamības procedūras pieprasījumiem nākamās dienas sēdes sākumā.

°
° ° °

Tādējādi darba kārtība tika noteikta.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika