Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2004/0238(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0020/2005

Keskustelut :

PV 21/02/2005 - 14

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2005)0029

Pöytäkirja
Maanantai 21. helmikuuta 2005 - Strasbourg

14. Rikosrekisteritietojen vaihtaminen * - Rikosoikeuden laatu Euroopan unionissa (keskustelu)

Mietintö: Ehdotus neuvoston päätökseksi rikosrekisteritietojen vaihtamisesta [KOM(2004)0664 - C6-0163/2004 - 2004/0238(CNS)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Antonio Di Pietro (A6-0020/2005)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin suositukseksi neuvostolle rikosoikeudenkäytön laadusta ja rikoslainsäädännön yhdenmukaistamisesta Euroopan unionin jäsenvaltioissa [2005/2003(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: António Costa (A6-0036/2005)

Franco Frattini (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Antonio Di Pietro esitteli laatimansa mietinnön (A6-0020/2005).

António Costa esitteli laatimansa mietinnön (A6-0036/2005).

Puheenvuorot: Mihael Brejc PPE-DE-ryhmän puolesta ja Martine Roure PSE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Ingo FRIEDRICH

Puheenvuorot: Antoine Duquesne ALDE-ryhmän puolesta, Kathalijne Maria Buitenweg Verts/ALE-ryhmän puolesta, Ole Krarup GUE/NGL-ryhmän puolesta, Mario Borghezio IND/DEM-ryhmän puolesta, Marcin Libicki UEN-ryhmän puolesta, sitoutumaton Philip Claeys, Barbara Kudrycka, Stavros Lambrinidis, Mojca Drčar Murko, James Hugh Allister, Rainer Wieland, Giovanni Claudio Fava, Lena Ek, Carlos Coelho, Claude Moraes, Ioannis Varvitsiotis, Charlotte Cederschiöld, Maria da Assunção Esteves ja Franco Frattini.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 22.2.2005, kohta 7.11 ja istunnon pöytäkirja 22.2.2005, kohta 7.12

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö