Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2004/0238(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A6-0020/2005

Debaty :

PV 21/02/2005 - 14

Głosowanie :

Teksty przyjęte :

P6_TA(2005)0029

Protokół
Poniedziałek, 21 lutego 2005 r. - Strasburg

14. Wymiana informacji pochodzących z rejestru skazanych * - Jakość wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych w Unii Europejskiej (debata)

Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie wymiany informacji pochodzących z rejestru skazanych [COM(2004)0664 - C6-0163/2004 - 2004/0238(CNS)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Antonio Di Pietro (A6-0020/2005)

Sprawozdanie zawierające projekt zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady w sprawie jakości wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych i harmonizacji prawa karnego w Państwach Członkowskich [ 2005/2003(INI)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: António Costa (A6-0036/2005)

Głos zabrał Franco Frattini (Wiceprzewodniczący Komisji).

Antonio Di Pietro przedstawił sprawozdanie (A6-0020/2005).

António Costa przedstawił sprawozdanie (A6-0036/2005).

Głos zabrali: Mihael Brejc, w imieniu grupy PPE-DE, i Martine Roure, w imieniu grupy PSE.

PRZEWODNICTWO: Ingo FRIEDRICH
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Antoine Duquesne w imieniu grupy ALDE, Kathalijne Maria Buitenweg w imieniu grupy Verts/ALE, Ole Krarup w imieniu grupy GUE/NGL, Mario Borghezio w imieniu grupy IND/DEM, Marcin Libicki w imieniu grupy UEN, Philip Claeys, niezrzeszony, Barbara Kudrycka, Stavros Lambrinidis, Mojca Drčar Murko, James Hugh Allister, Rainer Wieland, Giovanni Claudio Fava, Lena Ek, Carlos Coelho, Claude Moraes, Ioannis Varvitsiotis, Charlotte Cederschiöld, Maria da Assunção Esteves i Franco Frattini.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.11 i 7.12 Protokołu z dnia 22.02.2005

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności